Petter Gulli

Hvordan bør vi snakke om bærekraft?

Kr 20 000,-

Få nytt syn hvordan vi snakker om det grønne skiftet.

Foredraget med Petter Gulli er:
• Motiverende
• Energisk
• Tankevekkende

Beskrivelse

Dette foredraget handler om hvordan bedrifter og organisasjoner kan kommunisere bærekraft og samfunnsansvar effektivt og troverdig. Den erfarne reklamemannen og foredragsholderen Petter Gulli forklarer på en underholdende og energisk måte både hvorfor det er viktig å ta en tydelig, troverdig og relevant rolle, og hvordan man unngår grønnvasking. Han viser mange gode og relevante eksempler både fra Norge og utlandet, gjerne selvopplevde. Petter Gulli formidler forståelig fakta på en nytenkende måte, og utfordrer publikum til å ta stilling til og reflektere over valg og handlinger i egen organisasjon. Foredraget passer for alle som vil bli mer oppdater og bevisst på hvordan å snakke om bærekraft i og utenfor egen organisasjon.

Video

2022 © Talerlisten AS