Tom Georg Olsen

Konserntjener - ledelse, kulturbygging og rekruttering

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Tom Georg Olsen

Tom Georg er konserntjener og styreleder i Miles AS. Han er utdannet sivilingeniør, ingeniør og hjelpepleier og har nærmere 25 års ledererfaring og styreerfaring fra store og små virksomheter. Tom Georg holder foredrag om tillitsbasert ledelse, kulturbygging og verdibasert rekruttering med bakgrunn i forskning samt konkrete eksempler fra egen bedrift. Miles AS har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass to ganger og til en av landets mest innovative bedrifter i 2016, 2017, 2018 og 2019. NHH har forsket på bedriftens ledelsesfilosofi, som har blitt omtalt i en rekke aviser og ledelsemagasiner. Tom Georg er foredragsholder på ulike lederprogrammer og gjesteforeleser på NHH og BI. I 2018 ble han nominert til EYs Entrepreneur of the Year. Hans tittel «konserntjener» ble samme år kåret til «Norges beste stillingstittel» av Norske Informasjonsrådgivere. Foredragene hans tilpasses mht. målgruppe, ønsket involvering, åpne konferanser eller bedriftsinternt. Videointervju: https://L2W.no/hovt

Foredrag med Tom Georg Olsen

Tillitsbasert ledelse - fra Prat til Praksis

Mange organisasjoner har allerede erkjent at tillitbasert ledelse henter ut et helt annet potensiale hos medarbeiderne. Men hva er egentlig tillit, hvorfor er det så viktig og hvordan går man frem for å skape tillit mellom leder og medarbeidere? Tom Georg henter inspirasjon fra forskning og presenterer også konkrete eksempler på tiltak. Foredraget tilpasses målgruppen og passer både for små og store grupper, samt på konferanser. Tid: 45-75 min. Temaet kan også gjøres som en workshop.

Talerlisten mener

Tom Georg Olsen har solid grunnlag for det han presenterer, når han snakker om tillitsbasert ledelse. Hans foredrag inneholder en blanding av forskning, praktiske erfaringer, eksempler og gode råd. Dette formidler han med tyngde, varme og humor. I mindre forsamlinger og når tiden tillater det, inviterer han til dialog med salen.

Tom Georg Olsen har 32 vurderinger

Monica Knapkoien

19. desember 2019

Lillehammer kommune

6

Tom Georg er en engasjert foredragsholder, som stiller forberedt og kombinerer forskning og teori med praktiske eksempler på en god måte. Han er lydhør ift de behov som organisasjonen har og justerer foredraget inn på det som er ønsket fokus. Han legger opp til refleksjon underveis i foredraget. Det sendes også ut en spørreundersøkelse i forkant som han bruker aktivt underveis i foredraget. Disse grepene gjør foredraget mer virkelignært. Kan absolutt anbefales!

Kjetil Aanonsen

17. desember 2019

Porsgrunn kommune

5

Tom Georg Olsen er en meget dyktig foredragsholder. Han er levende og engasjerende i sin presentasjonsform, og har et meget godt fundert budskap. Det er forfriskende og svært interessant å lytte til mennesker som har en annerledes tilnærming til mennesker og kulturbygging, og som faktisk etterlever egne prinsipper. Inspirerende. I tillegg er Tom Georg en svært hyggelig og profesjonell person, som stiller svært godt forberedt.

Ulrik Christoffer Børresen

9. desember 2019

Norges Fotballforbund

6

Tom Georg besøkte NFFs årlige lederseminar og ga oss et foredrag om tillitsbasert ledelse. Med glimt i øyet, en menneskelig varme leverte han til forventningene og vel så det. Han bruker teori og knytter dem til konkrete eksempler på en veldig god måte. Anbefaler absolutt Tom Georg videre.

Alexander Muri

25. november 2019

Future Leaders Global

6

Vi i Future Leaders Bergen hadde gleden av å høre et fantastisk godt foredrag levert av Tom Georg. Han kom i anledning en av våre seks samlingenshelger, hvor hovedtemaet for samlingen var relasjoner. Tom Georg holdt et spennende foredrag om tillitsbasert ledelse, hvor viktigheten av tillit og relasjoner i henhold til ledelse ble diskutert. Tom Georg har en fantastisk evne til å formidle et tildels komplekst budskap på en forståelig og ikke minst underholdende måte. Han aktiviserer salen og åpner kontinuerlig opp for en rik toveiskommunikasjon. I etterkant av foredraget var det tydelig at foredragets innhold hadde satt sterke preg hos både Future Leaders-teamet og deltakere. Tankeprosessene som ble igangsatt vil spille en sentral rolle i veien videre for programmet. I tillegg til å være en dyktig formidler og storyteller, er Tom Georg en ydmyk, varm og interessant person. Han tok seg tid i forkant av foredraget (på en lørdag ettermiddag) til å spise lunsj med teamet og deltakerne. I etterkant ble han også værende igjen for å svare og diskutere spørsmål ivrige medlemmer hadde. Medlemmene måtte nesten «rives vekk» for at vi kunne fortsette gjennomføringen av samlingshelgen.

Til slutt skal det legges til at i løpet av Future Leaders Bergens sine tre driftsår er Tom Georg den eneste foredragsholderen vi har hatt med samtlige år. Grunnen er at han alltid har levert underholdene og tankevekkende foredrag. Med stor optimisme håper vi Tom Georg kommer tilbake de kommende årene også. Jeg, og hele Future Leaders Bergen teamet, gir våre sterkeste anbefalinger til ham.

Ståle Windingstad

25. november 2019

Patentstyret

6

Patentstyret benyttet Tom Georg til å holde foredrag om tillitsbasert ledelse for våre ledere 13 november 2019. Her delte han sine erfaringer rundt hvordan de har utviklet en tillitsbasert kultur i Miles. Foredraget har satt spor hos våre ledere som stadig omtaler foredraget i positive vendinger og refererer til «Miles filosofien’. Det som inspirerte oss særlig er måten Miles har greid å etablere tillit som lederstrategi og kultur som gir fremragende prestasjoner og utvikling i virksomheten. Dette viser at forskning om tillitsbasert ledelse fungerer i praksis. Vi ønsker å bevege oss i en tillitsbasert retning i Patentstyret og tar med oss læringspunktene fra Miles i vår egen reise med å bygge en tillitsbasert kultur. Vi vil anbefale varmt Tom Georg som en faglig dyktig foredragsholder som evner å påvirke lederes mindset.

Anne Jorunn Hollekim

17. desember 2018

NAV Arbeidslivssenter i Rogaland

6

NAV Arbeidslivssenter i Rogaland hadde i november gleden av å ha Tom Georg Olsen som foredragsholder på vår årlige IA- konferanse . Det var 560 deltakere på konferansen, målgruppen var ledere, tillitsvalgte og verneombud og representanter fra HR og HMS- avdelinger både fra private og offentlige IA- virksomheter i Rogaland. Foredraget hans hadde overskriften «Fra fagre ord til flotte resultater» og hadde fokus på tillitsbasert ledelse og verdibasert kulturbygging . Det at han i sitt foredrag kan fortelle om erfaringer fra egen bedrift, Miles AS og ha konkrete eksempler derfra gjør foredraget ekstra interessant og inspirerende for deltakerne. Det at bedriften er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass to ganger og til en av landets mest innovative bedrifter i 2016 og 2017 og at NHH har forsket på bedriftens ledelsesfilosofi, gjør foredraget ekstra spennende. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på foredraget. I tillegg var Tom Georg Olsen en svært positiv og ryddig foreleser å samarbeide med fra begynnelse til slutt. Vi har altså veldig positive erfaringer med Tom Georg Olsen som foredragsholder .

Ingeline Kaldestad

28. mai 2018

Næringsforeningen Haugalandet

6

Vi hadde gleden av å ha Tom Georg Olsen som foredragsholder ifm. med vår Leder & HR-dag.
Tom Georg er en særdeles inspirerende og tydelig foredragsholder, som engasjerer sitt publikum! Tom Georg er ekte og troverdig på scenen; både innhold og form preges av faglig autoritet og varme! Tom Georg er profesjonell og ryddig i forhold til avtaler, tilbakemeldinger etc. I tillegg er han svært hyggelig å samarbeide med. Vi inviterer mer enn gjerne Tom Georg tilbake til oss!

Madelene Stolpe

3. februar 2018

Bydel Stovner

6

Vi hadde gleden av å høre Tom Georg på ledersamling for våre 60 ledere og han engasjerte stort! Kunnskapsrik, kompetent og motiverende om viktigheten av tillitsledelse og tillitskultur i den digitale innovasjonen evnet han å gjøre innholdet relevant for oss og samtidig inspirere til nytenkning og endring. Det har knapt gått en dag siden hvor ikke Tom Georg har blitt referert til i møter eller uformelle samtaler hos oss, noe som står som et godt eksempel på hans evne til å engasjere på en måte som treffer. Anbefaler på det sterkeste å benytte hans kompetanse inn i leder- og organisasjonsutvikling.

Janicke Stople

23. desember 2017

Tide Buss AS

5

Tom Georg Olsen er en engasjerende og flink foredragsholder som gir nye perspektiver, deler spennende erfaringer og inspirerer deltakerne til å se nytenking! Vi var en liten gruppe på ca 15 og kunne nyte godt av dialog og erfaringsutveksling. Aktuelt og relevant innhold ift ledelse, kommunikasjon og organisasjonsutvikling!

Marianne Grung Farsund

25. november 2017

Handelshøyskolen BI

6

Handelshøyskolen BI har ved flere anledninger hyret inn Tom Georg Olsen som gjesteforeleser på våre ledelsesprogrammer. Studenter ved Prestasjoner i organisasjoner på Executive Master of Mangement hadde glede av en time om Miles og tillitsbasert ledelse denne uken. Tom Georg Olsen formidler med stor troverdighet om en ledelsesfilosofi som henger tett opptil pensum om hvordan skape ekstraordinære prestasjoner. Tom Georg er varm, sjarmerende og formidler med glimt i øyet og med faglig tygde! Studentene har gitt høyeste score på evalueringen av foredraget.

Knut Øverdal

13. mars 2017

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

6

Foretaket har benyttet Tom Georg Olsen i forbindelse med lederseminar knyttet til utvikling av organisasjonskultur. Han er en inspirerende og engasjert foredragsholder som bidro med mange nye tanker og ideer til hvordan alternative organisasjonskulturer kan utvikles. Kan absolutt anbefales.

Hanne Krovik

6. mars 2017

Haugaland Kraft

Jeg var så heldig å få høre Tom Georg under Energi Norges HR og lederkonferanse i februar 2017. Tom Georg er som foredragsholder veldig inspirerende, jordnær og har en egen evne til å engasjere sine lyttere. Det var utrolig inspirerende å høre om hvordan Tom Georg har bygd opp Miles, hvordan Miles ledes og hvordan resultater kan skapes gjennom kulturbygging. Tom Georg løftet virkelig konferansen med sitt innlegg. Jeg kan absolutt anbefale ham.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS