Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

8 tips til bedre tid i 2020

Publisert i Tips og råd av

– Gjør mer av det du tror på, og tro mer på det du gjør. Det er oppfordringen fra Cecilie Thunem-Saanum, forfatter, foredrags- og kursholder og ekspert på tidsstyring.

Les hennes åtte tips til hvordan du kan få bedre tid og mindre stress i 2020.

I en tid med kryssende krav og stadige distraksjoner, vil mange gjerne bruke tiden mer effektivt og få tid til det de vil.

Cecilie påpeker at for å oppnå dette, må du være bevisst på hvordan du bruker tiden din.

– Tiden vår er livet vårt og en av de viktigste ressursene vi har. Hvordan vi velger å bruke tiden er hvordan vi velger å leve, minner hun om.

– Vi er veldig gode på å utsette ting, og tenke: Neste uke skal jeg starte. Da er det vanskelig å komme noen vei. Jeg ønsker å hjelpe mennesker å ta kontroll over hverdagen, ved å gi dem verktøy for å leve og jobbe mer effektivt og produktivt nå.

Cecilie forteller at for å greie å prioritere og nedprioritere i hverdagen, er det lurt å ta utgangspunkt i dine personlige verdier.

– Mange mennesker er ytrestyrt. De drives av kravene som stilles fra for eksempel jobben og familien. Av og til er det viktig å stoppe opp og tenke: Hvorfor tok jeg denne utdanningen, hvorfor er jeg i denne jobben? Vi har godt av å gå tilbake til verdiene våre for å finne ut hva som er viktig for oss, forklarer hun.

I tidsstyring inngår gjerne bryting av vanemønstre, og det kan være en utfordring for mange. Det er likevel svært viktig for din personlig utvikling, mener Cecilie.

– En undervurdert faktor når det gjelder vaneendring er at du må være modig. Vi er så trygge og komfortable i vanene våre, og det kan være skummelt å bryte ut av disse. Mange velger å bli i komfortsonen, fremfor å ta grep og faktisk gjennomføre en endring. Da skjer det ingenting. Du må endre en vane eller etablere en ny for å få forandring, sier hun.

Her er Cecilies åtte råd du kan ta i bruk for å styre tiden din bedre i 2020:

1. Legg inn tidsbuffere: Det er viktig å være presis, men også rekke alt du skal. Legg inn et kvarter før og etter alle avtaler. Da unngår du tidsklemmer, og det er større sjanse for at du faktisk greier å være presis og unngå å stresse.

2. Vær tidspessimist: Overvurder hvor lang tid du trenger på å komme deg fra A til B. Når du bruker for eksempel Google Maps estimerer den tiden med bare grønne lys og ingen trafikk på veien. Det er, som de fleste vet, ikke realiteten.

3. Sett tidsfrister for deg selv: Planlegg dagen fra time til time. For eksempel: Svare på e-post fra 8 til 9, skrive rapport fra 11 til 12. Med et satt tidsskjema prioriterer du bedre og blir mer produktiv. Kartlegg gjerne når på dagen folk pleier å ville ha tak i deg, og legg inn tid til å være tilgjengelig da.

4. Våg å velge bort: Våg å prioritere og velge bort avtaler. Vurdér hva som får størst konsekvenser om du ikke gjør det, og hva har størst verdi om du gjør det. Vei avtaler opp mot hverandre og prioriter deretter.

5. Vær utilgjengelig: La telefonen ringe om du er opptatt! Om du velger å ta den likevel vil du virke avvisende og fraværende. Det er mye bedre å heller ringe tilbake senere, når du har muligheten til å være fullstendig fokusert og tilstede.

6. Etabler filtre: Kartlegg hvem som må kunne nå deg til enhver tid, for eksempel sjefer eller nær familie. De færreste samtaler er akutte, og de fleste kan vente til du er ledig. Ring heller tilbake når du har tid og har hodet over vannet.

7. Ta hensyn til egenkapasitet: Selv om det er plass i kalenderen, betyr ikke det nødvendigvis at du har ledig kapasitet. En heis har en gitt kapasitet, og den piper om det blir overvekt. Denne evnen mangler de fleste mennesker. Tør å prioritere og kjenne etter hva du faktisk har tid og overskudd til. Utsett heller avtalen, og gi deg selv muligheten til å være 100 prosent tilstede, forberedt og u-distrahert.

8. Bruk presens: Dette er en metode for å unngå unødvendige utsettelser. Sett målet du skal nå i presens. Si til deg selv: I dag ferdigstiller jeg denne rapporten, fremfor: I dag skal jeg ferdigstille den. På denne måten lurer du hjernen, og underbevisstheten oppfatter det som en faktaopplysning.

Bli inspirert av Cecilie Thunem-Saanum og fire andre foredragsholdere fra Talerlisten på halvdagsseminaret Bedre hverdag 2020 den 15. januar i Oslo. Program og påmelding her.

Andre foredragsholdere som snakker om tidsstyring og om hvordan å få bedre balanse mellom jobb og fritid er Jan-Martin Berge, Kristin Blaker, Lars Zachariassen, Lisbeth Amundsen og Wenche Witberg.

Ønsker du hjelp med å finne foredragsholder?

Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

2020 © Talerlisten AS