Marianne Maja Storm

Idretts- og helsepedagog

Fra 3.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Marianne Maja Storm

Ønsker du en livlig og engasjerende foredragsholder? Da bør du ta kontakt med Marianne Storm. Hun har siden 2007 holdt foredrag i ulike temaer med både små og store forsamlinger. Marianne er flink til å få med seg hele gruppen, gjøre temaet interessant og gir rom for idèutvekslinger. Forelesningene er blandet av visuell og auditiv formidling. Det er mulig å tilegge aktiviteter / øvelser knyttet opp mot temaet.

Foredrag med Marianne Maja Storm

Du har blitt leder. Hva nå?

Foredraget tar for seg en enklere innføring av rollen som leder. Her får du kunnskap om hvordan lederskap utvikles og hvordan du selv blir tryggere på rollen. Foredaget kan anpasses til ønsket setting der lederskapet skal senere utøves. Det er mulighet for å tilegge øvelser og aktiviteter. Kurset passer for deg som skal være leder for 6-30 personer både i arbeidsliv eller idretten.

ADHD - en skjult ressurs

Barn og ungdommer med ADHD kan skape både utfordringer og problemer i hverdagen. Foredraget vil gi deg en forståelse av diagnosen. Det vil være et hjelpemiddeel for å håndtere framtidlige utfordringer både på skolen og fritiden. ADHD er en diagnose som skal forklare atferd og ikke unnskylde den. Foredraget passer for deg som arbeider med barn eller ungdommer som har ADHD. Det passer også for deg som ønsker en bedre forståelse av diagnosen.

Pedagogikk, lek og moro

Voksenstyrt lek ovegår barns evne til å utforske, utprøve og skape. I leken lærer barn mye og det kan vi voksne gjøre også. Kurset handler om å skape aktiviteter med barna uten å innta en sjefsrolle. Under kurset lærer du teknikker for samle en gruppe, skape engasjement og tilrettelegge for moro. Kurset tar også for seg fallgruver og tips for videreutvikling. For voksne som jobber med barn eller unge som ønsker å jobbe med barn.

Kosthold, hva er egentlig det?

Marianne er utdannet helsepedagog og har mange års erfaring om hvordan kost påvirker presentasjonen. Dette foredraget vil lære deg viktigheten av kosten, kunnskap om mat/drikke og hjelpemiddel for å oppdrettholde et balansert kosthold. Kurset varer 60 minutter og passer for barn/ungdom/voksne.

Utfordrende atferd blant barn/unge

Det kan være vanskelig å arbeide med barn og unge . Noen konflikter er tidskrevende med gråsoner i rutiner. Foredraget handler om hvordan du kan lettere ta i bruk gode rutiner ved taushetsplikt, meldeplikt og tverrfaglig samarbeid. Foredraget handler også om å skape medvirkning blant barn og unge. Her lærer du teknikker for å skape frivillighet og egnasjement istedenfor utfordringer. Kurset passer for deg som arbeider med barn og unge der utfordrende atferd skaper problemer for miljøet.

Marianne Maja Storm har 1 vurdering

Jacqueline Yetta Lettenstrøm

7. november 2016

Fredrikstad kommune, klubbansatt sentrum

5

Marianne er flink til å holde kurs. Ikke et kjedelig øyeblikk. Levende og engasjert. Melder meg gjerne på til flere.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS