Odd Ivar Levik

Sikkerhetsrådgiver, prosessleder og gründer

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Odd Ivar Levik

Odd Ivar Levik har bakgrunn fra energisektoren, og har sittet på mange sider av bordet. Gjennom snart tredve år har han arbeidet med undervisning, forskning og teknologiutvikling, engineering, operatørskap og rådgivning. Han er mulighetsorientert, og da aktiviteten i petroleumssektoren falt for noen år siden ble det anledning til å gjøre noe med idéer som hadde ligget i skuffen. I tillegg til å drive Trondheim Consulting AS er han daglig leder i et investeringsselskap og tre startups i ulike faser. Porteføljen inneholder både hardware, software og tjenester. For å få til dette må det settes opp gode team rundt oppstartsselskapene. I tillegg er god virksomhetsstyring nødvendig. Det beste fra industriell tenkning kombinert med gründerteamenes oppofrelse er en kraftfull blanding. Odd Ivar Levik er utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk og har sin doktorgrad innen petroleumsproduksjon.

Foredrag med Odd Ivar Levik

Risikostyring for gründeren

Gründere tar risiko. Man starter opp uten å vite hva man vil støte på, og uten garanti for å lykkes. Å ta risiko er nødvendig. Men: med teknikker kjent fra risikostyring kan man redusere eller fjerne trusler mot det man arbeider for å skape. Smak på den! Foredragsholderens misjon er å gjøre risikobasert tenkning kjent blant gründere så flere lykkes. Foredraget er tilpasset deg som ikke er godt kjent med risikostyring fra før.

Hvorfor er det viktig å skrive godt?

Foredraget handler om hvorfor det betyr noe at man skriver godt. Hvis man skjønner hvorfor det er viktig å skrive godt, da kommer alltids motivasjonen til å finne ut av hvordan. Grunnene til å skrive godt handler om bedriftens økonomi, omdømme, troverdighet med mer. Som skrivekjær ingeniør kommer jeg også innom praktiske og direkte nyttbare temaer. Ingeniør eller ikke, hvorfor det er viktig å skrive godt er et tema som er relevant på tvers av sektorer og bransjer.

Hva er nå egentlig risiko for noe?

Risiko er et begrep vi hører stadig. Men hva er det egentlig? Hva er det som gjør at risiko er så sentralt i all virksomhet? Bør risiko unngås? Eller er det sånn at man faktisk må ta risiko for i det hele tatt å få noe gjort? Kan vårt forhold til risiko være med på å forklare hvorfor de fleste ulykkene skjer i hjemmet? Hvordan kan vi innrette oss slik at vi kan ta risiko, men uten å rammes av en ulykke? Og er det egentlig mulig? Spørsmålene er spennende, mange og kan tilpasses fra gang til gang.

Kom til poenget!

Har du noen gang opplevd at presentasjoner trekker ut? Og etterpå tenkt at her var det mye bortkastet tid? Eller: Har du vært til stede der den som hadde ordet gikk rett på sak? Og sittet igjen med en følelse av å ha anvendt din tid vel? Gjort på riktig måte er det mye å hente ved å gå rett på sak. Men hva er egentlig riktig måte? I arbeidet med dette foredraget har jeg måttet ta egen medisin. Det varer derfor kun i 15 minutter. Det gjelder jo å komme til poenget.

Odd Ivar Levik har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS