Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Jon Ivar Johansen

Gründer, rådgiver og forfatter

Fra 18.000,- per foredrag

Fra 15.000,- per kurs

Send forespørsel Hjelp meg

Om Jon Ivar Johansen

Jon Ivar er en etterspurt foredragsholder, rådgiver, gründer, forfatter, blogger og tidligere leder på flere nivå og alpintrener for WC løpere. Han er en utfordrende og faglig sterk foredrags-holder. Jon ivar har skrevet 14 bøker i bl.a mestring, atferdsendring og atferdsøkonomi. Han er evidens- og forskningsbasert. Jon ivar gjennomfører også Webinarer på de tema som er omtalt i hans siste bok «Endringskoden» (Hegnar okt 2019). Boken er allerede en bestselger. For mer om Jon ivar, boken og atferdsøkonomi se www.marshmallow.no

Foredrag med Jon Ivar Johansen

Hvordan utvikle et "growth mindset" ?

Påstand; «Vi er alle født med definerte ("fixed") talenter og evner, som vil bestemme hvor langt vi vil nå i livet.» En slik innstilling kalker Dr. Carol Dweck et "Fixed Mindset". En innstilling som ødelegger evnen til læring, utvikling, og innovasjon. I dette foredraget skal vi se på konsekvensene av et "Fixed Mindset", gi konkrete eksempler og beskrive hvordan du kan utvikle et "Growth mindset" kultur i virksomheten.

Hvorfor blir de beste - best?

Professor Anders Ericsson, har viet sitt liv til å studere de beste musikere, idrettsutøvere, leger, selgere osv. ("in any domain") Han har dokumentert, at talent er som en muskel som og utvikles avhengig av læringsbetingelsene vi er endel av (kontekst). I dette foredraget vil du lære de grunnleggende prinsippene i en lørende kontekst ("Gullstandard") og hvordan de fleste av oss kan utvikle "talentmuskelen"

Kan de fleste selgere lære seg å prestere på nivå med de beste?

I de fleste salgsbedrifter er det en uønsket stor variasjon mellom de beste og resten. Hva ville det bety hvis vi greier å forbedre prestasjon til de 70 % "nest beste" til et nivå med snitt av de 20 % beste? De 10 % svakeste er ofte feilansettelser. Tror du det er mulig? I dette foredraget vil du lære hva som skal til for å få "de nest beste" selgere til å prestere mye bedre

Jeg hater å tape, og det gjør du også!

Frykten for å tape 5-7 gang større enn lysten på å vinne! Folk flest bekrefter seg selv og egne tanker og holdninger istedefor å endre de når vi vet vi tar feil! 80 % at oss tror de er bedre enn gjennomsnittet! Dette er tre eksempler på såkalte ubevisste kortslutninger (¨bias¨) hjernen gjør og som hindrer læring. Hvordan kan vi bruke denne innsikten om hjernens snarveier til å fremme læring slik at vi når de mål vi setter?

Jon Ivar Johansen har 44 vurderinger

Vigdis Torblaa

1. februar 2017

Nobina Norge AS

6

Et frokostseminar med Jon Ivar er en meget god start på dagen. Hans engasjement og kompetanse gjør det svært interresant å høre på. Han har en unik evne til å kombinere teorien på en lettfattelig måte med mange gode eksempler. Han er god til å få med seg tilhørerne i form av relevante spørsmål og oppgaver. Anbefales!

Ingrid Juven

31. januar 2017

Frost Nordic AS

5

Jon Ivar er en engasjerende og meget god foredragsholder som gir deg praktisk innsikt i hva som skal til for å drive endring og forbedring. Han bygger sine teorier på forskning, men er samtidig meget praktisk i sin tilnærming. Mestringskoden utfordrer etablerte sannheter innen prestasjonsledelse, og gir samtidig lyst og energi til å lære mer om hvordan du kan få det beste ut av enkeltmennesker og team.

