Olav Østbye

Olav Østbye

Konsulent, holder kurs i konflikthåndtering og underslag

Fra 5.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Olav Østbye

Olav Østbye er konsulent for Dedikert Kompetanse AS. Han var med å starte opp selskapet i 2015 og holder i dag kurs i konflikthåndtering og underslag. Han har foredrag om hvordan selskapet ble til, hva han lærte og hvordan selskapet jobber per dags dato. Olav har tidligere jobbet 5 år i Forsvaret hvor han også har tatt en to-årig lederutdanning. Videre har han en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra BI, og tar nå en erfaringsbasert master i styring og ledelse på deltid ved siden av jobb.

Foredrag med Olav Østbye

Konflikthåndtering

Kurset varer i 3 timer og tar for seg forskjellige type konflikter, hvordan disse oppstår og utvikler seg, samt hvordan vi løser disse. Vi er innom kommunikasjon, tankelesning, forståelse, konfliktstigen, hva som skjer når konflikter ikke tas opp, konfliktstiler, språk, megling, joharis vindu og speiling/matching. Ofte kombinerer jeg dette kurset med hvordan vi gir og mottar konstruktive tilbakemeldinger. Deltakerne vil gjennomføre en tilbakemeldingsseanse ledet av meg på slutten av kurset.

Entreprenørskap

Foredraget tilpasses behovet. I utgangspunktet er foredraget om hvordan jeg opplevde å starte et eget selskap, hva som måtte til og hvordan selskapet utviklet seg. Foredraget har humoristiske og mørke momenter.

Underslag

Jeg har i flere år jobbet proaktivt med å bekjempe underslag. I 2016 skrev jeg bacheloroppgave om underslag i samarbeid med Olav Thon Gruppen. Oppgaven stod til A og vil bli brukt som et eksempel på en meget god oppgave på skolen fremover. Kurset varer i 3 timer og lærer opp ledere til hvordan man skal forebygge og bekjempe underslag mest effektivt, samtidig som man tar vare på de ansatte. Jeg har også et kurs for ansatte som ivaretar deres rettigheter, informerer og skaper forståelse.

Olav Østbye har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS