Randi Næss

Fremtiden nå - om ledelse, livsstil og endring

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Randi Næss

Gjennom Randi Næss sine foredrag og workshops får ledere flere perspektiver på produktivitet. Det påvirker hvordan de leder seg selv og andre. Hvordan de tar ut en større del av sitt og andres potensiale, står sterkere i tøffere tider og får mulighet til å fremme bærekraftige karrierer. Toppledergrupper får hjelp til å avdekke blindsoner, sette handling bak bærekraftsmålene. De får forutsetninger for å gi sine ledere bedre muligheter til å lede med mindre motstand og anstrengelse, mer entusiasme og raskere resultater i endringsprosesser. Slik fremmes selskapets konkurransekraft for en ny tidsepoke. Randi er på en reise for å utvikle lederkapasitet, oppgradere og fornye kultur og strukturer som fremmer overskudd og velvære på alles bunnlinje i en ny tidsepoke. Hun brenner for å utvikle lederskap, inspirere for bevisst livsstil og drive endring – slik at ledere involvert i endring lykkes med å lede klokt og kjenne at de lever mer, med mindre heftelser og mer moro. Randi er forfatter av boken Endringsledelse. Hvordan bli en bærekraftig endringsleder (Hegnar Media, 2015) og er grunnlegger av det verdiorienterte endringskonseptet Change Enthusiasm. Hun har selv ledet store nordiske endringsprosesser før, under og etter oppkjøp, implementert digitale strategier med suksess og fremmet læringsprosesser fra strategisk veivalg til digital læringskultur for anerkjente norske og nordiske merkevarer. Å lære raskt når alt er i endring gir økt konkurransekraft.

Foredrag med Randi Næss

Fra strategisk veivalg TIL digital lærende kultur og konkurransefortrinn.

Læring som endringsstrategi. Suksesskriterier, og fallgruver du bør unngå. Leveres også som workshop for toppledergrupper, gjerne i forbindelse med strategi eller budsjettprosesser.

Bli en bærekraftig endringsleder

Slik lever, leder, presterer og trives du i en ny tidsepoke med kontinuerlig endring og omstilling. Leveres også som workshop for ledere ”Økt lederkapasitet gjennom ansvarlig selvledelse”. AHA! Oppdag flere perspektiver på produktivitet som påvirker lederskapet – ta action med det samme.

Reetabler fokus og start reparasjon og fornyelse av grunnmuren før du må

Hva trenger du å forstå for å lede og prestere i en ny tidsepoke. Nøkkelinnsikter og tilnærminger for å vri om fremtidsnøkkelen nå.

Skap en bedre lederhverdag med ringvirkninger for mange flere (Workshop for toppledergrupper)

Oppdag blindsonene som skaper motvind i endringsprosesser og tilrettelegg for mindre friksjon, mer tid til ledelse og resultatskapning.

Randi Næss har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS