Talerlisten
Geir "Humørbonden" Styve

Geir «Humørbonden» Styve

Humørbonden: snakker om HMS, bygdedyr, oppmuntring og omstilling | Hordaland

Pris / 45 min

Kr 28 000,-

Beskrivelse

Humørbonden legg vekt på å vere ein lettstelt og fleksibel foredragshaldar, som alltid lagar skreddarsydde foredrag opp mot situasjon, tema og aktuelt publikum.Han har solid praktisk leiarerfaring frå forsvaret, offentleg og privat verksemd. Den varierte bakgrunnen gjer at han forstår mange ulike «stammespråk», og lett kommuniserer med alle nivå i organisasjonen. Solid teoretisk bakgrunn byggjer oppunder det heile. I 1997 tok han steget fullt ut, og starta heiltidsdrift i sitt eige firma. Denne avgjerda har gjennom åra ført han til alle hjørne av det lange, rare landet vårt. Mengdevis av foredrag for Bedrifter, Bygder og Bønder har vorte gjennomført. Bygdedyr er kverka, Oppmuntringsagentar er utdanna og har gått ut i teneste for å setje mot og humør i folk. Nye erfaringar er gjort, uvanlege historier er gjennomlevd og omdanna til erfaringsbaserte foredrag. I tillegg til foredrag driv Humørbonden besøksgard, arbeider som takstmann, og er dessutan HMS-rådgjevar i Subsea-næringa.

Se video av Geir «Humørbonden» Styve

Foredrag

Paragraffri HMS

Eit paragraffritt foredrag kan ha stor verdi i eit elles fagleg spesialisert program! I dette humoristiske foredraget får ein høyre historier og refleksjonar frå mange sjølvopplevde hendingar - alt frå Humørbonden fall ned frå låvetaket, og til då han tok opp kampen mot Bygdedyret. Undervegs innser forsamlinga raskt at han eigentleg snakkar i metaforar om djupt faglege ting, slik som risikovurdering, bedriftskultur, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det vert tilpassa mot bransje/ org.nivå.

Bygdedyrkverking

Verda er full av Bygdedyr som kan spreie angst og stele motet frå nokon og ein kvar. Tilhøyrarane får gjennom foredraget kjennskap til dei ulike artar av Bygdedyr, deira geriljateknikkar og aktuelle mottiltak. Forteljinga byggjer på Humørbonden sine eigne erfaringar frå bedriftsetablering i typisk vestnorsk bygdedyrterreng, og observasjonar frå reiser i inn- og utland. Humørbonden har også skrive boka "Generell Bygdedyrlære"

Oppmuntring som fenomen, livsstil og metode

Sidan 2004 har Humørbonden arbeidd aktivt med Oppmuntringssaka i Noreg. I dette foredraget delar han erfaring og synspunkt ut frå dette arbeidet, og peikar på mange utfordringar og muligheter som finst. Oppmuntringstilsynet® dukkar opp, og er det praktisk mulig så vert Oppmuntringsagentar® lokka fram mellom naturtalenta som er i forsamlinga. Dette er eit blikk inn i ei annleis og spanande verd… eller er det kanskje heller ei bevisstgjering av gamal kunnskap som vi praktiserer alt for lite?

Gå i gang, og hold ut! - Båten blir til mens du ror

Basert på Humørbonden si eiga gründerhistorie får lyttarane ta del i tankar, tru og tvil omkring bedriftsetablering. Her er mykje å hente for den som har “ei bedrift i magen” og som gjerne vil ha eit lite puff i ryggen for å kaste seg ut i det. - "Men ikke bare det!" (Som det heiter i TV-reklamane): Foredraget eignar seg også som innspel i samband med omstillingsprosessar, prosjektstart osv. Kort sagt… i alle situasjonar der vi skal gå i gang med noko som har "open ende".

Omstilling i organisasjonar: Men kva følte hesten?

Dette foredraget er berekna på omstilling i organisasjonar. I slik prosess oppstår mange kjensler. Målet med innslaget er å skape aksept for dei reaksjonar og kjensler som har oppstått, og påvise at det trass alt går ein veg framover. I dette foredraget trekkjer Humørbonden metaforar og parallellar får den gong traktoren kom, og hesten reiste. Men ingen spurte hesten, kva den følte.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Geir «Humørbonden» Styve har 6 vurderinger

Henning Holmbakken

16. juni 2017

6

Øyer Næringsråd

Vi hadde besøk av Geir på vårmøtet til Øyer Næringsråd den 30.0517. Han fikk i oppdrag å prate om endring og omstilling, noe han klarte til fulle. Kombinasjonen egne erfaringer, galskap og humor fikk salen til å humre godt, gapskratte og bli ettertenksomme. Han er også ekte engasjert og interessert i andre, så han er en som gir mye av seg selv.

Anita Mellingen

15. mai 2017

6

Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Det var fint med en humoristisk vinkling på endringer og omstillinger. Vi har nå fått vårt eget lokale oppmuntringstilsyn og vi gleder oss over fremtidige påfunn i avdelingen.

Per Fagerland

22. november 2016

Karmøy kommune, Oppvekst- og kulturetaten

Med «Inspirerende lederskap – å skape inspirerende arbeidsplasser» som tema, klarte Geir å levere et flott og inspirerende foredrag for lederne i Oppvekst- og kulturetaten. Fin kombinasjon av skjemt og alvor, som skaper refleksjon. Den kreative og positive tenkemåten som Geir Styve står for og formidler, gav oss virkelig energi i arbeidet med å utvikle oss som gode ledere.

Sonja Bordewich

14. november 2016

6

Ringerike kommune / Innovasjonsløft i Ringeriksregionen

Vi takker for et fantastisk foredrag og super innsats som oppmuntringstilsyn på Innovasjonsløftdagen 2016. Vi fikk en god innføring i hva vi måtte tenke på før vi gikk inn i workshop og skulle jobbe i grupper. Da er det viktig å ikke være «bygdedyr» – men si «ja og» istedet for «nei, men». Vi er veldig godt fornøyde og anbefaler virkelig flere konferanser å tilby publikum en dose Humørbonde! Tusen takk for ditt fantastiske nærvær, som smitter på oss andre!

Johnny Brattetaule

31. oktober 2016

6

Radøy Kommune Heimetenesta

Takkar for eit flott gjennomført motivasjonsseminar for mine tilsette 25/10 2016. Du er flink til å setja fokus på kvardagslege problemstillingar, på ein måte som gjære at vi lyt tenkje oss om. Inspirerande og til ettertanke, kan absolutt anbefalst!

Christin Solberg

18. oktober 2016

6

Konferansehjelpen AS

Jeg synes Geir Styve sitt foredrag var veldig bra!
Det var inspirerende og morsomt.
Jeg vil absolutt anbefale han videre!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2017 Talerlisten AS