Synneva Erland

Kommunikasjonsekspert og rådgiver

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Synneva Erland

Synneva Erland snakker om kommunikasjonskultur, samarbeid og ledelse. Hvordan bygge et godt samarbeidsklima og gode team? Hvordan kan ledere legge til rette for individuelle behov og felles mål? Vi må skape psykologisk trygghet og tilhørighet. Dette påvirker innovasjon, lønnsomhet og vekst. Med utgangspunkt i forskning fra Google, nevroøkonom Paul Zak og Harvardprofessor Amy Edmondson, deler Synneva kunnskap og nyttige verktøy. Hun engasjeres ofte av ledergrupper, og har hatt lange engasjementer, spesielt i forbindelse med fusjoner. Hun holder foredrag på konferanser og på samlinger internt for ansatte. Synneva har drevet sitt eget kommunikasjonsselskap siden 2010, og har kunder som Microsoft, EY og Gjensidige. Hun har over 20 års erfaring som konferansier, blant annet to ganger på Oslo Business Forum. I 2020 ble hun listet som en av Norges mest populære konferansierer av Kapital. Ta kontakt for en samtale med Synneva om hvordan hun kan hjelpe dere med kommunikasjonskulturen!

Foredrag med Synneva Erland

Psykologisk trygghet - nøkkelen til suksess i fremtidens arbeidsmarked

De mest attraktive selskapene er de som klarer å endre seg i takt med utviklingen, som forstår at for å beholde talentfulle medarbeidere, må man ha fokus på kultur og psykologisk trygghet. Her får du gode verktøy og innsikt i forskning rundt innovasjon, bedriftskultur og psykologisk trygghet. I kunnskapsøkonomiens tidsalder er vårt viktigste aktiva det som sitter mellom ørene på folk. Derfor er det essensielt å bygge en kultur basert på læring, deling, engasjement og endring.

Se, lytt, ROCK hverandre fram! [Synnevas mest solgte foredrag i oppdatert versjon!]

ROCK hverandre fram gjennom bevisst kommunikasjon! Her får du kunnskap om kommunikasjon og hvordan du påvirker andre i hverdagen. Du lærer hvordan du kan bli en bedre kollega, bedre leder eller et bedre medmenneske, ved å forstå din egen utstråling og påvirkningskraft. Hva er kommunikasjon? Hvordan jobbe med tilstedeværelse, identitet, kroppsspråk og utstråling? Hvordan bygger vi tillit? Hvordan kan dere løfte hverandre i hverdagen? Om bedriftskultur og motivasjon. Synnevas mest solgte foredrag!

Skap bedre digitale møter!

Etter over et år med digitale møter har vi gjort oss mange nye erfaringer. Flere forteller at de er skjermslitne, og at det er vanskeligere å skape engasjement i digitale møter enn i fysiske. Hvorfor blir vi så slitne, og hva kan vi gjøre for å skape bedre møter? I dette foredraget får dere innsikt i fersk forskning rundt zoom fatigue, og dere får noen konkrete verktøy til hva som kan gjøre de digitale møtene langt mer engasjerende og produktive.

Better together!

Flere studier viser at selskaper som klarer å bygge en sterk fellesskapsfølelse og en god bedriftskultur er mer lønnsomme og mer innovative enn andre. Hvordan bidra til god kommunikasjonskultur både fysisk og digitalt? Hva viser forskningen, og hvilke verktøy kan vi bruke for å skape gode team og et godt samarbeidsklima? Med varme og glimt i øyet deler Synneva kunnskap og sine beste verktøy!

Walk the talk!

God ledelse er viktigere enn noen gang. Bli trygg i lederrollen og mer bevisst din egen kommunikasjon og påvirkningskraft. Hvordan finner du balansen mellom autoritet og folkelighet? Hvordan får du de ansatte til å dra i samme retning og kjenne stolthet og fellesskapsfølelse? Hvordan legge til rette for individuelle behov og felles mål? Vi ser på de fem S'er: Selverkjennelse, Selvinnsikt, Selvutsikt, Selvfølelse, Selvtillit, kombinert med kunnskap fra forskere som Amy Edmondson og Jom Collins.

Kurs med Synneva Erland

Presentasjonsteknikk - FLINK - FLINKERE - FLINKEST!

Bli en trygg og overbevisende formidler! I dette kurset kan du velge tre nivåer: 1) FLINK: Å eie rommet, kroppsspråk, struktur og oppbygning. 2) FLINKERE: Den viktige starten, å bygge tillit, å skape interesse og å aktivisere deltakerne. 3) FLINKEST: Formidlingsteknikker, stemmebruk, historiefortelling og PowerPoint. I denne modulen filmer vi deltakerne med deres egen mobil. Veldig lærerikt å se seg selv! Ved siden av teori er hele kurset er spekket med praktiske og konkrete øvelser.

Se, lytt ROCK hverandre frem! Om kommunikasjon og bedriftskultur.

Her blir deltakerne bevisst på sin egen kommunikasjon og hvilken påvirkningskraft vi alle har på våre omgivelser. Gjennom både teori og praktiske øvelser får du innsikt i hvordan vi alle kan bidra til å skape en bedre kultur på arbeidsplassen. Vi snakker om verdier og ulike utfordringer rundt kommunikasjon. I kurset kan dere velge to ulike workshops: 1) Dilemmatrening. Diskusjoner rundt etiske dilemmaer. Her kommer vi dypere inn i hvilke verdier vi står for. 2) Fuelbox. Sjekk ut: fuelbox.no

Talerlisten mener

Synneva Erland har lang erfaring som foredragsholder og inspirator, noe som merkes når hun entrer scenen. Hun skaper trygghet og forventning i rommet, og åpner gjerne med en sang. Hennes budskap er viktig og tydelig formulert. Hun skaper god stemning og hennes stil er behagelig.

2023 © Talerlisten AS