Hanne Galteland

30. januar 2017

Syslab International AS

6

Jon Ivar er en energisk, levende og svært engasjerende foredragsholder. Han formidler atferdsøkonomi på en lettfattelig måte og bruker eksempler vi alle kan forholde oss til. Med solid erfaring som leder og trener har han mye praktisk erfaring å dra nytte av i sine foredrag. Jeg fikk øynene opp for hvorfor endring kan være så vanskelig etter å ha deltatt på et frokostseminar med Jon Ivar og har tatt kunnskapen med meg inn i egen organisasjon og jobbhverdag. Boken Mestringskoden som oppsummerer mye av forskningen gjort på feltet atferdsøkonomi anbefales på det varmeste for alle som er interessert i endringsprosesser.

Helene Naper, advokat NHO Telemark

25. januar 2017

NHO Telemark

5

En veldig energisk og insprerende foredragsholder som holdt 60 mennesker i ånde i over 2 timer. Veldig gøy at økonomer ikke bare jobber med modeller der alle konseumenter opptrer 100% «rasjonelt» lenger, men at det menneskelige perspektivt fremeheves og har mye å si for å få til endringer og omstillinger. Alt henger sammen med alt, og da må vi og alle se innover i oss selv og vår egen bevisshet for å finne grunn til og ønske om å handle annerledes – og forhåpentligvis bedre og mer tjenelig, være seg på jobb eller i privatlivet. Vi ønsker jo alle å ha det beste mulig selv, og sammen! Gode og enkle poenger og eksempler, anbefales!

Bengt Herning

25. januar 2017

BAE-rådet/Virke

5

Vi hadde Jon Ivar inne som foredragsholder i BAE-rådets årsmøte 2016. BAE-rådet består av de største bransjeorganisasjonene i byggenæringen med styreledere fra aktørene i markedet. Boken «Mestringskoden» ble utdelt til deltagerne på forhånd. Hovedtema var Bygg21 og endringsbehovene i norsk byggenæring. Jon Ivar foredro på en glimrende måte om hva som skal til for å få til varige adferdsendringer. Det er ingen enkel reise, men basert på forskning finnes visse teknikker det er nyttig å høre om. Språket var folkelig og det var lett å kjenne seg igjen i egen virkelighetsforståelse. Jeg kan anbefale Jon Ivar som en inspirerende foredragsholder

Inger-Marie Aasen

25. januar 2017

Boligbyggelaget Usbl

5

Engasjerende og spennende foredrag og ett interessant tema. Gode konkrete eksempler som gjorde det lett å se sammenheng med egen hverdag og endrings-situasjoner. God blanding av humor og alvor (teori), og et lettfattelig språk.

Øyvind Moen

24. januar 2017

Veidekke Industri AS

6

Jon Ivar brukte vi på en samling med 150 ledere i Veidekke Industri med stor suksess! Alle fikk boken hans «Mestringskoden» til jul og var således godt opplest i forkant. Gjennom neste tre timer med herlig engasjement, ærlighet, energi og gode historier fra virkeligheten hadde han forsamlingen i sin hule hånd og bidro til å gjøre vår endringsreise lettere. Endring er vanskelig, men Jon Ivar forenkler glimrende og gir en rasjonell forklaring og innsikt i hvorfor vi som mennesker ikke alltid velger å gjøre det som synes logisk. ANBEFALES!

Børre Stensvold

23. januar 2017

Vegdirektoratet

6

En utrolig engasjerende foredragsholder, som balanserer det jordnære – hverdagslige – basert på egne erfaringer, med nye trender innen adferdsforskning. Klarer å strukturere et bredt tema på en intuitiv måte. Kommuniserer med stor troverdighet irrasjonelle handlemåter og setter adferd inn i strukturelle sammenhenger på en glimrende måte. Skaper refleksjoner gjennom formidling av gode historier og lett gjenkjennbare myter; – både med entusiasme og høy energi. Anbefales.

Torunn Ødegård

19. januar 2017

Think Management AS

6

Jon Ivar har et smittende engasjement når han formidler komplekse temaer på en lettfattelig, praktisk, systematisk og humoristisk måte. Boken hans – Mestringskoden – er et must for alle som vil sikre varige endringer, sprenge noen grenser og utvikle seg selv og andre. Jon Ivar er «hel ved»; solid kompetanse, lang og relevant erfaring og en iver etter å stadig lære selv – for enda bedre å lære andre.

Christine Eide

17. januar 2017

Telenor

6

En inspirerende, energisk og troverdig foredragsholder som vekket interessen for adferds-økonomi. Fremstår som faglig dyktig med en perfekt blanding av teori og praktiske eksempler. Anbefales!

Atle Tangedal

16. januar 2017

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

6

Jon Ivar er en meget god foredragsholder som evner å formidle kunnskap om atferdsøkonomi på en engasjerende og troverdig måte. Han har et brennende engasjement for fagområdet og er hele tiden oppdatert på det siste innen forskningen. Jon Ivar evner å formidle mye teori på en lettfattelig og interessant måte, anbefales!

Øyvind Haakerud

16. januar 2017

Europris AS

6

Jeg har opplevd Jon Ivar i 3 ulike sammenhenger. Foreldreforedrag som alpinpappa i Stabæk Alpin, for 100 kjøpmenn i Reitan Convenience og for Distriktssjefsgruppen i Europris. Jon Ivar er faglig veldig sterk, og krydrer sitt innlegg med relevante, forståelige og praktiske eksempler fra egen erfaring (eks. SAS og forsvaret) og fra forskningen. Han har et veldig smittende vesen, er veldig motiverende og har stort engasjement. Etter å ha hørt på Jon Ivar får man lyst til «å gjøre noe»! Morsomt, lærerikt og motiverende!

Ellen Madsen Eide

16. januar 2017

ISS Facility Services AS

6

Jon Ivar Johansen er en svært dyktig foredragsholder som formidler sitt budskap på en inspirerende måte. Han utfordrer deltakerne underveis i foredraget og overbeviser gjennom mange praktiske og teoretiske eksempler. Vi hadde forberedt oss ved å lese hans bok «Mestringskoden» i forkant, og dette ga oss et enda større og varig utbytte av foredraget.

Lars Hofstad

16. januar 2017

CGI Norge

6

Jon Ivar er kunnskapsrik innenfor mange områder, og klarer å formidle en veldig god kombinasjon av teori og praktiske eksempler. Han er en engasjert foredragsholder som er veldig inspirerende å høre på. Anbefales!

Arne Bjøntegaard

14. januar 2017

MonsterQuiz Ltd

6

Jon Ivar Johansen er en glimrende foredragsholder som engasjerer med et spennende budskap formidlet på en enkel og kraftfull måte. Han utfordrer deltakerne underveis i foredraget og overbeviser gjennom mange praktiske eksempler.

Toril Bariusdotter Ressem

13. januar 2017

Dotterselskapet AS

6

Jon Ivar er en stor inspirator og motivator. Jeg har hørt han i mange sammenhenger gjennom mange år, dristig, kompromissløs i forhold til det han tror på, har en praktisk, men samtidig forskningsbasert tilnærming som er lett å «fange» for eget bruk!

Ulf Kirkemo

13. januar 2017

MonsterQuiz Ltd

6

Jon Ivar er en unik formidler av kunnskap om endring av organisasjoner. Hans erfaring fra arbeidslivet kombinert med sin kunnskap om organisasjonsteori og mennesker, gjør foredragene hans levende og interessante.

Jon Ivar sin pedagogiske tilnærming hvor han kombinerer teori, erfaring og engasjering av tilhørerne er eksempel til etterfølgelse.

William A. Vallestad

13. januar 2017

ECOVIS

6

Jon Ivar skiller seg milevis fra den «sedvanlige konsulenten» som står tørt og fomidler en filosofi mest forankret i økonomisk vinning. Det var inspirerende og forfriskende, og for første gang forlot jeg et foredrag med en lyst til å sette ut idéene og filosofien i virkeligheten. Det skinner gjennom at dette er en genuin interesse, som og bidrar til å gjøre det hele desto mer interessant. Takk for et kjempebra foredrag, jeg prøver å «nudge» meg selv stadig vekk!

André Haaland

13. januar 2017

Head4More AS

6

Jon Ivar er engasjerende når han utfordrer hvordan vi angriper endringer i organisasjoner. gjennom gode praksisnære eksempler bidrar han til en ny måte å se på talent, utvikling og endring.

Stian Bærug

13. januar 2017

Dell EMC

6

Energisk, engasjert og dyp innsikt i faget i er nøkkelord! Mens andre påpeker det åpenbare, graver Jon-Ivar hakket dypere og gir konkrete eksempler på hvordan ting skal utgjøres i praksis! Anbefales!!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS