Kari Skybak

Alle har kunder

Kr 9 500,-

Slik blir du bedre på kundebehandling og møter kundens forventninger.

Foredraget med Kari Skybak er:
• Aktuelt
• Nyttig
• Motiverende

Beskrivelse

Dette foredraget gir deg innsikt i kundereisen. Du lærer om kundereisen og skal forstå elementene som må være tilstede for å innfri kundens forventninger. Kari Skybak gir deg relevante eksempler på god kundeservice, bedrifter som har lykkes med kulturbygning og hvordan du kan oppnå de samme gode resultatene. Foredraget er tett knyttet opp mot hverdagslige situasjoner du kan kjenne deg igjen i. Historiene Kari deler underbygges av fagkunnskap og flere tiårs erfaring. Du vil oppleve å bli engasjert og motivert til å løfte nivået i dine egne kundemøter.

Video

2022 © Talerlisten AS