Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik

Rådgiver, internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk

Fra kr 7.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik har gjennom hele sitt yrkesliv arbeidet med internasjonale spørsmål og utenrikspolitikk, i tillegg til at han har kommunikasjonsfaglig bakgrunn med vekt på politisk kommunikasjon og myndighetspåvirkning. I tillegg har han unik erfaring med krisekommunikasjonsledelse, blant annet fra flere internasjonale kidnappingssaker. Vestvik har arbeidet som diplomat i utenrikstjenesten, og vært samfunnssjef i Flyktninghjelpen. Han har også erfaring fra Stortinget som politisk rådgiver for SV. I dag er han partner i CONOW-kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Han har og har hatt en rekke styreverv blant annet i Norsk utenrikspolitisk institutt, Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske utvalg, den internasjonale føderasjonen for humanitære organisasjoner (ICVA), Afghanistankomiteen og Film fra Sør. I 2019 utga han boken «Internasjonale relasjoner – slik lykkes du i utlandet», som er en moderne «skikk og bruk»-bok for mennesker som arbeider internasjonalt.

Foredrag med Rolf A. Vestvik

Det internasjonale samfunnsansvar

Norske bedrifter utfordres stadig på å ta et større samfunnsansvar når de er engasjert internasjonalt. Foredraget gir bedriften et grunnlag for å sette i gang et arbeid for å demonstrere et aktivt samfunnsansvar som både bedriften, og det lokalmiljø de opptrer i, vil tjene på.

Krisekommunikasjon ved hendelser i utlandet

Foredrag som gir oversikt over hvilke spesielle utfordringer norske aktører står ovenfor dersom ansatte opplever en krise i utlandet som f.eks. kidnapping, dødsfall, terroranslag eller naturkatastrofe. Foredraget fokuserer på hvordan bedriften kan forberede seg på hendelser og hvordan det kommunikasjonsfaglige bør håndteres under og etter krisen.

Skikk og bruk i internasjonale relasjoner

Skal en ung dame holde døren for en eldre herre? Skal kniven ligge på høyre eller venstre side av tallerkenen? Hvordan gjennomføre internasjonale forhandlinger? Hvordan komponere en tale for et internasjonalt publikum? Moderne «skikk og bruk»-er et redskap for alle som arbeider internasjonalt innen næringsliv, offentlig forvaltning, diplomati eller organisasjonsliv. Enten man er på arbeidsreiser, er utstasjonert for en lengre periode eller skal være vertskap for besøk fra utlandet,

Rolf A. Vestvik har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS