Kristine Kotte-Eriksen

Likestilling og mangfold på arbeidsplassen

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kristine Kotte-Eriksen

Kristine jobber som kundeansvarlig i Equality Check. Hun veileder store og små virksomheter på mangfold, inkluderende kultur og likestilling gjennom en forskningsbasert tilnærming. Hun kommer fra rollen som Diversity & Inclusion Analyst på CERN (Europeisk organisasjon for partikkelfysikk) i Sveits, og har erfaring fra IT-bransjen, olje og energi, startup-verden og Forsvaret. Kristine har mastergrad i gender studies fra Skottland, der hun spesialiserte seg på bedriftskultur innen tech, media og finans. Med arbeidserfaring fra et multikulturelt miljø som CERN og UK har hun perspektiv på mangfold og likestilling. Kristine har skrevet artikler i VG og Dagbladet, blitt intervjuet i podcaster og er en engasjert foredragsholder. I tillegg har hun vært med å etablere flere nettverk for kvinner i næringslivet, og vet viktigheten av å dele erfaringer, kunnskap og nettverk på tvers av bransjer. Kristine har bakgrunn fra PR og kommunikasjon, og har fullført førstegangstjeneste i Sjøforsvaret.

Foredrag med Kristine Kotte-Eriksen

Mannlige rollemodeller for likestilling og kjønnsbalanse

Kjønnsbalansen i et selskap er et resultat av bedriftskultur. Kristine har skrevet masteroppgave om maskuline bedriftskulturer og hvordan det kan påvirke selskapets arbeidskultur, holdninger, lederstil og resultater. Både kvinner og menn reproduserer det maskuline miljøet som kan skape ubalanse. For å skape bedre balanse trenger vi mer åpenhet, transparens, kommunikasjon og samarbeid. Så lenge menn fortsatt sitter i flest maktposisjoner trenger vi flere mannlige rollemodeller for endring.

Inspirasjonsforedrag

De fleste arbeidsplasser står overfor utfordringer knyttet til teknologi, digitalisering, innovasjon og globalisering, og kvinner og mangfold har en helt naturlig plass i denne utviklingen. Dette foredraget kan skreddersys til bransje/nettverk. Temaer: Selvtillit, tro på seg selv, viktigheten av nettverk, mentor og støttespillere, maskuline/feminine lederegenskaper og organisasjoner.

2022 © Talerlisten AS