Markus Thommessen

Markus Thommessen

Utdanner unge ledere - snakker om sårbarhet og selvinnsikt

NOK 8.000,- per time

Send forespørsel

Om Markus Thommessen

Foredrag

Sårbarhet og ledelse

Markus tar for seg ny forskning på sårbarhet, kobler det opp mot biologi og psykologi, med et fokus på hvilke behov mennesker ofte drives av. Han går også gjennom hvordan dette påvirker deg som person og dermed hvordan det påvirker om du skal lede andre mennesker.

Selvinnsikt

Det å holde foredrag om å øke selvinnsikt er på mange måter ganske bakvendt. Selvinnsikt skapes i liten grad av å høre på noen andre prate. Det man derimot kan få ut av et foredrag om selvinnsikt er å lære enkle verktøy og strategier. Her legger jeg ikke frem noen fasit, men heller noen enkle og anerkjente metoder for hvordan du kan bli litt mer bevisst. Jeg deler også åpent om min reise og hvordan jeg brukte økt selvinnsikt til å overkomme store utfordringer i mitt eget liv.

2018 © Talerlisten AS