Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik

Snakker om internasjonal CSR og krisekommunikasjon

Fra 20.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel

Om Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik har gjennom hele sitt yrkesliv arbeidet med internasjonale spørsmål og utenrikspolitikk, i tillegg til at han har kommunikasjonsfaglig bakgrunn med vekt på politisk kommunikasjon og myndighetspåvirkning. I tillegg har han unik erfaring med krisekommunikasjonsledelse, blant annet fra flere internasjonale kidnappingssaker. Vestvik har arbeidet som diplomat i utenrikstjenesten, og vært samfunnssjef i Flyktninghjelpen. Han har også erfaring fra Stortinget som politisk rådgiver for SV.

Foredrag

Det internasjonale samfunnsansvar

Norske bedrifter utfordres stadig på å ta et større samfunnsansvar når de er engasjert internasjonalt. Foredraget gir bedriften et grunnlag for å sette i gang et arbeid for å demonstrere et aktivt samfunnsansvar som både bedriften, og det lokalmiljø de opptrer i, vil tjene på.

Krisekommunikasjon ved hendelser i utlandet

Foredrag som gir oversikt over hvilke spesielle utfordringer norske aktører står ovenfor dersom ansatte opplever en krise i utlandet som f.eks. kidnapping, dødsfall, terroranslag eller naturkatastrofe. Foredraget fokuserer på hvordan bedriften kan forberede seg på hendelser og hvordan det kommunikasjonsfaglige bør håndteres under og etter krisen.

Mediestøtte til pårørende ved kriser i utlandet

Dersom en ansatt i en bedrift blir utsatt for en krise i utlandet, som f.eks. kidnapping, kan de pårørende bli utsatt for stor pågang fra både norsk og internasjonal media. En pågang de er lite forberedt og trent på å håndtere. Foredraget gir bedriften en oppskrift på hvilken støtte til mediehåndtering de bør gi pårørende slik at det oppstår et reelt tillitsforhold og godt samarbeidsklima.

Rolf A. Vestvik har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS