Isabelle Davodi

Emosjonell intelligens og kultur brobygger

NOK 5.000,- per time

Send forespørsel

Om Isabelle Davodi

Isabelle Davodi har det siste året jobbet for Leger Uten Grenser som kultur-tolk i Hellas. Her har hun vært i direkte kontakt med mennesker på flukt. På hennes siste oppdrag intervjuet hun over 200 flyktninger, og ble meget godt kjent med deres historie og erfaringer. Det største sjokket for Isabelle var å se, høre og føle hvor umenneskelig de på flukt ble behandlet. Hun har også jobbet med barn og unge i ulike land; som lærer for første klasse i Tanzania, seks måneder med femteklasse i Sør Afrika, og som gate-megler for Røde Kors. Dette var en av Isabelles stolteste utfordringer, hvor hun da holdt flere kurs for ungdommer som trenger hjelp til å håndtere konflikt uten å ville ty til vold. Dette har hun gjort parallelt med å studere Fred og Konfliktstudier. Isabelle jobber nå for The Human Aspect, som er verden første livserfaringsbibliotek, med spesialserie om dagsaktuelle temaer som livet i krig, på flukt, terror, integrering og andre livsutfordringer. Opplev hennes engasjement!

Foredrag

Livet på flukt - Det menneskelige aspekt

Vi inviterer deg med på en reise gjennom Isabelle sine øyne, hvor hun da har vært ett år i Hellas sammen med mennesker på flukt. Her vil du få innsikt i deres livstilstand, historie og drømmer. Foredraget varer 2 timer. (inkludert diskusjoner og spørsmål).

Hva ligger bak sinnet? Konflikthåndtering for barn og unge.

Her ønsker vi å gå i dybden av det menneskelige sinnet. Hvorfor reagerer vi som vi gjør, og hva trigger disser reaksjonene? Bli inspirert av denne to-delte opplevelsen, hvor formålet er å bevisstgjøre samt dele noen teknikker på hvordan best håndtere negative reaksjoner. Vi skal sammen jobbe med konflikthåndtering, og dele våre erfaringer gjennom noen enkle øvelser som vi etterpå skal diskutere. Foredraget varer i 60 - 90 min (inkludert noen øvelser).

Integrering og kultur (Passer både for barn og voksne)

Hva vil det si å integrere seg? Hvordan og hvorfor oppstår kultur? Her vil vil vi se ulike aspekter på hvor stor rolle kultur har i et samfunn, hva vi kan lære av det og hvordan vi kan bruke det. Formålet er å skape en diskusjon ved å se på ulike aspekter av kultur: religion, tradisjoner, språk, etikk og samvær oss mennesker i mellom. Foredraget varer i 60 - 90 min inkludert spørsmål.

2018 © Talerlisten AS