Kristine Kotte-Eriksen

Likestilling og mangfold på arbeidsplassen

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kristine Kotte-Eriksen

Kristine Kotte-Eriksen holder foredrag om maskuline og feminine lederegenskaper, og hva som skjer når det blir for mye av det maskuline eller det feminine i en kultur. Hun lærer deg hvordan du kan bedre kjønnsbalanse og skape en mer inkluderende kultur for et større mangfold.

Kristine har en mastergrad i kjønnsstudier som hun tok etter flere år i næringslivet, der hun spesialiserte seg på organisasjonskultur og ledelse. Hun har kunnskap, innsikt og erfaring fra mange ulike bransjer, særlig mannsdominerte miljøer. Kristine innførte for eksempel den første strategien for å øke kjønnsbalansen på forskningsinstitusjonen CERN i Sveits.

Kristine er en svært engasjerende foredragsholder som leverer tankevekkende og inspirerende foredrag med humor og snert. Hun har en rik bank av eksempler å ta fra når hun formidler faglige budskap.

Karrieren til Kristine innebærer blant annet roller fra CERN, Equality Check, IT-selskapet Crayon, nettavisen Europower og Sjøforsvaret. Kristine er en anerkjent fagekspert på verdibasert ledelse, organisasjonskultur, mangfold og inkludering, og snakker om hvordan kjønnsbalansen i en organisasjon påvirker lederstil, kultur og læringsmiljø.

Foto: Marcus Karkash

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kristine Kotte-Eriksen

Maskuline og feminine egenskaper i ledelse og kultur

De gode lederne er de som utøver en blanding av de maskuline og feminine egenskapene. For eksempel å være visjonær, strategisk, logisk og analytisk, og i tillegg klare å kommunisere godt, ha transparente prosesser, være autentisk og empatisk. Men hva skjer hvis det blir for mye av det maskuline eller feminine? Dette foredraget gir ny bevissthet rundt hvordan å lede et mangfold, kommunikasjon for ulike generasjoner og balansert ledelse.

Fra ord til handling - slik skaper du inkluderende kultur

For å få til kjønnsbalanse og være en attraktiv arbeidsplass for et mangfold av kandidater må du ha kunnskap om hva som gjør at de ikke søker seg til din bedrift i dag. I dette foredraget får du konkrete tips til hvordan du kan systematisere mangfoldsarbeidet i din bedrift for å dekke et spekter av mangfoldsparametere.

Kurs med Kristine Kotte-Eriksen

Workshop i hersketeknikker

I denne workshopen får du innføring i de vanligste herskteknikkene og hvordan å håndtere dem. Her får du en blanding av eksempler, teori, egenopplevde hendelser, diskusjon og erfaringsdeling. Deltakerne får råd om hvordan de kan hanskes med hersketeknikkene.

2024 © Talerlisten AS