Lian Kirksæther

Foredragsholder, forfatter, coach og mentor

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Lian Kirksæther

Lian Kirksæther har lang erfaring som foredragsholder, coach og veileder, og er spesialisert på høysensitivitet. Hun er en behagelig og engasjerende foredragsholder. Lian er med i prosjektet Pro-motion. Et Europeisk samarbeidsprosjekt utviklet av forskere og fagfolk hvor målet er å støtte høysensitive i arbeidslivet. Tidligere var hun med i en Internasjonal undersøkelse, som handlet om Høysensitiv, Arbeidsliv og Stress. Lian er sertifisert i Psychotherapy with HSPs program og HSP for Mental Health Professionals, USA. Hun er ICF og DNCF Coach, Sensor og Helescoach. Lian har jobbet i samarbeid med NAV Arbeid med fokus på motivasjon, jobb og ny karriere, og med avlastning av barn via Bufetat. Lian har erfaring som lærer, leder for små og store grupper, og har ledet ulike prosjekter. Hun var med å starte opp og er leder av organisasjonen Høysensitiv Norge. Lian har gitt ut boken «Sensitiv og Sterk», et nettkurs om høysensitivitet og Coaching-lydbok på norsk og engelsk.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Lian Kirksæther

Sensitivitet - En styrke for samfunnet

Det er faktisk en styrke å ha sensitive trekk, og viktig for dagens samfunn. Bare her i landet er det mer enn en million mennesker, som har denne styrken naturlig. I løpet av årene har Lian møtt tusenvis av spennende, dyktige og kreative mennesker, som er sterke på hver sin måte. Selv om de er sterke og dyktige kan de også føle seg stresset, overstimulert og miste gnisten. Lian deler av kunnskap og erfaring, og gir tips og enkle teknikker til bruk i hverdagen.

Høysensitiv i Arbeidslivet

I utgangspunktet er det å være sensitiv en ressurs, men det kan lett bli snudd til noe negativt i dagens samfunn. Hva er det som gjør at disse personene lettere blir syke og utbrente? Og hva skal til for å hente fram deres ressurser og at de skal trives i jobben? Her deles det av kunnskap, erfaringsbaserte tips og gode teknikker til bruk i det daglige.

Kurs med Lian Kirksæther

Høysensitiv - Helse og livsstil

I dette kurset vil vi gå dypere inn på hva det vil si å være høysensitiv, og lære mer om behovene for en sensitiv kropp. Dette er for deg som er sensitiv selv, har det i nære relasjoner eller møter sensitive via arbeidslivet. Dere vil få konkrete råd og verktøy på hvordan man kan hjelpe sensitive, og få en bedre forståelse av det å være sensitiv. Lian vil dele av sin kunnskap, forskning og egenerfaring om det å være høysensitiv.

2023 © Talerlisten AS