Vi har fjernet muligheten til å gjøre endringer på egen profil, men hjelper deg gjerne.

Send en e-post til taler@talerlisten.no der du beskriver så konkret du kan hva du ønsker forandret, så skal vi se på det.

Du kan forandre profiltekst, tittel, foredrag, temaer, bilde, video og veiledende pris.

Det kan ta noen dager fra du sender oss informasjon til denne er synlig på din profil.

2023 © Talerlisten AS