Kjersti Fløgstad

Kjersti Fløgstad

Ekspert på CSR, bærekraft og samfunnsansvar

NOK 17.000,- per time

Send forespørsel

Om Kjersti Fløgstad

Kjersti Fløgstad er en erfaren og engasjert foredragsholder. Hun er partner og strategisk rådgiver i FutureNow Consulting, som jobber i skjæringspunktet mellom samfunnsansvar og etikk på den ene siden, og markedsposisjonering og forretningspotensiale på den andre. Kjersti har mer enn 20 års erfaring fra krevende lederstillinger i bank/finans, reklame/merkevarebygging og frivillig sektor, bla. 11 år som generalsekretær i UNICEF Norge. Hennes formidlingsevne involverer og engasjerer.

Foredrag

Hvordan de kan finne en attraktiv plass i fremtidens grønne konkurranseutsatte markeder

Vi går fra olje til grønn energi og grønne løsninger, fra forbruksøkonomi til sirkulær tjeneste og opplevelsesøkonomi. Vi kommer til å gå inn i en tid med sterkere offentlige virkemidler i klimapolitikken. Bærekraft og ansvarlighet vil øke i betydning. Hvordan vil dette påvirke samfunnet og oss som mennesker? Bedrifter og det offentlige ruster seg for en ny tid. Hva blir viktig i fremtiden for å lykkes? Foredraget egner seg for grupper av ledere og ledergrupper (store og små) som ønsker å heve blikket og se hvordan de kan finne en attraktiv plass i fremtidens grønne konkurranseutsatte markeder.

Øko-branding- 6 trinn for å løfte merkevaren med argumenter som teller

Fremveksten av mening og hensikt i merkevarestrategier, markedsføring og kommunikasjon: Ansvarlighet og bærekraft skaper muligheter for ekte merkevarebygging og storytelling som mangler sidestykke i historien. 42% av konsumentene globalt ønsker å kjøpe mer sosiale og miljøvennlige produkter. Men det er et stort gap mellom ord og handling. Hvordan kan vi ved økt forbrukerinnsikt utnytte og fylle dette etterspørselsgapet og skape konkurransefortrinn ved å ta forbrukeren på alvor? Foredraget egner seg for grupper av ledere, markedsførere og kommunikatører.

Meaning at work - hva, hvorfor og hvordan?

Generasjon Y stiller med nye forventninger og behov til arbeidsgiver. Betydning av mening og tilkobling på jobb blir stadig viktigere og de ønsker å være stolt av sin arbeidsgiver. Hva er egentlig mening i jobb for generasjon Z og hvordan kan vanlige virksomheter møte dette og sikre at de er konkurransedyktige i arbeidsmarkedet? Foredraget kan brukes som motivasjonsforedrag for alle ansatte, men også for ledergrupper/ HR-avdelinger som ønsker tenke nytt og bli mer konkurransedyktig i kampen om de klokeste hodene.

Bærekraftsmålene – fra globale mål til lokal innovasjon og lønnsom vekst

Hvordan bli en anerkjent leder og en virksomhet andre beundrer? FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i september 2016, har hatt enorm suksess. Hva er de og hvor er de så populære? I problemer ligger behov for løsninger, og i disse behovene finnes forretningsmuligheter. Foredraget belyser hva målene går ut på og gir konkrete eksempler på hvordan de kan benyttes for innovasjon og utvikling for virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Spesialtilpasning/skreddersøm

Avtales separat.

Talerlisten mener

Kjersti har stor faglig tyngde og holder gode og lærerike foredrag om bærekraft og samfunnsansvar. Hun har erfaring, relevante modeller og gode eksempler og formidler dette med ekte glød og engasjement.

2018 © Talerlisten AS