Talerlisten
Elin Gullesen Bratt

Elin Gullesen Bratt

Prosessveileder, coach og foredragsholder

Pris / 45 min

NOK 20.000,- (eks. mva)

Beskrivelse

Elin Gullesen Bratt er en inspirerende foredragsholder. Levende, lekende og engasjert oppretter hun god kontakt med sine kursdeltakere. Elin har over 30 års erfaring som lærer, foredragsholder og prosessveileder, noe som bidrar til å gjøre henne til en fantastisk formidler! Elin har en egen evne til å få kursdeltagerne til å føle seg komfortable, trygge og mottakelige for ny kunnskap og læring, og hun har fått mange svært gode tilbakemeldinger på sine foredrag. Elin driver KREU AS og har vært prosessveileder og Partner i Relasjonsledelse Norge siden 2009.

Foredrag

Relasjonsledelse lønner seg

Relasjonsledelse handler om å få det beste ut av de medarbeiderne du har fått utdelt. Motivasjon, energi og identitet skapes i møte mellom mennesker. Motiverte medarbeidere gjør en bedre jobb. Gode relasjoner skaper de beste resultatene. Men hvordan?

Relasjonskompetanse

Få et innblikk i Relasjonskompetansens 14 dimensjoner. En unik verktøykasse som hjelper deg til umiddelbare og mer langsiktig resultat og utvikling. Dette trenger du både på jobben og privat. Og du kommer til å ville lære mer!

Emosjonell modenhet og Relasjonelt mot

Hender det at du utsetter den vanskelige samtalen? Hender det at du går utenom en medarbeider som gjør deg litt urolig? Hender det at du skriver en mail når du burde sett en person i øynene? Da er du ikke alene! Det er naturlig å forsøke å beskytte seg selv! Men er det alltid lurt? Hva kan det føre til på sikt? Og hvorfor er det så viktig for en leder å utvikle sin emosjonelle modenhet?

24 times mennesket

Hvis man skal lede mennesker må man først forstå mennesker. For å forstå mennesker må man bli kjent med dem. På under en time kan jeg fortelle deg hvordan vi effektivt kan få tak i mennesket i medarbeideren. Helt konkret!

Konflikthåndtering

Er det mulig å forebygge konflikter? Klok og modig ledelse, Behovet for anerkjennelse og medvirkning, Relasjonelt mot og feighet, Hvilke konsekvenser kan feighet få i organisasjonen? Dialogen som viktigste verktøy.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Elin Gullesen Bratt har 5 vurderinger

Airin Levang

7. november 2016

Leines barnehage

6

Elin er i stand til å skape bevegelse hos den enkelte, uavhengig om det er en liten eller større forsamling hun har foran seg. Hun stiller fundamentale, enkle spørsmål som berører, som treffer både hjerte og hode. Det er nettopp det som gjør meg så begeistret, denne evnen hun har til å få folk til å reflektere over egen væremåte og den betydningen dette har for utvikling av kvalitet i arbeidet med barn. Hver gang jeg har hatt gleden av å høre på henne, tenker jeg at dette må vi ha mere av!

Merete Nilsson

31. oktober 2016

Melhus kommune, Familie og forebygging, PP-tjenesten

5

Jeg har nå samarbeidet med Elin i godt over 2 år både med utgangspunkt i å utvikle medarbeiderne i PP-tjenesten til bedre veiledere, utvikle lagkvaliteten på tjenesten og med lederutvikling sammen med de øvrige lederne i virksomheten jeg jobber i. Elin er en foreleser og coach som engasjerer, inspirerer og som også tørr å «pirke» i det som dukker opp til overflaten som hindre for at laget ikke fungerer så godt som det egentlig kanskje burde. Elin er også en dyktig prosessveileder, som også tørr å finne veien underveis for å gjøre det hun bidrar med mest mulig relevant og nyttig. Fokus på 24 timersmenneskene, relasjonsledelse, relasjonspedagogikk og prestasjonshjelp har hjulpet oss til å gi bedre kvalitet på de tjenestene vi gir og det har bidratt til at vi i dag har ei ledergruppe i virksomheten som kommuniserer bedre sammen mot felles mål. Anbefales!

Espen Aarnes

28. oktober 2016

Pasvik skole

5

En kunnskapsrik og dyktig foreleser, som med en fin veksling mellom forelesing og aktivisering av deltakerne klarer å engasjere og motivere sine tilhørere. Med sine mange gode egenerfarte eksempler setter hun relasjonen og dialogens utfordringer og muligheter i en konkret og gjenkjennbar kontekst. For Pasvik skoles ansatte ble Elin en kompetansehevende og ikke minst en motiverende faktor før skolestart.

Brita Brandt

27. oktober 2016

Helfo

6

Jeg har erfaring med Elin både fra lederteamutvikling over ett år, og fra inspirasjonsforedrag på to ulike samlinger. Som foredragsholder er Elin inspirerende og engasjerer alle deltakere. Med sin enkle, direkte og ærlige kommunikasjon når hun inn til alle med sitt budskap, uansett hvilket utgangspunkt den enkelte har. Elin har fått mange øyne opp for hvor viktig relasjoner og relasjonskompetanse er for godt samarbeid og gode resultater i en organisasjon (og i privatlivet). Både deltakere på samlinger og jeg selv er så begeistret for det Elin klarer å formidle at vi har anbefalt henne til andre.

Ole Joar Flaat

21. oktober 2016

NAMAS Vekst AS

6

Engasjerende og meget dyktig foreleser som evner å få forsamlingen til å forstå betydningen av virkelig kjenne og bry seg om mennesker og medarbeidstakere. En foreleser som vektlegger betydningen av menneskelige relasjoner og som gjør det enkelt for forsamlingen å forstå hvorfor det er så viktig også.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2018 Talerlisten AS