Trenger du hjelp?

Din forespørsel

Foredragsholder

Arnt Sæther

Pris per foredrag

Fra 30,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2019 © Talerlisten AS