Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad

Endringsledere og rådgivere innen prosjekt

Fra 28.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad

Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad er engasjerende og dyktige foredragsholdere, som klarer å levendegjøre tema endringer og prosjekter på en engasjerende og underholdende måte. De har konkrete råd og en praktisk tilnærminger til endringer. Kombinasjonen teori, innlevelse i reelle problemstillinger og eksempler fra hverdagen er inspirerende. Til daglig er de kursholdere og rådgivere i Holte Academy hvor de jobber med å hjelpe kunder til å jobbe smartere innen prosjekt og endringsledelse.

Foredrag med Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad

Fra motstand til mestring - slik lykkes du med endringer

I dette foredraget får du praktiske og nyttige tips og råd til hvordan du selv kan være en aktiv og god bidragsyter i endringsprosesser. Uten å forenkle blir endringer ufarliggjort. Følgende spørsmål blir besvart: - Hva er motstand og hvordan kommer motstand til uttrykk? - Hvordan gå frem for å legge til rette for mestring? - Hva bør den ansatte tenke på i forbindelse med endring? - Hva bør en leder være oppmerksom på i forkant av og underveis i endringsprosessen?

Kurs med Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad

Kurs i Endringsledelse

Dette kurset er nyttig kurs for virksomheter som ønsker flere nøkler for å lykkes med endringsarbeid. Bli mer bevisst hvordan kommunikasjon og lederskap spiller en svært viktig rolle i endringsprosesser. Få konkrete råd om hva dere bør være oppmerksomme på når endringer skal gjennomføres i egen virksomhet og nyttige tips til hvordan utvikle en endringsvillig kultur. Kurset gir økt forståelse for endringsledelse og endringsarbeid i egen virksomhet og konkrete verktøy dere kan ta i bruk.

Lederskap og effektive team i prosjekter

Et nyttig kurs for alle som leder eller deltar i et prosjektteam, og ønsker verktøy og metoder for å sette sammen og utvikle team som skaper gode resultater. I kurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deltakerne å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset har en praktisk tilnærming med mange interaktive øvelser.

Kommunikasjon i prosjekter

Et kurs for virksomheter som ønsker å håndtere interessenter og kommunikasjonskanaler på en mer profesjonell måte, eller som ønsker å bli bedre i møteledelse og gi tydelige tilbakemeldinger i prosjekter. Klar tale og bevisst bruk av kommunikasjon er viktig, enten det gjelder å formulere klare budskap eller velge riktig kommunikasjonskanal. Kurset gir økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres.

Kerstin Wenzel og Hanne Hårstad har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS