Talerlisten

– Våg å være tydelig

Godt lederskap avhenger av lederens evne til å være klar i sin tale og tilpasse sin kommunikasjon. Dette var hovedbudskapet fra flere foredragsholdere under Talerlistens Vinterseminar med temaet ”Ledelse = Kommunikasjon”.

Vendela Kirsebok

Fra TV til foredrag

Flere foredragsholdere kjent fra TV er nå på Talerlisten: Christian Borch, Hans-Wilhelm Steinfeld, Kathrine Sørland og Synnøve Skarbø. I tillegg kommer to av folkets yndlinger fra «Farmen Kjendis».

400 foredragsholdere

Talerlisten.no kan etter bare fire måneder tilby over 400 flinke foredragsholdere. Det har vært en stor trafikk og pågang siden Talerlisten ble lansert med over 100 sprudlende gjester til stede.

Lag mer engasjerende konferanser

Konferanser er betydelige investeringer i tid og penger for arrangøren. Og både kortsiktig og langsiktig avkastning på investeringen er et spørsmål om hvor engasjerende konferansen er for hver enkelt deltaker.