Sturla Ellingvåg

Historiker og DNA-forsker

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Sturla Ellingvåg

Med basis i forskning viser Sturla hvordan samarbeid og konkurranse kan utnyttes til å skape råskap og innovasjon. I foredragene forteller han om en arv som vi alle har i oss og viser med et stort engasjement hvordan vi med teknikker og metoder kan tenke, leve og jobbe bedre innen for eksempel idrett og næringsliv, så vel som i hverdagslivet. Dette er fordeler som kan gi bedrifter litt høyere omsetning, mer innovasjon og bedre arbeidsmiljø, og kan utnyttes innen rekruttering, prosjektarbeid og ledelsesutvikling.

Er du god fra før? Her er metodene for å bli 10-20% bedre på de fleste områder, også som menneske. Sturla viser deg hvordan du ved hjelp av kunnskap og innsikt om deg selv kan prestere bedre, så mye at du kan dominere i konkurransesituasjoner eller få ut uforløst potensial som igjen kan videreforedles til ditt eget.

Sturla er en spennende forsker og foredragsholder som har vært med i flere podcaster og TV-programmer på NRK, National Geographic og Discovery Channel. Han holder gjerne foredrag for studenter og andre som er nysgjerrige på hva vil kan lære av å studere røttene våre knyttet opp til ny forskning.

Paneldeltaker
Fagekspert

Foredrag med Sturla Ellingvåg

Viking Secrets: Norske konkurransefortrinn innen idrett og forretningsliv

Norske konkurransefortrinn har historisk sett vært en kombinasjon av innovasjon, råskap og samarbeid. Sturla viser gjennom hans arbeid med DNA og historie hvordan denne kombinasjonen har vært noe helt spesielt i Norge i vikingtiden og langt bakover i tid, og hvordan samarbeid og råskap best kan brukes i moderne samfunn. I foredraget viser Sturla hvordan denne innsikten kan få ut det beste i oss, i arbeids- og konkurransesituasjoner, innen rekruttering og til personlig utvikling og vekst for norske bedrifter.

Innovasjon og selvtillit: Kulturforskjeller innen internasjonal konkurranse

Hvorfor sliter de med innovasjon i Kina sammenlignet med andre land? Hva ligger bak at skandinavere ofte gjør det bedre på samarbeid og innovasjon, men kan være dårligere på råskap enn andre? Og på hvilke områder kopierer både amerikanere og russere norske metoder? I dette foredraget viser Sturla hvordan vi lære av andre kulturer samtidig som vi kan være stolte av våre egne røtter og kultur, ikke minst når det gjelder norsk organisasjonskultur. Foredraget tar kulturforskjeller innen internasjonal konkurranse og samarbeid på kornet og er ment å tilby perspektiv, innsikt, vekst og utvikling.

Fortellinger fra ekspedisjonslivet

Dette humoristiske motivasjonsforedraget inneholder sprø historier med en god mening i bunn: Hvordan positive ting kan skje med gode innstillinger og sunne holdninger og en skikkelig stå på-vilje. Fortellinger fra ekspedisjonslivet er basert på omfattende reise- og forskningsvirksomhet i mange land gjennom over 15 år og gir nye perspektiver, teknikker og motivasjon i hverdagen. Det er også et foredrag om samarbeid og ledelse, og hvordan å gjennomføre vellykkede tverrfaglige prosjekter med internasjonale team.

Historiske temaer

Sturla tilbyr interessante foredrag om historiske temaer til alle typer arrangementer som blir formidlet med innlevelse, glede og kunnskap, og gjerne vinklet med humor og ny forskning. Ta kontakt for å sette sammen et foredrag tilpasset dine behov!

Kurs med Sturla Ellingvåg

Norske konkurransefortrinn: innovasjon, råskap og samarbeid!

Kurset tar for seg hvordan å samarbeide bedre, hvordan innovasjon fungerer og hvordan utvikle råskap i konkurransesituasjoner. Sturla Ellingvåg tilbyr nye kunnskaper basert på ny forskning om innovasjon, råskap og samarbeid. Som forsker ser han hvordan råskap og innovasjon har vært noe helt spesielt i Norge i lang tid, som kan utnyttes for å gjøre det litt bedre på mange områder. Kurset er laget for næringslivet og idrettsutøvere, og kan legges opp for grupper eller individuelt.

