Sturla Ellingvåg

Historiker, forsker og skribent

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Sturla Ellingvåg

Sturla Ellingvåg holder interessante og underholdende foredrag bygget på historisk kunnskap og forskning. Han kombinerer dette med erfaringer fra sitt eget liv, og forteller hvordan virksomheter og ledere kan bruke denne kunnskapen. For eksempel til å finne og utnytte sitt potensiale bedre, innovere med eller få til bedre samarbeid på jobben.

Som foredragsholder er Sturla proff, kunnskapsrik og inspirerende. Han holder foredrag for barn om ikke å passe inn, for lærere, studenter og mennesker i vanskelige situasjoner med et ekte engasjement som både berører og inspirerer til personlig utvikling. 

For ledere og mellomledere i offentlig og privat næringsliv og investorer holder Sturla foredrag og kurs/workshops om hvordan vi kan jobbe bedre sammen, takle kulturforskjeller, utnytte lederstiler og håndtere forskjeller i organisasjonskulturer. Med basis i forskning viser Sturla hvordan samarbeid og konkurranse kan utnyttes til å skape råskap og innovasjon. Han viser også hvordan denne kunnskapen kan resultere i bedre kvalitet, økt omsetning og bedre arbeidsmiljø i din bedrift. 

Sturla er en spennende forsker og foredragsholder som har vært med i mange podcaster og TV-programmer på NRK, National Geographic og Discovery Channel. Med sitt gode og smittende humør og et brennende engasjement tilbyr han ny kunnskap og en unik innsikt om oss selv til alle som er positivt innstilt til selvutvikling. Sturla holder også kurs, workshops og coaching i regi av Talerlisten.

Sturla har god erfaring med å holde kurs og foredrag på engelsk. Han tilpasser alle sine foredrag etter behov, både tematisk og i varighet.

Paneldeltaker
Fagekspert

Foredrag med Sturla Ellingvåg

Om å ikke passe inn (MOTIVASJON OG SELVUTVIKLING)

Dette er et ærlig foredrag rettet mot barn, unge og voksne som sliter fordi de opplever motgang i livet. Sturla Ellingvåg deler av sitt eget liv og tilbyr nyttige teknikker og gode metoder for å forbedre sin egen situasjon. Han gir historiske eksempler på hvordan en kan stå imot press, onde tunger, sosiale medier og hvordan komme seg gjennom tunge tider eller traumatiske hendelser. Han tilbyr løsninger og nye perspektiver som åpner øynene til publikum og gir både styrke og tro på lengre sikt. Sturla har tidligere arbeidet som lærer og i psykiatrien og bruker mange av disse erfaringene sammen med ny forskning til å vise at livet ikke trenger å være så ille, men faktisk ganske godt. Det finnes håp og det er ikke langt unna! Foredraget kan også rettes spesielt mot barn som utfordres av sosiale medier og det kan også holdes som en workshop for unge/studenter.

Norske konkurransefortrinn (INSPIRASJON OG LEDELSE)

Ny forskning peker på norske konkurransefortrinn som en kombinasjon av innovasjon, råskap og samarbeid. Sturla Ellingvåg viser gjennom hans arbeid med DNA og historie hvordan denne kombinasjonen har vært noe helt spesielt i Norge langt bakover i tid og fortsatt preger oss sterkt. I foredraget viser Sturla hvordan denne innsikten kan få ut det beste i oss, i arbeids- og konkurransesituasjoner, innen rekruttering, vekst og til personlig utvikling. Han kommer med praktiske tips og teknikker som kan brukes videre i arbeidsliv, idrett og privatliv.

