Randi Kveine og Gisle Erlien

Foredrag og kurs om pårørenderollen

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Randi Kveine og Gisle Erlien

Er du pårørende til noen som trenger hjelp? Har du møtt utfordringer i rollen? Savner du oversikt og er bekymret? Kveine og Erlien har skrevet suksessboka «Pårørendesjokket – GPS for Alzheimer-pårørende», basert på deres egne erfaringer i rollen. De forteller om hverdager med en alzheimerrammet i familien og byr på praktiske råd og strategier for å hjelpe, skaffe profesjonell hjelp samt å mestre de mentale påkjenningene. Forfatterne bruker sin kompetanse i kommunikasjon til å beskrive et sett med gode mestringsverktøy. Verktøyene og rådene er nyttige for pårørende generelt, og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene spesielt. Her får du tips om hvordan vi kan mobilisere vår beste kunnskap og vårt hjertelag. Paret får gode tilbakemeldinger på sine foredrag og kurs, på både innhold og stil.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Randi Kveine og Gisle Erlien

Hvordan overleve som pårørende? Pårørendesjokket – med GPS for pårørende

Foredragsholderne byr på gjenkjennbare hverdagsopplevelser som eneste pårørende til en alzheimerpasient. De snakker om utfordringene i familien, møter med hjelpeapparatet og eksempler på gode mestringsverktøy. Rådene som gis gjelder pårørende generelt.  I dette foredraget går kunnskap og erfaring hånd i hånd. Alt serveres med en behagelig veksling mellom alvor og humor, med fortelling, bilder og sanger. Pårørendefokus – samarbeid mellom hjelpeapparat og pårørende Ansatte i demensomsorgen får en kombinasjon av generell og personlig kunnskap om pårørendes oppgaver og utfordringer, og eksempler på hvordan profesjonell kommunikasjon kan bygge tillit og samarbeid med de pårørende. Kveine og Erlien er et tverrfaglig par som har utdanning som sosionom og arkitekt med god dialog som merkevare.  Kunder sier at disse foredragsholderne er som er Kinderegg.  De inspirerer fordi de er gjennomtenkte, profesjonelle og dyktige, med en lett og humoristisk stil.

Kurs med Randi Kveine og Gisle Erlien

Pårørendefokus i demensomsorgen – et kompetanseprogram med tre moduler

Programmet gir deltakerne kunnskap om pårørendes situasjon, og byr på trening i å bruke profesjonelle kommunikasjonsverktøy for å bygge tillit og styrke samarbeide med pårørende. Opplæringen er basert på en prosess med en lett veksling av teori, praksis, evaluering av praksiserfaring og videre læring. Programmet er gjennomprøvet, meget godt evaluert og består av tre hele kursdager med trening på arbeidsplassen mellom modulene. Kursprogrammet gir garantert god effekt.

2023 © Talerlisten AS