Kristin Aase

Leder, kjenn deg selv og øk din gjennomslagskraft

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kristin Aase

Kristin Aase er statsviter og tidligere toppolitiker med lang erfaring som leder i en rekke virksomheter. I dag er hun en ettertraktet lederutvikler.
Kristin involverer sine tilhørere for å skape nysgjerrighet på egne jobbrelasjoner og lederegenskaper. Slik inspirerer hun til mer inkluderende prosesser og gjensidig forståelse på arbeidsplassen.

Kristin har bakgrunn som leder av ungdomspartiet og medlem av sentralstyret til KrF. Her tok hun i sin tid til orde for en modernisering av partiet. Når det ikke skjedde gikk hun ut av politikken, men fortsatt sitt verdibaserte engasjement. Dette gjorde hun som samfunnsdebattant, forfatter og leder i ideell sektor og næringsliv, blant annet i Kirkens Bymisjon, Fretex og NHO.

Gjennom sin politiske karriere erfarte Aase både suksess og nederlag. Hun gikk fra å være et profilert politisk talent til å måtte takle maktkamper i full offentlighet og med medias søkelys.

På bakgrunn av disse erfaringene og fra tøffe omstillingsprosesser som virksomhetsleder ble hun bevisst hvilke verktøy man trenger for å skape utvikling og takle sterkt press og motgang. Disse refleksjonene har senere ført til to fagbøker om ledelse – Kjenn deg selv som lærer, og Leder, kjenn deg selv! Boken Leder, kjenn deg selv! er i dag pensum på bachelorprogrammet i Organisasjon og ledelse på BI.

Aase er i dag teamutvikler og lederutvikler, og byr på seg selv og egne erfaringer i sine foredrag. Foredragene bygger i tillegg på faglig innsikt som gir bedre grunnlag for at ledere lettere kan gjenkjenne egne styrker og svakheter.

Fagekspert

Foredrag med Kristin Aase

Trygg ledelse når krisen treffer (Kriseledelse)

I krise blir lederegenskapene våre satt på prøve. I dette foredraget deler Kristin Aase egne erfaringer fra det å være leder når presset er stort. For kriser skaper stress, og når vi blir stresset blir våre styrker og svakheter gjerne ekstra tydelige. Hva må nettopp du jobbe med for å møte krevende situasjoner på best mulig måte? I dette foredraget får du verktøyene til å være en trygg leder i stress, for å ta de riktige valgene når konsekvensene er store.

Hvordan bli et godt team? (Teambuilding)

For at en gruppe skal fungere godt sammen, trengs personligheter som både kan utfylle, utfordre og støtte hverandre. Mens vi har verktøy som gir oss oversikt over medarbeideres faglige kompetanse, må vi som regel bruke vår intuisjon når det kommer til personlige egenskaper. Ved hjelp av personlighetsverktøyet Enneagrammet blir du i dette foredraget bevisst hvordan våre karaktertrekk kan struktureres inn i personlighetsgrupper, og du lærer hvordan disse interagerer med hverandre. I dette foredraget lærer Kristin Aase deg hvilke reaksjonsmønstre de ulike personlighetstypene har, og hva de ulike typene trenger for å kunne bidra positivt i fellesskapet.

Leder, kjenn deg selv (Personlighetstyper)

Kjenner du deg selv som leder? Hvis du hadde bedt dine ansatte skrive ned hva som kjennetegner deg – vet du hva de ville skrevet? Å lykkes som leder handler blant annet om å ha en god balanse mellom selvfølelse og selvtillit. Har du som leder kanskje noen handlingsmønstre som du selv er blind for? I dette foredraget blir du som leder utfordret til å bli bedre kjent med dine personlighetstrekk og akseptere hvem du er på godt og vondt. Du får innblikk i hva som er dine sterke og svake sider – og hvordan du blir bedre til å lede både deg selv og andre.

En leders fortellinger – fra dyrekjøpt erfaring til ny praksis (Ledelse)

I dette foredraget blir du med på reisen Kristin Aase har gjort fra toppolitikken, via krevende lederoppgaver til hennes arbeid med lederutvikling i dag. I dette foredraget får du bli med inn i stormens øye, da maktkampen i KrF kulminerte med at hun måtte trekke seg fra alle verv. Men da noen dører lukket seg, var det andre som ble åpnet. Kristin gikk videre til lederoppgaver i næringsliv og frivillighet. På veien har hun blitt kjent med seg selv som leder, og erfart at personlighetstrekk og automatiske mønstre som enkelte ganger stod i veien for suksess, andre ganger var nettopp det som skulle til for å lykkes. Dette er et modig og åpent foredrag om dyrekjøpte erfaringer, motstand, styrker og selvutvikling. Kristin byr på sin historie og gir deg mulighet til å reflektere rundt dine egne erfaringer.

2023 © Talerlisten AS