Organisasjonskulturer i Skandinavia (BEDRIFTSKULTUR OG ARBEIDSMILJØ)

Det er ingen hemmelighet at organisasjonskulturene i de nordiske landene er svært forskjellig fra hverandre. I dette foredraget forklarer Sturla Ellingvåg bakgrunnen for dette og kommer med nyttige råd til bedrifter som ønsker å bli bedre på mangfold, motivasjon og organisasjonskultur. Foredraget passer perfekt for teambuilding og leder som jobber prosjektrettet og internasjonalt. Sturla kan også dra inn viktigheten av å forstå de ulike kulturforskjellene i Norden for å få til innovasjon. I foredraget viser Sturla hvordan vi lære av andre kulturer samtidig som vi kan være stolte av våre egne røtter og kultur, ikke minst når det gjelder norsk organisasjonskultur. Foredraget tar kulturforskjeller innen internasjonal konkurranse og samarbeid på kornet på en underholdende måte og tilbyr perspektiv, inspirasjon, motivasjon og utvikling.

Nye veier innen ledelse (INNOVASJON OG LEDELSE)

I dette foredraget får du svar på følgende temaer: - Hvorfor innovasjon fungerer godt i Norden. Hvilke ledelsesstiler passer til innovasjon. - Skandinavisk samarbeids- og delingskultur på sitt beste og verste. - Hvordan militær ledelsesfilosofi i NATO kan bidra til god innovasjon. - Viktige fallgruver å passe på som leder i nordiske land. Foredraget fokuserer på bruken av Oppdragsbasert ledelse, med fordeler og fallgruver, og hvordan denne ledelsesformen kan brukes til å fremme innovasjon.

5 Fortellinger fra ekspedisjonslivet (MOTIVASJON, HUMOR OG INSPIRASJON)

Dette humoristiske motivasjonsforedraget inneholder sprø historier med en god mening i bunn: Hvordan positive ting kan skje med gode innstillinger og sunne holdninger og en skikkelig stå på-vilje. Fortellinger fra ekspedisjonslivet er basert på omfattende reise- og forskningsvirksomhet i mange land gjennom over 15 år og gir nye perspektiver, teknikker og motivasjon i hverdagen. Det er også et foredrag om samarbeid og ledelse, og hvordan å gjennomføre vellykkede tverrfaglige prosjekter med internasjonale team.

Kurs med Sturla Ellingvåg

Norske konkurransefortrinn: innovasjon, råskap og samarbeid! (BEDRIFTSKULTUR, KREATIVITET OG ARBEIDSMILJØ)

Kurset tar for seg hvordan vi kan få til å samarbeide bedre, hvordan innovasjon og kreativitet fungerer og hvordan råskap kan utnyttes i konkurransesituasjoner. Sturla Ellingvåg tilbyr ny kunnskap basert på forskning om innovasjon, råskap og samarbeid. Som forsker ser han hvordan råskap og innovasjon har vært noe helt spesielt i Norge i lang tid, som kan utnyttes til en kjempefordel om det brukes riktig. Dette er fordeler som kan gi bedrifter litt høyere omsetning, mer innovasjon og bedre arbeidsmiljø, og kan utnyttes innen rekruttering, prosjektarbeid og ledelsesutvikling. Kurset kan tilpasses de aller fleste bedrifter, både i det offentlige og private næringslivet, men også for idrettsutøvere og privatpersoner. Er du god fra før? Her er teknikker og metoder for å bli 10-20% bedre på de fleste områder, også som menneske. Sturla viser deg hvordan du ved hjelp av kunnskap og innsikt om deg selv kan prestere bedre, så mye at du kan dominere i konkurransesituasjoner eller få ut uforløst potensial som igjen kan videreforedles til ditt eget.

Talerlisten mener

Sturla Ellingvåg er en entusiastisk formidler med spennende budskap. Hans populærvitenskapelige foredrag om hvordan vårt DNA og våre gener påvirker våre holdninger og atferd i dag, vil være et annerledes og interessant tema for eksempel på næringslivskonferanser. Vil du ha en engasjert historieforteller med et budskap folk vil huske, bør du booke et foredrag med Sturla Ellingvåg.

2023 © Talerlisten AS