Kristine Kotte-Eriksen

Kvinner og menn sammen for kjønnsbalanse!

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kristine Kotte-Eriksen

Kristine er rådgiver innen mangfold, inkluderende bedriftskultur og likestilling, og har master i gender studies fra Skottland (2019). Hun har uttalt seg i media, skrevet artikler i VG og Dagbladet, og holdt foredrag for store selskaper, startups, ungdomsgrupper og kvinnenettverk. Med erfaring fra flere mannsdominerte bransjer har hun sett hvordan maskulin organisasjonskultur kan påvirke bedriften, og vet at både kvinner og menn må jobbe sammen for å få til endring. Kristine har globalt og nasjonalt perspektiv på mangfold og likestilling. I tillegg har hun vært med å etablere flere nettverk for unge kvinner i næringslivet, og vet viktigheten av å dele erfaringer, kunnskap og nettverk på tvers av bransjer. Hun er brennende engasjert for mangfold og inkludering. Kristine har bakgrunn fra PR og kommunikasjon, og har fullført førstegangstjeneste i Sjøforsvaret.

Foredrag med Kristine Kotte-Eriksen

Mannlige rollemodeller for likestilling og kjønnsbalanse

Kjønnsbalansen i et selskap er et resultat av bedriftskultur. Kristine har skrevet masteroppgave om maskuline bedriftskulturer og hvordan det kan påvirke selskapets arbeidskultur, holdninger, lederstil og resultater. Både kvinner og menn reproduserer det maskuline miljøet som kan skape ubalanse. For å skape bedre balanse trenger vi mer åpenhet, transparens, kommunikasjon og samarbeid. Så lenge menn fortsatt sitter i flest maktposisjoner trenger vi flere mannlige rollemodeller for endring.

Inspirasjonsforedrag

De fleste arbeidsplasser står overfor utfordringer knyttet til teknologi, digitalisering, innovasjon og globalisering, og kvinner og mangfold har en helt naturlig plass i denne utviklingen. Dette foredraget kan skreddersys til bransje/nettverk. Temaer: Selvtillit, tro på seg selv, viktigheten av nettverk, mentor og støttespillere, maskuline/feminine lederegenskaper og organisasjoner.

Kristine Kotte-Eriksen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS