Hilde Sunde og Barbro Vågen

Relasjoner, samarbeid, flerkulturalitet

Fra kr 17.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hilde Sunde og Barbro Vågen

… du kan risikere å få bedre samspill, bedre kommunikasjon, finne løsninger, få ny forståelse og ny kunnskap. Barbro Kristine Vågen og Hilde Sunde er en energisk duo som har arbeidet med barn, ungdom og voksne i over 30 år. De har arbeidet som ledere, veiledere, kurs- og foredragsholdere. Duoen har bred kunnskap innen relasjonsbygging, kommunikasjon, språkvansker og mangfold. Barbro har skrevet bøkene Verdt å vite om flerkulturalitet, Verdt å vite om Flerspråklighet og Verdt å vite om språkvansker. Du vil garantert bli engasjert, stille spørsmål og ønske å diskutere deler av foredraget/kurset med din kollega eller venn. Barbro og Hilde gir deg inspirasjon til din hverdag på jobb eller hjemme. Barbro og Hilde kan bruke ulike metoder. Du kan velge om du vil være publikum, aktiv lytter eller aktiv deltaker. Du kan bestille «hyllevare» eller «skreddersøm». Vi gleder oss.

Foredrag med Hilde Sunde og Barbro Vågen

Når mennesker fra ulike kulturer møtes

Det er i dag nesten utenkelig at Norge skulle være et land med bare "etnisk norske". Nordmenn består av mange etniske grupper med ulik hudfarge, kultur og religion. Dette foredraget er for deg som ,på en eller annen måte, er i en relasjon med mennesker fra ulike kulturer. Hva er kultur? Hvordan kan vi forstår hverandres kultur? Dette er to spennende spørsmål vi vil reflektere over. Vi deler erfaringer fra flere av våre fantastiske menneskemøter. Hva må til for å lykkes !

8,5 kloke innspill om den gode dialogen på jobb

Når du våkner om morgenen ønsker du å lage deg en fin dag. Dette foredraget gir deg mange nye innblikk på hvordan mennesker rundt deg påvirker deg, og hvordan du påvirker dem. Ved å være klar over dette, kan du ta hovedrollen i ditt liv og gjøre noe med det som gir deg energi og arbeidsglede. Barbro og Hilde har erfart at dette foredraget gjør en stor forskjell for den enkelte og hele arbeidsplassen. Her får du gode råd og triks om hva som kan fremme den gode dialogen i hverdagen.

Du forstår ikke hva jeg mener! - Verdt å vite om språk og flerspråklighet

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i livet vårt. Det er gjennom språket vi lærer å forstå oss selv og andre, og det er nøkkelen til det sosiale felleskapet. Språklig mangfold er helt naturlig i vårt samfunn, og vi er i den unike situasjonen at de fleste av oss er tospråklige. I dette foredraget snakker vi om; Hva er egentlig språk! Hva bruker vi det til! Sannheter eller myter omkring flerspråklighet! Hvordan kan du gjøre deg forstått ?

Bak fasaden - hvem er vi?

Trygghetssirkelen er et verktøy primært utviklet for samskaping i gode relasjoner. Vi ser vi nytten av denne i all mellommenneskelig kontakt. Foredraget vil gi deg en smakebit om hvordan du kan forstå og bruke sirkelen som leder, kollega eller medmenneske. Dette verktøyet forteller deg hvordan du kan få større arbeidsglede, sterkere motivasjon, bedre kunnskap, større tillit og klokere innovasjon.Du vil i større grad forstå mennesket bak fasaden.

Kurs med Hilde Sunde og Barbro Vågen

Forumspill - et kurs hvor aktive deltakere finner løsninger

Forumspill utfordrer inngrodde tanke- og handlingsmønstre. Det er et interaktivt rollespill hvor dere sammen kan drøfte og reflektere. Forumspill tar alltid utgangspunkt i hva dere trenger akkurat nå. Forumspill vil gi dere nye innfallsvinkler som kan få store og små ting til å skje. Dere jobber sammen for å nå et mål, og alle får en mulighet til å bli hørt. Dette er et kurs som skaper stort engasjement og vilje til endring. Dere kan risikere å finne løsninger. Vi skreddersyr kurs.

Verdt å vite om språkvansker

Å tilegne seg et språk betyr å lære hva språket kan brukes til, og selve språksystemet. Den språklige utviklingen går ikke på skinner for alle, og for å kunne håndtere det, spiller laget rundt personen en viktig rolle. I dette kurset vil vi gå dypere inn i språkvanskenes mange varianter. Gjennom teoretiske perspektiver og flere praksis-fortellinger vil vi lose dere gjennom solskinns-historier og fallgruber. Kurset vil inspirere deg til å forstå kompliserte språklige fenomener på en enkel måte.

Trygghetssirkelen - en brilliant modell for et godt arbeidsmiljø

Trygghetssirkelen er et verktøy primært utviklet for tilknytning og gode relasjoner mellom mennesker. Vi ser nytten av den i all mellommenneskelig kontakt Å kunne forstå og bruke sirkelen som leder eller kollega, gir deg et verktøy for større arbeidsglede, motivasjon og innovasjon.Kurset er en fordypning i sirkelen, hvor vi drøfter utfordringer på din arbeidsplass og sammen reflekterer over ulike handlingsalternativer. Dette verktøyet gjør deg bevisst på hvordan du kan oppfattes av andre.

Hilde Sunde og Barbro Vågen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS