Jette F. Christensen

Statsviter, tidligere stortingsrepresentant

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Jette F. Christensen

Jette F. Christensen (f.1983) er statsviter, tidligere stortingsrepresentant (kontroll-og konstistusjonskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen) og jobber i dag med lederrekruttering. Hun har mange års erfaring som fast spaltist i Klassekampen og bidrar i Det Norske Videnskapsakademis antologi om Demokrati våren 2022. Christensen har gått Forsvarets Høyskoles sjefskurs og kurs om strategisk kriseledelse. Jette Christensen har grundige kunnskaper om både norsk politikk og utenrikspolitikk, og har spesiell interesse for temaer knyttet til demokrati, grunnloven, rettigheter og temaer knyttet til korrupsjon. Hennes fagkunnskap og praktiske erfaring fra internasjonal politikk koblet med hennes engasjerende kommunikative form, gjør at tilhørerne sitter igjen litt klokere og med et smil. Jette tar gjerne oppdrag som debattleder og konferansier innen de temaene hun kan og har interesse for. Prisen for et oppdrag med Jette F. Christensen vil variere veldig etter tema og oppdragsgiver. Ta kontakt for en samtale.

Foredrag med Jette F. Christensen

Hvordan demokratier dør og hvordan de kan reddes

Stadig flere land stuper på demokratiske indekser, også i Europa. I dette foredraget forklares hvordan det skjer, hva som kan lede til demokratisk forfall og diskuterer hva som kan redde demokratier i krise.

Hvordan ikke bli korrupt

Alle norske selskap som investerer i eller virker i land med høyere korrupsjonsgrad enn våre nærområder står i fare for at de selv eller underleverandører uintendert havner i korrupsjonliknende situasjoner. I dette faglige men underholdene foredraget belyses hva som kreves av strategi for å unngå eller demme opp mot korrupsjon, hva korrupsjon er og hva som gjør at det oppstår

Hva er (egentlig) Norske interesser i utenrikspolitikken?

Norsk utenrikspolitikk er tuftet på norske interesser. I dette foredraget belyses hva det egentlig innebærer og hvordan norske interesser er å beholde en verdensorden tuftet på internasjonale avtaler, menneskerettigheter og demokratiske verdier og hvordan vår velferd, sikkerhet og økonomi baserer seg på nettopp dette

Hva er (egentlig) grunnloven?

Grunnloven er en kontrakt mellom folk, over makt. I dette foredraget belyses Grunnloven som garantisten for overgrep og vern av våre felles menneskerettigheter

Krisen kommer

Dette foredraget er basert på faglig kunnskap om krisehåndtering og erfaringer etter 22. juli og kontrollkomiteens håndtering av alvorlige hendelser. Foredraget handler om hvordan man bør handle og kommunisere i kriser og hvordan man ikke bør gjøre det.

2022 © Talerlisten AS