Talerlisten
Markus Thommessen

Markus Thommessen

Utdanner unge ledere - snakker om sårbarhet og selvinnsikt

Pris / 45 min

NOK 8.000,- (eks. mva)

Beskrivelse

Markus Thommessen jobber med å utvikle unge ledere. Dette gjør han gjennom å lage programmer som utvikler selvbevissthet og gjør så unge mennesker fra 18-26 år lærer seg egne mestringsstrategier. Gjennom dette har Markus opparbeidet seg stor kunnskap om ledelse og hvordan man kan ta positive steg i sitt eget liv. Han har stor tro på at små endringer kan skape stor effekt for mennesker, og hans mening er at mye av personlig utvikling og lederutvikling ofte baserer seg på feil metoder. Du kan få alle mennesker til å bevisst ta positive valg for seg selv, men putter du dem tilbake i sitt eget liv med sine egne vaner og tankemønstre så faller de fleste tilbake. Markus sitt fokus er å lære andre å jobbe med selvinnsikt, håndtere følelser, overkomme motstand og bekjempe negative tankemønstre.

Foredrag

Sårbarhet og ledelse

Markus tar for seg ny forskning på sårbarhet, kobler det opp mot biologi og psykologi, med et fokus på hvilke behov mennesker ofte drives av. Han går også gjennom hvordan dette påvirker deg som person og dermed hvordan det påvirker om du skal lede andre mennesker.

Selvinnsikt

Det å holde foredrag om å øke selvinnsikt er på mange måter ganske bakvendt. Selvinnsikt skapes i liten grad av å høre på noen andre prate. Det man derimot kan få ut av et foredrag om selvinnsikt er å lære enkle verktøy og strategier. Her legger jeg ikke frem noen fasit, men heller noen enkle og anerkjente metoder for hvordan du kan bli litt mer bevisst. Jeg deler også åpent om min reise og hvordan jeg brukte økt selvinnsikt til å overkomme store utfordringer i mitt eget liv.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2018 Talerlisten AS