Frank Wedde

Hurtig vane-endring med hjernetrening

Kr 25 000,-

Energisk foredrag om hvordan å skape vane-endring.

Foredraget med Frank Wedde er:
• Engasjerende
• Personlig
• Inspirerende

Beskrivelse

Hjernen er med oss både på jobben og hjemme, og skal vi jobbe eller leve annerledes må vi også bruke hjernen på nye måter. I dette foredraget lærer hjernetrener Frank Wedde deg noen enkle teknikker for å skape nye vaner. Han går gjennom fem «hjerne-hacks» som du kan benytte for å skape nye vaner. Vanene vil kunne gi deg og teamet ditt bedre og mer produktive arbeidsdager, og skape mer læring, økt effektivitet og bedre trivsel. Foredraget er energisk og morsomt og kan både brukes som introduksjon til en dag med annet innhold, som en premie til nysgjerrige ansatte eller som en del av et endringsprosjekt.

Video

2021 © Talerlisten AS