Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Magne Supphellen

Professor i markedsføring, NHH

Fra 32.000,- per foredrag

Fra 48.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Magne Supphellen

Magne Supphellen er professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har lang erfaring som rådgiver, gründer og styremedlem i flere norske og internasjonale virksomheter (kommersielle og ideelle). I sine kurs og foredrag omsetter Magne oppdatert forskning til praktiske råd om hvordan man kan lykkes med kommersialisering av innovasjoner, omdømmebygging, markedsorientering av bedriftskulturer og utvikling av merkevarer med en sterk bærekrafts-profil. Magne bidrar jevnlig på flere av NHHs lederprogrammer.

Foredrag med Magne Supphellen

Hvordan gi merkevaren en sterk og troverdig bærekrafts-profil?

Ofte underkommuniseres bedriftens innsats på bærekraft i frykt for kritikk, eller rett og slett fordi man er usikker på hvordan bærekraft kan integreres i merkevaren. I dette foredraget gis praktiske retningslinjer for hvordan man kan gi merkevaren en sterk og troverdig bærekrafts-profil. Foredraget tilpasses særpreget ved oppdragsgiverens merkevare(r).

Hvordan transformere innovasjoner til kommersielle suksesser?

I Norge er vi gode på oppfinnelser og på innovasjon, men ofte dårligere på å omsette dette til kommersielle suksesser. Dette foredraget gir kunnskap om kritiske suksessfaktorer for å lykkes med kommersialisering av innovasjoner. Hva skal til for å vinne i markedet? Foredraget tilpasses oppdragsgiveren.

Praktiske tiltak for markedsorientering av bedriftskulturen

Når bedrifter styres av interne oppfatninger av produktene og kundene, svekkes konkurransekraften. Bedrifter som er tett på markedet, forstår hvordan kundene tenker og har gode rutiner for å omsette denne innsikten til stadige forbedringer av produkter, tjenester og kommunikasjon, har høyere vekst og lønnsomhet. Foredraget tilpasses oppdragsgiveren og gir konkrete retningslinjer for hvordan kulturen i bedriften kan bli mer markedsorientert.

Hvordan løfte virksomhetens omdømme?

En forbedring av omdømmet kan gi flere kunder, bedre leverandøravtaler, bedre betingelser i banken, mer støtte fra virkemiddelapparatet eller bedre tilgang til sentrale myndighetspersoner. Men effektene kommer ikke av seg selv. Det må jobbes målrettet og systematisk over tid etter gode retningslinjer. Foredraget tilpasses oppdragsgiveren og fokuserer på de viktigste tiltakene som bør gjennomføres for å løfte omdømmet.

Kurs med Magne Supphellen

Hvordan løfte virksomhetens omdømme?

Kurset bygger videre på foredraget med samme tittel. I kurset går vi mer i dybden på områder av særlig betydning for oppdragsgiveren og det legges opp til gruppeoppgaver hvor deltagerne jobber med konkrete utfordringer i egen bedrift. Omfang og innretning tilpasses oppdragsgiveren.

Praktiske tiltak for markedsorientering av bedriftskulturen

Kurset bygger videre på foredraget med samme tittel. I kurset går vi mer i dybden på områder av særlig betydning for oppdragsgiveren og det legges opp til gruppeoppgaver hvor deltagerne jobber med konkrete utfordringer i egen bedrift. Omfang og innretning tilpasses oppdragsgiveren.

Hvordan transformere innovasjoner til kommersielle suksesser?

Kurset bygger videre på foredraget med samme tittel. I kurset går vi mer i dybden på områder av særlig betydning for oppdragsgiveren og det legges opp til gruppeoppgaver hvor deltagerne jobber med konkrete utfordringer i egen bedrift. Omfang og innretning tilpasses oppdragsgiveren.

Magne Supphellen har 2 vurderinger

Asle Haukaas

23. oktober 2019

Veterinærinstituttet

Jeg har benyttet Magne som foredragsholder både i nåværende jobb blant annet overfor vårt styre og i tidligere jobb. Magne leverer. Dette gjør han kunnskapsbasert med henvisning til nyttig forskning innenfor et fagfelt han selv er en pioner innenfor. Det gjøres med teft, relevant og med en god innsikt i næringens praktiske hverdag og med gode eksempler fra aktuelle løsninger og sammenligninger i andre bransjer. Magne formidler sin solide kunnskap godt og tydelig som en innsiktsfull brobygger mellom mottakernes praktiske hverdag og hva norsk og internasjonal forskning tilsier.

Andreas Friis

23. oktober 2019

Sustainability Hub Norway

6

Vi hadde Magne inne som keynote speaker på S-HUB halvdagskonferanse om Sustainability Branding i September 2019. Magne leverte svært godt, og til meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne – som så foredraget hans som veldig praktisk relevant og med gode akademiske knagger å ta med seg tilbake på jobb.

Magne har en glimrende kombinasjon av akademisk innsikt, praktisk erfaring og en rekke gode eksempler fra den virkelige verden som gjør han til en veldig aktuell foredragsholder. Han representerer et fagfelt som det er stor etterspørsel etter å lære mer om i næringslivet, og Magne er en god brobygger for praktisk relevant akademisk kunnskap.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS