Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Øyvind Olsen

Øyvind Olsen

Tidligere narkojeger

Fra 7.500,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Øyvind Olsen

Øyvind Olsen var en profilert narkotikaetterforsker på 1980­- og 90­-tallet og rullet opp store narkotikasaker da heroinen inntok norske gatemiljøer. Han var kjent for sine utradisjonelle metoder, og forteller om det livsfarlige arbeidet med informanter i saker der man som politimann må tenke hurtig og kreativt i balansegangen mellom rett og galt. Han har også jobbet som sikkerhetsrådgiver og etterforsker for FN og Scotland Yard, og han har til sammen etterforsket i mer enn 50 land. Etterforskningen førte Olsen inn i høyrisikomiljøer både i Asias og Afrikas storbyer, hvor han satte sitt eget og andres liv på spill for å redde uskyldige ofre.

Foredrag med Øyvind Olsen

En Narkojegers bekjennelser

Vi får innblikk i en karriere uten sidestykke. Handlingen beveger seg fra heroinkriminalitetens spede begynnelse i 1980-årenes Europa til dagens situasjon, hvor heroinavhengighet er blitt en global svøpe som bidrar til å gjøre byer til blodige slagmarker. Olsens arbeid ledet til en rekke drapstrusler, og den voksende organiserte narkotikakriminaliteten både i Norge og internasjonalt, har hatt sin pris som heller ikke Øyvind Olsen og hans familie unnslapp. Olsen bor i dag på hemmelig adresse.

Øyvind Olsen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS