Sturla Ellingvåg

Historiker og DNA-forsker

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Sturla Ellingvåg

Sturla Ellingvåg er spesialist på historie og DNA. Han holder foredrag om hvordan vårt DNA fra tusenvis av år tilbake påvirker hvem vi er i dag og hvordan vi kan utnytte dette i ledelse, innovasjon og samarbeid. Han forteller for eksempel at vi nordmenn DNA-messig litt enkelt kan deles inn i tre typer: Jeger, kriger eller viking. Vi har selvfølgelig litt av alt i oss i varierende grad. Fra jegerne og sankerne har vi blant annet arvet evnen til å samarbeide. Alle etterkommerne etter «Scandinavian Hunter-Gatherers» har spesielt gode forutsetninger for samarbeid og innovasjon. Det er ikke for ingenting at den mest innovative næringsklyngen innen shipping i Norge er på Sunnmøre mellom Stadt og Hustadvika, hvor det i all tid har vært blant de farligste områdene å seile. Hva har vi så fra krigerne og vikingene? Masse, blant annet en konkurranse- og krigermentalitet. Sammen med en sterk samarbeids- og delingskultur kan det føre til spennende innovasjoner og gode medvirkningsprosesser.

I foredragene forteller Sturla om nettopp denne arven vi har med oss,  med enkle illustrasjoner, metoder og eksempler med et stort engasjement. Han kobler denne kunnskapen til hvordan vi kan tenke, leve og jobbe bedre innen for eksempel idrett og næringsliv. Sturla er en spennende forsker og foredragsholder som har vært med i flere podcaster og TV-programmer på NRK, National Geographic og Discovery Channel. Han holder gjerne foredrag for studenter og andre som er nysgjerrige på hva vil kan lære av å studere røttene våre knyttet opp til ny forskning.

Paneldeltaker
Fagekspert

Foredrag med Sturla Ellingvåg

Norske konkurransefortrinn innen idrett og forretningsliv

Norske konkurransefortrinn har historisk sett vært innovasjon, råskap og samarbeid. I mitt arbeide innen DNA og evolusjon ser jeg hvordan kombinasjonen råskap og innovasjon har vært noe helt spesielt i Norge i vikingtiden og langt bakover i tid. Nøkkelen ligger i hvordan samarbeid og råskap best kombineres og kan relativ enkelt forklares med litt historisk innsikt. I dette foredraget viser jeg hvordan denne innsikten kan være til hjelp i arbeids- og konkurransesituasjoner.

Kulturforskjeller innen internasjonal konkurranse og samarbeid

Hvorfor sliter de med innovasjon i Kina? Hva ligger bak at skandinavere gjør det bedre på samarbeid, men er tilsynelatende dårligere på råskap sammenlignet med andre? På hvilke områder kopierer både amerikanere og russere norske metoder? Har vi noen fordeler å lære av andre kulturer, og har vi noen fordeler som vi kan lære bort til andre? Dette foredraget tar kulturforskjeller innen internasjonal konkurranse og samarbeid på kornet og er ment å tilby perspektiv, innsikt, vekst og utvikling.

Fortellinger fra ekspedisjonslivet

Dette humoristiske motivasjonsforedraget inneholder sprø historier med en god mening i bunn: Hvordan positive ting kan skje med rette innstillinger, gode holdninger og stå på-vilje. Fortellinger fra ekspedisjonslivet er basert på omfattende reise- og forskningsvirksomhet i mange land gjennom over 15 år og gir nye perspektiver, teknikker og motivasjon i hverdagen.

Historiske temaer

Sturla tilbyr tilpassede historiske temaer til alle typer arrangementer som formidles med innlevelse, glede og kunnskap, og gjerne vinklet med humor og/eller ny forskning. Ta kontakt for å sette sammen ditt foredrag!

Kurs med Sturla Ellingvåg

Norske konkurransefortrinn for næringslivet - hva har vi med oss fra fortiden?

Norske konkurransefortrinn har historisk sett vært innovasjon, råskap og samarbeid. Som forsker ser jeg på hvordan råskap og innovasjon har vært noe helt spesielt i Norge i lang tid. Nøkkelen ligger i forstå samarbeid- og delingskulturen på godt og vondt, og hvordan råskap kan utnyttes i grupper og individuelt. Kurset er for både ledere og medarbeidere i arbeids-, samarbeids- og konkurransesituasjoner.

Talerlisten mener

Sturla Ellingvåg er en entusiastisk formidler med spennende budskap. Hans populærvitenskapelige foredrag om hvordan vårt DNA og våre gener påvirker våre holdninger og atferd i dag, vil være et annerledes og interessant tema for eksempel på næringslivskonferanser. Vil du ha en engasjert historieforteller med et budskap folk vil huske, bør du booke et foredrag med Sturla Ellingvåg.

Sturla Ellingvåg har 5 vurderinger

Herner Sæverot

20. oktober 2021

Professor i Pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet

6

Jeg har hatt gleden av å lytte til Sturlas forelesninger. Han har utviklet sin særegne forelesningsstil, som er både levende og berikende. Tilhørerne gis en helhetlig tilnærming til historien, med utførlige årsaksforklaringer, refleksjoner og beskrivelser, inntil sammenhengene i historien lyser fram. Ved å tenke og reflektere i historiens marginer, evner Sturla å bringe fram sider ved historien som har vært mer eller mindre uutforsket. Jeg anbefaler hans forelesninger på det sterkeste som en kritisk tankevekkende og kunnskapsutviklende øvelse.

Kari Støren

20. oktober 2021

Psykiatrisk sykepleier, Blakstad sykehus

6

Sturla er en veldig god formidler! Han er flink til å fortelle på en upretensiøs måte, og humoristisk ja! Han får oss amatører til å føle at vi er med på en slags research.

André Beck Fagerheim

7. oktober 2021

Fagerheim utvikling

6

Ikke bare er Ellingvåg dyktig, folkelig og kunnskapsrik, men hans bredspektrede bakgrunn gjør at han kan tolke vår historie på en særdeles unik og nyansert måte. Hans foredrag er naturligvis fascinerende, men hans engasjement og lidenskap gjorde formidlingen både gripende og rørende, spesielt hva gjelder å skape en følelse av tilhørighet og respekt for vår kulturarv og historiske fortid.

Andy Dinsdale

7. oktober 2021

M/V The World. Residences at Sea

6

I had the pleasure of having Sturla come and lecture for our unique community a few times, and it is a privilege to watch. In my extensive career it is only occasionally that we get to meet a lecture of such calibre, with such knowledge, passion and experience, deliver captivating, compelling and fascinating lectures one after another. His professionalism and expertise sets Sturla out from other professional lecturers. He has the ability to draw you in and keep you on the edge of your seat with his research and knowledge. He sets a benchmark for anyone who wants to up their game in the offering of professional lecturers. I cannot recommend Sturla enough. It is always a pleasure having him as one of our leading presenters/lecturers.

Jan Ragnar T. Kielland

7. oktober 2021

Norse Tradition

6

Ellingvåg er en usedvanlig dyktig formidler, som har et dypt, levende og lidenskapelig forhold til emnene han behandler. På grunn av sin rike erfaring og faglige bredde byr Ellingvåg på mer enn innsikt i diverse kunnskapsområder, han inviterer også til nyanserte og viktige refleksjoner rundt innholdet. Anbefales på det aller varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS