Alexandria Algard

Arkitekt og entusiastisk byutviklingsnerd

Fra kr 40.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Alexandria Algard

Alexandria Algard holder foredrag om byutvikling, bærekraft og livskvalitet. Omgivelsene påvirker livene våre, helsen vår, valgene vi tar, kommuneøkonomien og klimaet. Algard studerte arkitektur i Danmark og Japan. Hun har bodd i New York, Rotterdam og Basel hvor hun arbeidet hos noen av verdens ledende arkitektkontor; OMA og Herzog & deMeuron. I 2012 etablerte hun egen praksis i Stavanger. Tre år senere ble hun valgt til president for Norske arkitekters landsforbund (NAL), som tidenes yngste, kun 33 år gammel. Ved siden av arkitekturpraksisen har hun vært gjestekommentator, debattleder og konferansier, og hun er en energisk foredragsholder og aktiv samfunnsdebattant. Hun er juryleder for Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Algards mål er at du etter foredraget vil se eget lokalmiljø med nye øyne – at du blir endringsagent i egen by. Hennes påstand: Jo bedre sted, jo bedre livskvalitet.

Foredrag med Alexandria Algard

Gode steder - glade folk

Hva skaper gode steder og derav glade folk? 82% av Norges befolkning bor i tettsteder eller byer - derfor er by- og tettstedsutvikling et multiverktøy for å bedre trivsel og folkehelse, minske ensomhet, oppnå effektiv drift i kommunene og for å nå klimamålene. Det som gjør byen smart er muligheten til å dele ressurser og fasiliteter. Delingen gjør at man får et miljømessig mindre fotavtrykk - og det er samlokaliseringen og delingen som bidrar til å gjøre livet i byer og tettsteder attraktive.

Paradigmeskifte i byutviklingen

Hvordan skal vi tenke og planlegge annerledes for å nå fremtidens mål - for å skape fremtidens attraktive steder? Mer av gårsdagens løsninger er ikke svaret. I dette foredraget ser Algard på hvordan vi må snu tankegangen for å oppnå fremtidsrettede by- og stedsutviklingsgrep, og noen gang er det ikke så mye som skal til for å skape en betydelig forbedring.

Hva skaper attraktive byer? Og har jordvern en plass i dette?

Fremtidsrettet tettstedsutvikling sparer både matjord og bedrer kommuneøkonomien. Legg vekk bilhjernen – er en av oppfordringene Alexandria Algard er kjent for – når hun snakker om utvikling av attraktive steder. Utviklingen av steder hvor folk trives må ha fokus på nettopp folk. Hvorfor liker vi å oppholde oss noen steder, og andre steder unngår vi? Hva skal til for at vi kan lage det folkelivet i sentrum som vi liker og trives med, både for barn og voksne?

Stedsutvikling og folkehelse

Omgivelsene våre påvirker oss. De påvirker valgene vi tar i hverdagen. Påvirker om vi går, sykler eller kjører til jobb og barnehage. Hva skal til for å endre vanene - slik at måten vi former omgivelsene våre fører med seg bedre folkehelse både fysisk og psykisk? Attraktive steder legger til rette for attraktive valgmuligheter i hverdagen.

Alexandria Algard har 6 vurderinger

Sindre Haarr

12. februar 2021

Norsk Kommunalteknisk Forening

5

Vi hadde Alexandria inne som foredragsholder for planleggere i kommunene på en digital konferanse vinteren 2021. Hun presenterte relevante eksempler for by- og stedsutvikling med bakgrunn i sin erfaring som juryleder Attraktiv by-prisen. Hun er trygg på innholdet, en god formidler og evner å levere et levende foredrag på en vanskelig flate (nettbasert). Tommel opp!

Klaus Mohn

25. november 2020

Universitetet i Stavanger

5

Alexandria Algard blei invitert til den årlege konferansen for Verdiskapingsforum ved Universitetet (UiS) i Stavanger i november 2020. For UiS er Verdiskapingsforum er den viktigaste arenaen for samarbeid med nærings- og arbeidslivet. Konferansen samla 200 deltakarar frå privat og offentleg sektor, i tillegg til sentrale politikarar frå Stavanger-regionen. Under tittelen «kulTuruke, ukturkule, turlukuke..» gav Alexandria eit engasjerande og særs kompetent innlegg om kulturens plass i samfunnet, kultur som føresetnad for omstilling – og som kritisk suksessfaktor for det eigentlege målet – det gode liv. Med eksempel frå fjern og nær drog ho publikum gjennom ei reise av resonnement som demonstrerte tydeleg at attraktive levesett og livskvalitet handlar om så uendeleg mykje meir enn materielle faktorar som bustad, arbeid og løn. Alexandria er ein framifrå formidlar, med eit utfordrande og tankevekkande perspektiv på planlegginga av samfunnet vårt som fleire burde få del i.

Simen Bjørgen

25. november 2020

Kulturminnefondet

6

Alexandria holdt 3.november 2020 eit fantastisk inspirerende foredrag for styret og leiargruppa i Kulturminnefondet. Dette i forbindelse med at vi nå skal revidere vår langsiktige verksemdsstrategi. Foredraget handla om korleis ein kan utvikla attraktive byer og tettstader ved å ta omsyn til verdiane som er knytt til eksisterande bygningsmijø. Ho fortalde levande om møteplassar og den særlege betydninga dei har fått under Korona-pandemien. Alexandria ar også leiar i juryen for Statens pris for bærekraftig by og tettstadutvikling og ho fortalte litt om arbeidet og nokre av dei preimerte kandidatane i år. Alt i alt eit svært interessant foredrag formidla på ein levande, triveleg og engasjerande måte. 6 poeng av 6 moglege fra oss i Kulturminnefondet.

Marita Bruun

27. august 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

6

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har på oppdrag fra LMD gjennomført Jordvernkonferanse med 100 deltakere, mange fra lokal- og fylkespolitikk, høsten 2019. Alexandria Algard holdt et godt foredrag på denne konferansen. Hun er engasjerende og evner å skape gode bilder og assosiasjoner om hva et godt bomiljø er – og hvordan dette bør påvirke vår arealbruk. Konsekvensene av effektiv arealbruk er at dyrka og dyrkbar jord blir spart for nedbygging og fortsatt består som en ressurs i matproduksjon. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på Alexandrias foredrag. Vi anbefaler henne gjerne!

Amund Kind

26. august 2020

Jordvern Vestfold

6

Jordvern Vestfold har vært engasjert i to arrangement hvor Alexandria Algard har vært innleder. Det ene var en jordvernkonferanse for lokal- og fylkespolitikere i Porsgrunn, det andre et åpent jordvernmøte på Gjennestad i Stokke. Også her var det mange politikere til stede, men også arealplanleggere, utviklere og matjordvenner. Algards rolle var begge steder å vise hvordan en bærekraftig og effektiv byutvikling faktisk er et viktig jordverntiltak – det sparer masse matjord i randsonene rundt byer og tettsteder. Det klarte hun med glans! Vi har fått masse gode tilbakemeldinger på hennes innlegg.

Her kan du lese mer om Algards innsats i de to arrangementene:
https://www.grontfagsenter.no/?p=15282
http://jordvern.no/vestfold/kjempeinteresse-for-smart-arealplanlegging/

Frode Midttun

26. august 2020

BDO AS

5

Høsten 2019 inviterte vi Alexandria Algard til å holde et foredrag under BDOs seminar for Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland. Hun holdt et fengende foredrag på 45 min. om bærekraftig utvikling. Alexandria brenner for faget, og mener oppriktig at arkitektur kan forandre verden. «Gode steder, skaper glade folk» var hennes intro til foredraget. Sitt engasjementet for tema tar hun med seg inn i foredraget, og tør å mene noe basert på faglig innsikt og overbevisning. Alexandria inngir stor trygghet i det hun formidler, og er en fryd å høre på.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS