Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Dette blir den neste digitale bølgen i arbeidslivet

Publisert i Tips av

Utviklingen i digitaliseringen av samfunnet det siste året har skjedd i en rakettfart. 

– Vi brukte en uke på det som kunne tatt ti år, sier professor i digital økonomi og forretningsutvikling, Arne Krokan. Han deler sine råd til virksomheter som vil få mest mulig ut av de digitale mulighetene.

Arne Krokan er en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innen digitalisering og teknologi, og mener det siste året har vist at omstillingsevnen er god blant norske bedrifter. Likevel er dette kun starten. Årene fremover kan skape A-lag og B-lag med tydelige skiller blant bedriftene.

FREMTIDEN: Hva kan bedrifter gjøre for å henge med i teknologi-kappløpet?

– Vi har oppdaget at jobb på nett funker helt fint. Sykefraværet har gått rett ned, effektiviteten opp og de ansatte har vært disiplinerte, sier Krokan.

Alt blir likevel ikke bedre av den digitale bølgen som har skylt inn over norsk arbeidsliv. 

– Den hurtige endringen til heldigital hverdag på nye plattformer har åpenbart gått på bekostning av kreativiteten og vår sosiale utvikling, sier den erfarne professoren.

Han tror det vil være avgjørende for fremtiden at organisasjonen tilpasses den nye hverdagen.

– Teknologi og organisasjon må spille på lag. De som ikke makter en hverdag med digitalisering i førersetet, vil bli utkonkurrert, konstaterer Krokan.

Arne Krokan
PROFESSOR: Arne Krokan er ekspert på digitalisering og det digitale skiftet.

Bli bedre kjent med Arne Krokan.
Du kan også sende han en helt uforpliktende henvendelse.

Han tror virksomheter som hittil ikke har klart å henge med på den digitale utviklingen ville slitt uavhengig av korona. 

– Robert Reich, Bill Clintons finansminister, sa at alt som kan bli utført digitalt vil utføres av «software» eller «elsewhere». Det har han veldig rett i. Du utkonkurreres raskt og går fort ut på dato i dagens marked, sier Krokan.

Kommer robotene?

– Overgangen fra fysiske møterom til Teams er bare starten. Det kommer enorme endringer i kundens forventninger, leveranse og effektivitet, spår Krokan.

Han peker særlig på utviklingen innen kunstig intelligens. 

– Tjenester som krever lite tolkning vil utføres av roboter. Kort sagt betyr det at hvis du kan putte en regel eller formel på arbeidet som gjøres, tar en robot over, sier Krokan bestemt.

Samtidig påpeker den populære foredragsholderen at det ikke er nødvendig å bli skremt. Det gjelder å forstå viktigheten av menneskers involvering når robotene kommer.

– Robotene bruker formler og regler på en konsekvent måte. Vi må sørge for å bruke robotene på en like konsekvent og ærlig måte, sier Arne Krokan.

Han utdyper og viser til alle de etiske problemstillingene som kommer når vi lar teknologien slippe til. 

– Se til Kina for eksempel. Der har vi sett enkelte aktører misbruke data og informasjon om sine brukere. Skal vi lykkes over tid, må det stilles strenge krav og utvikles tydelige rammer for hva vi bruker roboter og hvordan bedrifter forholder seg til informasjonen som blir tilgjengelig, sier Krokan.

The good, the bad and the ugly

Krokan mener utviklingen av AI, digitalisering, roboter og teknologi kort kan oppsummeres med utgangspunkt i de gamle Western-filmene med Clint Eastwood. 

– Situasjonen er tredelt. Vi får positive sider, negative sider og stygge sider, smiler Krokan.

– Det positive er at teknologien stadig åpner for bedre løsninger og skaper muligheter. Det negative er at forskjellene øker og en farlig og stygg konsekvens er den enorme fristelsen til å smale data. Det blir lettere å overvåke og misbruke informasjon, slår professoren fast. 

Forskjellene forsterkes

De unge, innovatørene og teknologioptimistene blir ofte løftet frem. Mange opplever å stå igjen på perrongen når «techtoget» dundrer fremover. Krokan mener det er viktig å være bevisst på at det raskt kan dannes et B-lag i bedriften.

– Forskjellene øker. Vi blottlegges ofte i digitale møter og svakheter blir svært synlige. Bruk tid til å hjelpe alle på et akseptabelt nivå. Noen trenger mer hjelp og veiledning enn andre, men vil ikke spørre eller være til bry, sier Krokan.

Han tror ikke det bør være et mål i seg selv å ha alle ansatte på samme digitale nivå.

– Alle kan ikke være eksperter. Sørg for at det er takhøyde for å stille spørsmål. Bedriften bør også jevnlig tilby opplæring og bistand på digitale verktøy. 

Dette er den erfarne professorens fire råd til deg som føler det går fort i svingene og sliter med den digitale utviklingen.

  1. Koble deg på lærende nettverk. Eksempelvis etterutdanning på høyskole, kurs fra uavhengige aktører eller delta i bransjenettverk som tilbyr etterutdanning.
  2. Jobb systematisk med kompetanseutvikling. Ta ett steg av gangen og sørg for å få hele organisasjonen med. Noen ansatte kan læres opp i AI og avansert teknologi, mens andre opplever møter på Teams som en stor nok utvikling.
  3. Ta stilling til ressursbruk. Hva er lønnsomt, aktuelt og nyttig å bruke i organisasjonen? Alle medarbeiderne trenger ikke være digitale eksperter. Varier hvor mye kunnskap og kompetanse hvem i organisasjonen trenger innen de ulike emnene.
  4. Verdsett tradisjonelle ferdigheter. Alt gjøres ikke i en app eller av en datamaskin. Mye kompetanse og mange tjenester havner i skyggen av det digitale. Anerkjenn og sett pris på de ansattes kunnskap som ikke omfavner teknologi.

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere? Book et uforpliktende møte her.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2021 © Talerlisten AS