Elin Gullesen Bratt

Elin Gullesen Bratt

Prosess- og relasjonsveileder

NOK 20.000,- per time

Send forespørsel

Om Elin Gullesen Bratt

Elin Gullesen Bratt er en inspirerende foredragsholder. Levende, lekende og engasjert oppretter hun god kontakt med sine kursdeltakere. Elin har over 30 års erfaring som lærer, foredragsholder og prosessveileder, noe som bidrar til å gjøre henne til en fantastisk formidler! Elin har en egen evne til å få kursdeltagerne til å føle seg komfortable, trygge og mottakelige for ny kunnskap og læring, og hun har fått mange svært gode tilbakemeldinger på sine foredrag. Elin driver KREU AS og har vært prosessveileder og Partner i Relasjonsledelse Norge siden 2009.

Foredrag

Relasjonsledelse lønner seg

Relasjonsledelse handler om å få det beste ut av de medarbeiderne du har fått utdelt. Motivasjon, energi og identitet skapes i møte mellom mennesker. Motiverte medarbeidere gjør en bedre jobb. Gode relasjoner skaper de beste resultatene. Men hvordan?

Relasjonskompetanse

Få et innblikk i Relasjonskompetansens 14 dimensjoner. En unik verktøykasse som hjelper deg til umiddelbare og mer langsiktig resultat og utvikling. Dette trenger du både på jobben og privat. Og du kommer til å ville lære mer!

Emosjonell modenhet og Relasjonelt mot

Hender det at du utsetter den vanskelige samtalen? Hender det at du går utenom en medarbeider som gjør deg litt urolig? Hender det at du skriver en mail når du burde sett en person i øynene? Da er du ikke alene! Det er naturlig å forsøke å beskytte seg selv! Men er det alltid lurt? Hva kan det føre til på sikt? Og hvorfor er det så viktig for en leder å utvikle sin emosjonelle modenhet?

24 times mennesket

Hvis man skal lede mennesker må man først forstå mennesker. For å forstå mennesker må man bli kjent med dem. På under en time kan jeg fortelle deg hvordan vi effektivt kan få tak i mennesket i medarbeideren. Helt konkret!

Konflikthåndtering

Er det mulig å forebygge konflikter? Klok og modig ledelse, Behovet for anerkjennelse og medvirkning, Relasjonelt mot og feighet, Hvilke konsekvenser kan feighet få i organisasjonen? Dialogen som viktigste verktøy.

2018 © Talerlisten AS