Hva nå, sjef?

12. august 2021

Høstens første og beste seminar om jobblivet etter korona

Hvordan blir jobbhverdagen nå? Hvordan lede og bli ledet via hjemmekontor? Og hvordan finne tilbake tilliten og tonen på jobben? Spørsmålene er mange.

På «Hva nå, sjef?» 12. august fra kl. 9 – 13 får du svar og gode råd. Ni dyktige og energiske eksperter er klare til å inspirere og engasjere deg – så sikre deg en billett i dag.

Du deltar fysisk på X Meeting Point, med minst 1 meter mellom plassene, eller digitalt via Vimeo. Ta gjerne med avdelingen eller ledergruppen. En fin faglig og sosial start på høsten! Program og påmelding under.

Program

08:30 Morgen-mingling i trygge rammer på X Meeting Point

09:30 Hva nå sjef?

09:35 Jobben 2.0: Slik kan vi jobbe smartere nå
Morten T. Hansen, Management professor ved Uv. of Berkeley, USA, rådgiver for Apple

Hvordan bør vi jobbe smart i en hverdag med både borte- og hjemmekontor? Hva bør vi gjøre hjemme og hva bør skje på kontoret? Hvilke endringer bør ledere gjøre for sine ansatte nå, og hvordan kan HR-funksjonen bidra for å gjøre den nye jobb-hverdagen best mulig for alle? Morten T. Hansen er en internasjonal anerkjent ekspert på temaet jobb-effektivitet og forfatter av bestselgerne «Great at work» og «Collaboration». Han bor i California, der han underviser ved Berkeley og blant annet er rådgiver for ledelsen i Apple. I dette foredraget gir han råd om hvordan den nye hverdagen bør legges opp, bygget på forskning, erfaring og beste praksis.

10:10 Hybridledelse: Hva kreves av ledere og medarbeidere?
Vigdis Austrheim, ekspert på avstandsledelse

Avstandsledelse har vært normalen for mange ledere i over ett år; en utfordrende tid for alle. Tiltak er gjort, men hva er selve nøkkelen til å lykkes med å jobbe fra ulike steder? Hva kan ledere gjøre for å bli bedre til å lede på avstand, i en organisasjon som blir hybrid? Og hva er det mange ledere fortsatt ikke har på plass? Vigdis Austrheim er Norges fremste ekspert på avstandsledelse, og en mye brukt rådgiver og inspirator innen temaet. Med lang og bred erfaring fra blant annet Microsoft og Cisco, og ikke minst en rekke norske bedrifter under pandemien, gir hun sine beste anbefalinger i dette foredraget. Vigdis er tydelig, engasjerende og konkret når hun gir deg sine beste råd om hybridledelse post korona.

10:30 Hva blir de viktigste endringene for norsk næringsliv med økt forventinger til fleksibilitet?

10:40 Du og kollegene: Hvordan skape ny tillit og trygghet?
Ida Holo og Mari Norman, psykologspesialister

Trygghet og tillit skapes blant annet gjennom gode fysiske møter, og det å jobbe nært sammen. Men hvordan kan vi få til dette på en god måte når vi skal omgås fysisk etter så lang tid «fra hverandre»? Og hva blir viktig for å unngå stress og usikkerhet hvis vi skal jobbe litt hjemme og litt på kontoret? Mari og Ida er eiere og grunnleggere av Angstklinikken, og eksperter på stress og prestasjonsangst. De jobber til daglig med å hjelpe ledere og team å kommunisere på en måte som skaper åpenhet, økt motivasjon og eierskap i endringsprosesser og bedret samarbeid på arbeidsplassen. Hør hva du kan gjøre for å håndtere dine egne og medarbeidernes følelser i tiden som kommer.

11:00 PAUSE

11:30 Tema: Jobbliv og arbeidsglede

11:35 We are humans - not Zoomans!
Pellegrino Riccardi, ekspert på relasjoner, kåret til Årets foredragsholder 2020

Nå har vi lært at det går av å jobbe via skjerm, men det er ikke det vi mennesker er bygget for. Vi er sosiale vesener, og relasjonene oss i mellom er limet i samfunnet, oljen i handelen og broen mellom bedrifter. Dialog og samhandling via en skjerm er ikke nok. We are humans - not Zoomans... Pellegrino Riccardi har vært en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge lenge. I 2020 ble han kåret til «Årets taler», og han er kjent for sin klokskap, sine gode historier og sin humor. Her viser han hvorfor og hvordan fellesskap og tilhørighet er avgjørende for å lykkes både med kunder og kollegaer, og hvordan kjærlighet og omtanke er en viktig del av en moderne lederstil.

12:10 Hvordan vekke opp og bygge gode relasjoner på jobben nå?
Siri Abrahamsen, leder og gründeren bak konseptet Gleding

Pandemien har gjort at mange har mistet trening i å omgås sosialt i hverdagen, og hvordan være en god sjef eller kollega. Mange har blitt mer sjenerte og sjy, og kanskje glemt litt hvordan å skape glede for seg selv og omgivelsene. Noen har trukket inn i skallet sitt. Siri Abrahamsen er leder, forfatter og gründer, og tidligere Norgesmester i tennis. Hun står bak konseptet «Gleding», som mange nordmenn har blitt kjent med gjennom jobben. I dette foredraget deler hun innsikt om hvordan du som leder eller medarbeider med enkle handlinger kan skape et bedre arbeidsmiljø nå, og starte allerede nå med små forbedringer som vil bli lagt merke til.

12:30 Hvordan beveger vi oss framover nå, bokstavelig talt?
Kyrre Texnæs, danser, ekspert på bevegelse, leder av Creator of Movement

Covid19 førte til den del nye bevegelser: Hilsing med føtter og albuer, takking med hånden på hjertet, munnbind av og på - og ikke minst det å gå i bue rundt hverandre i butikken og på gaten. Betyr disse bevegelsene noe for oss? Hvordan påvirker de fysiske bevegelsene de mentale? Og hvordan vil vi bevege oss framover, når smitten avtar og vi skal møtes fysisk igjen? I dette foredraget gir Kyrre Texnæs deg en ny opplevelse av hva bevegelse er, hva korona har gjort med kroppen vår og hvordan vi vil bevege oss videre. Kyrre er danser og idrettsutøver, og hjelper nå ledere med å bruke kroppen og kroppens språk til å skape ny energi og bevegelse. Må oppleves!

12:55 Avslutning: Hva nå, sjef?

13:30 "Ja, hva nå?" - etter seminaret inviterer vi til diskusjoner i grupper a maks 20 deltakere (NB! Kun fysisk)
Interaktive diskusjoner om temaer du er opptatt av - alle kan være med i den fysiske samtalen

Seminaret er nå offisielt slutt, men for deg som vil bruke dagen på å lære og reflektere mer, vil Talerlisten tilby workshops i grupperom med ca 20 personer med frivillig deltakelse og påmelding på stedet. Aktuelle temaer: - Arbeidsmiljø: Konkrete tiltak for å skape trygghet og trivsel i en hybrid hverdag? Idémyldring. - Utviklingssamtalen: Bør den forandres og kjøres hyppigere? Diskusjon. - Lederkommunikasjon: Hvilke verktøy kan lederen bruke for å skape "hybrid samhandling"? Erfaringsutveksling. - Målstyring: Hvordan lage nye, gode mål som hjelper medarbeiderne i hverdagen? Diskusjon. - Inkludering: Hvordan inkluderer vi dem som kanskje ikke vil tilbake til det normale fellesskapet? Diskusjon.

15:30 Slutt

2023 © Talerlisten AS