Talerlisten mener

Sturla Ellingvåg er en entusiastisk formidler med spennende budskap. Hans populærvitenskapelige foredrag om hvordan vårt DNA og våre gener påvirker våre holdninger og atferd i dag, vil være et annerledes og interessant tema for eksempel på næringslivskonferanser. Vil du ha en engasjert historieforteller med et budskap folk vil huske, bør du booke et foredrag med Sturla Ellingvåg.

Sturla Ellingvåg har 7 vurderinger

Majken Hauknes

22. september 2022

Sparebank 1 Helgeland

5

Sturla Ellingvåg er en kunnskapsrik, undersøkende og behagelig foredragsholder. Han får god kontakt med publikum og river dem med inn i en verden av kunnskap som menneskeheten trenger for å forstå seg selv og hvordan verden henger sammen. Alt kan ha en forklaring. Og genene våre og hva mennesket har med seg fra tidligere tider, preger hvem vi er i dag. Veldig interessant foredrag som mange snakket om etterpå.

Egil Greve

15. september 2022

Kappa Bio Science

6

Vi booket Sturla Ellingvåg til en firmasamling for å holde foredrag om hvordan vår historie og vårt DNA påvirker hvem vi er i dag og hvordan vi samarbeider basert på dette. Hans budskap kom vel fram og ble også godt mottatt av våre amerikanske eiere. Det er en spennende historie han forteller og innlegget ga mange interessante refleksjonene fra tilhørerne etterpå, som passet godt inn i vår selskaps-situasjon. Tusen takk for at du stilte opp og bidro til at dette ble en svært vellykket aften for alle som var tilstede!

Herner Sæverot

20. oktober 2021

Professor i Pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet

6

Jeg har hatt gleden av å lytte til Sturlas forelesninger. Han har utviklet sin særegne forelesningsstil, som er både levende og berikende. Tilhørerne gis en helhetlig tilnærming til historien, med utførlige årsaksforklaringer, refleksjoner og beskrivelser, inntil sammenhengene i historien lyser fram. Ved å tenke og reflektere i historiens marginer, evner Sturla å bringe fram sider ved historien som har vært mer eller mindre uutforsket. Jeg anbefaler hans forelesninger på det sterkeste som en kritisk tankevekkende og kunnskapsutviklende øvelse.

Kari Støren

20. oktober 2021

Psykiatrisk sykepleier, Blakstad sykehus

6

Sturla er en veldig god formidler! Han er flink til å fortelle på en upretensiøs måte, og humoristisk ja! Han får oss amatører til å føle at vi er med på en slags research.

André Beck Fagerheim

7. oktober 2021

Fagerheim utvikling

6

Ikke bare er Ellingvåg dyktig, folkelig og kunnskapsrik, men hans bredspektrede bakgrunn gjør at han kan tolke vår historie på en særdeles unik og nyansert måte. Hans foredrag er naturligvis fascinerende, men hans engasjement og lidenskap gjorde formidlingen både gripende og rørende, spesielt hva gjelder å skape en følelse av tilhørighet og respekt for vår kulturarv og historiske fortid.

Andy Dinsdale

7. oktober 2021

M/V The World. Residences at Sea

6

I had the pleasure of having Sturla come and lecture for our unique community a few times, and it is a privilege to watch. In my extensive career it is only occasionally that we get to meet a lecture of such calibre, with such knowledge, passion and experience, deliver captivating, compelling and fascinating lectures one after another. His professionalism and expertise sets Sturla out from other professional lecturers. He has the ability to draw you in and keep you on the edge of your seat with his research and knowledge. He sets a benchmark for anyone who wants to up their game in the offering of professional lecturers. I cannot recommend Sturla enough. It is always a pleasure having him as one of our leading presenters/lecturers.

Jan Ragnar T. Kielland

7. oktober 2021

Norse Tradition

6

Ellingvåg er en usedvanlig dyktig formidler, som har et dypt, levende og lidenskapelig forhold til emnene han behandler. På grunn av sin rike erfaring og faglige bredde byr Ellingvåg på mer enn innsikt i diverse kunnskapsområder, han inviterer også til nyanserte og viktige refleksjoner rundt innholdet. Anbefales på det aller varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS