Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Jan Sandtrø

Teknologiadvokat

Fra 15.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Jan Sandtrø

Jan Sandtrø har nær 20 års erfaring som advokat med teknologirett og personvern, og er en ofte benyttet foredragsholder og artikkelforfatter. Sandtrø er en engasjert og innsiktsfull foredragsholder, som er brennende opptatt av forholdet mellom jus og teknologi, som personvern og GDPR.

Foredrag med Jan Sandtrø

Nye personvernregler - personvernforordningen (GDPR)

Fra mai 2018 vil den nye personvernforordningen (GDPR) være gjeldende og det kommer som en følge av dette ny personopplysningslov. Med de nye reglene vil det komme nye krav i tillegg til dagens når det gjelder behandling av opplysninger. Det gjennomgås de grunnleggende kravene og prinsippene i de nye personvernreglene og GDPR, og hva som er nytt og hva som ikke er nytt, samt hvordan man skal forholde seg for å være i overensstemmelse med de nye reglene.

Hvordan komme i overensstemmelse med de nye personvernreglene (GDPR)?

Foredraget gir oversikten over de nye reglene, gjennomgår forholdet til dagens regelverk samt kommer med praktiske råd om hva selskaper bør gjøre for å være i overensstemmelse med kravene. De nærmere fasene i et GDPR-prosjekt med erfaringer fra løpende GDPR-prosjekter for norske og internasjonale virksomheter vil bli gjennomgått.

Teknologirett

Ulike temaer innenfor teknologirett, herunder rettigheter til materiale som er skapt, praktiske og rettslige utfordringer ved digitalisering, Internet of Things, personvern, sosiale medier, programvare osv. Foredraget tilpasses oppdragsgivers og tilhørernes ønsker og behov.

Rettslige utfordringer ved it-leveranser

En gjennomgang av de utfordringer som kan oppstå ved it-leveranser, herunder forsinkelse, endringer og endringshåndtering, samhandling mellom partene, tvister som kan oppstå og hvordan løse dem. Foredraget kan omhandle både utforming av kontrakten og fallgruver, rettslige utfordringer og spørsmål ved den operative delen av leveransen og kontraktens funksjon, og tvister og konflikter mellom partene og hvordan disse løses. Foredraget tilpasses oppdragsgivers og tilhørenes ønsker og behov.

It-kontrakter

Ulike rettslige og praktiske problemstillinger ved it-kontrakter, fra utforming av kontraktene, forhandlinger, til kontraktenes operative funksjon ved leveransen til tvister og opphør av kontrakt. Foredraget tilpasses oppdragsgivers og tilhørernes ønsker og behov.

Jan Sandtrø har 10 vurderinger

Harald Avtjern

8. oktober 2018

Worksoft as

6

På Worksoft User Meeting, som ble avviklet for et par uker siden, hadde vi invitert Jan Sandtrø til å holde foredrag om sikkerhet i lys av EU-direktivet som trådte i kraft i sommer (GDPR). Det angrer vi ikke på. Kommunikasjonen var lett, ledig og til tider humoristisk, selv om tematikken var av det tyngre slaget. Sandtrø demonstrerte at han mestrer å fremlegge tungt stoff på en pedagogisk god måte. Noen er dyktige kommunikatorer, andre er dyktige fagfolk på sine områder. Jan Sandtrø er begge deler.

Elen Schmedling Gimnæs

16. april 2018

KS Bedrift

6

Advokat Jan Sandtrø holdt et seminar om GDPR og nye personvernregler for våre kommunalt eide medlemsbedrifter i september 2017, som ble meget godt mottatt. Han har høy kompetanse og troverdighet med mangeårig erfaring fra personvernområdet, og han formidler stoffet og rettsreglene på en klar og oversiktlig måte. Det var god kontakt mellom han og deltakerne, og det var enkelt å stille spørsmål og ha dialog underveis. Jan presenterer stoffet på en munter måte som treffer publikum, og han hadde et rikt utvalg av eksempler fra offentlig forvaltning og næringslivet som illustrerte både utfordringer og løsninger knyttet til overholdelse av reglene. Han kom også med en rekke praktiske råd til hvordan bedriftene kan implementere gode personvernrutiner i tråd med kravene i GDPR. Jan er en av de beste personvernekspertene, og kan varmt anbefales som foredragsholder.

R. Christian Torp

15. april 2018

Den norske dataforening

6

Jan er en av de beste og mest pragmatiske foredragsholderne i Norge innen temaet GDPR/personvernforordningen. Engasjerende, morsom og utrolig kunnskapsrik. Jeg kan anbefale ham på det varmeste.

Jon Arve Risan

6. april 2018

Stiftelsen NorStella

6

Vi ba Jan fortelle oss det vi måtte vite om GDPR. Det føler jeg han klarte på den tiden som var avsatt. Pragmatisk og to-the-point uten å male fanden på veggen som mange gjør i samme situasjon. Den dialogen som spontant oppsto var berikende i og med at svarene var til å forholde seg til. Tryggere nå! Vi fikk Jan anbefalt og etter dette er jeg trygg på de anbefalingene jeg får fra den kanten.

Espen Andre Skjøld

27. mars 2018

Netsecurity AS

6

Etter å ha kjent til Jan Sandtrø i mange år, var vi aldri i tvil om hvilken foredragsholder vi skulle engasjere for å snakke om GDPR for våre kunder under vårt årlige «Netsecurity Summit». Vi er et selskap som utelukkende fokuserer på IT sikkerhet, og det er vår oppgave å fasilitere gode kundearrangementer som gir verdi for deltakende kunder. Jan evner å bidra til denne verdiskapingen ved å forenkle og ufarliggjøre et tilsynelatende komplekst og vanskelig tema. Han er heller ikke redd for å ufordre vedtatte sannheter, men det hele gjøres med en god porsjon lun humor. Våre kunder evaluerte alle foredragsholderne i etterkant av arrangementet, og Jan fikk toppscore.

Hanne Gudbjørgsrud

15. mars 2018

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

6

Vi engasjerte Jan Sandtrø som kursleder på kurset «Innføring i ny personvernforordning – GDPR for IKT, ha må du ha på plass innen mai 2018». Et åpent kurs for både Tekna-medlemmer og andre interesserte. Han gjorde en strålende innsats som kursleder, gjorde et krevende tema både engasjerende og lett forståelig for deltakerne. Han var faglig dyktig, kom godt forberedt til oppdraget, var god til å lære fra seg, sørget for god fremdrift i kurset, svarte godt på spørsmål fra deltakerne og fremstod rett og slett som en meget dyktig kursleder. På en skala fra en til seks, hvor seks er høyest score fikk han i gjennomsnitt en score på 5.89! Utrolig bra evaluering fra kunnskapsrike og fagsterke kursdeltakere.

Camilla Heidenreich Bommen

14. mars 2018

SuperOffice Norge AS

5

SuperOffice inviterer til månedlige frokostseminarer rundt GDPR, og Jan innledet glimrende den 14.02.18. Han gjør et tildels «tørt» tema forståelig og interessant for deltakerne og det var stort engasjement i form av spørsmål. Seminaret dekket det du må vite og ta stilling til med 100 dager igjen til ny personvernforordning trer i kraft. Spørsmålene fra salen ble møtt med pragmatiske og konkrete svar, det er ikke hverdagskost i GDPR-verden. Hans foredrag fikk 5,3 i score på en skala til 6 av deltakerne. Vi vil bruke Jan igjen. Anbefales!

Henrik T. Klemetsen

14. mars 2018

Canon Norge as

6

Basert på Jan sin synlighet og tydelighet i sosiale medier om GDPR tenkte vi det passet godt med hans budskap i vårt frokostseminar om samme tema. Neste gang må vi ha et større konferanserom for deltakelsen var svært god. Jan leverte på en god og lett-fortalt måte hva dette vil bety for oss i Norge spesifikt. Mange deltakere fra HR avdelinger tilstede, men uansett rolle til deltakeren fikk foredraget 4,7 i snitt på skala fra 1-5. Kombinasjonen forståelig ordbruk og god kobling mellom faktiske utfordinger med gode eksempler gjør dette til en god sesjon.

Sissi Wright

14. mars 2018

99X.no AS

6

Da teknologiselskapet 99X inviterte til frokostseminaret «Klar, ferdig – GDPR» bidro Jan Sandtrø med foredraget «Hva er nytt og hva er ikke nytt med GDPR?». Jan er en svært engasjert og inspirerende foredragsholder som får GDPR til å høre enkelt ut. Det er jo gjerne slik med de som sitter på mye kunnskap om et tema. Og Jan kan GDPR og teknologi. Flere deltakere på seminaret sier det samme: «Jan Sandtrø gjør temaet GDPR avskrekkende og enkelt.»

John Alfred Hustvedt

14. mars 2018

Xerox AS

5

Vi engasjerte Jan Sandtrø for å gi en innføring i, og rydde opp i litt av begrepsbruken og mange av de hyperforenklede salgspitchene rundt GDPR. Jan viste stor innsikt også for for Xerox produkt og tjenesteområde. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra salen etter foredraget. Jan er åpenbart en av de mest engasjerende og kunnskapsrike foredragsholdere om grensesnittet teknologi/personvern/juss.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS