Tom Georg Olsen

Konserntjener - ledelse, kulturbygging og rekruttering

Fra kr. 25.000,-

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Tom Georg Olsen

Tom Georg er konserntjener og styreleder i Miles AS. Han er utdannet sivilingeniør, ingeniør og hjelpepleier og har nærmere 25 års ledererfaring og styreerfaring fra store og små virksomheter. Tom Georg holder foredrag om tillitsbasert ledelse, kulturbygging og verdibasert rekruttering med bakgrunn i forskning samt konkrete eksempler fra egen bedrift. Miles AS har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass to ganger og til en av landets mest innovative bedrifter i 2016, 2017, 2018 og 2019. NHH har forsket på bedriftens ledelsesfilosofi, som har blitt omtalt i en rekke aviser og ledelsemagasiner. Tom Georg er foredragsholder på ulike lederprogrammer og gjesteforeleser på NHH og BI. I 2018 ble han nominert til EYs Entrepreneur of the Year. Hans tittel «konserntjener» ble samme år kåret til «Norges beste stillingstittel» av Norske Informasjonsrådgivere. Foredragene hans tilpasses mht. målgruppe, ønsket involvering, åpne konferanser eller bedriftsinternt. Videointervju: https://L2W.no/hovt

Foredrag med Tom Georg Olsen

Tillitsbasert ledelse - fra Prat til Praksis

Mange organisasjoner har allerede erkjent at tillitbasert ledelse henter ut et helt annet potensiale hos medarbeiderne. Men hva er egentlig tillit, hvorfor er det så viktig og hvordan går man frem for å skape tillit mellom leder og medarbeidere? Tom Georg henter inspirasjon fra forskning og presenterer også konkrete eksempler på tiltak. Foredraget tilpasses målgruppen og passer både for små og store grupper, samt på konferanser. Tid: 45-75 min. Temaet kan også gjøres som en workshop.

Talerlisten mener

Tom Georg Olsen har solid grunnlag for det han presenterer, når han snakker om tillitsbasert ledelse. Hans foredrag inneholder en blanding av forskning, praktiske erfaringer, eksempler og gode råd. Dette formidler han med tyngde, varme og humor. I mindre forsamlinger og når tiden tillater det, inviterer han til dialog med salen.

Tom Georg Olsen har 32 vurderinger

Ketil Arntzen

17. februar 2017

Skagerak Energi

6

Jeg hadde gleden av å bli inspirert av Tom Georg under Energi Norges HR og lederkonferanse i februar 2017. Et foredrag med en tilnærming til ledelse og kulturbygging som var særdeles interessant med tillit og menneskeorientering som drivere. Dersom du vil bli inspirert og «komme utav boksen» i forhold til tradisjonell drift er dette mannen å låne øret til!

Linda Nødseth

15. februar 2017

Tryg

6

Hadde gleda av å høyre Tom Georg presentere Miles og deira filosofi under NHH executive programmet «Ledere som kulturelle arkitekter». Det var eit svært godt og inspirerande foredrag, og han formidla på ein framifrå måte korleis ein ved å bygge kultur, også kan skape gode resultat. Kan absolutt anbefales!

Tore Hillestad

15. februar 2017

Norges handelshøyskole

6

NHH har hatt Tom Georg Olsen som foredragsholder på kortprogrammet «Ledere som kulturelle arkitekter». Tom Georg delte svært engasjert og solid faglig forankret historien om hvilken rolle kultur spiller for utviklingen og veksten i Miles. Kultur er et komplekst fenomen som kan være vanskelig å arbeide med i praksis. Tom Georgs foredrag bidro til å skape en forståelse blant deltakere for hvordan ledere kan arbeide systematisk og langsiktig for å utvikle en kultur som støtter og forankrer organisasjonens strategier, som igjen skaper økonomiske resultater. Jeg anbefaler på det varmeste Tom Georg som foredragsholder.

Erik Simensen

3. januar 2017

Presidents Institute Norway

6

Presidents Institute har benyttet Tom Georg som foredragsholder for samtlige av våre norske grupper. Både vi og våre medlemmer er meget godt fornøyd. Dette skyldes at Tom Georg står for en meget gjennomtenkt, moderne og holistisk ledelsesfilosofi, som fremstilles på en fengende, jordnær og svært praktisk måte. I tillegg er han en svært god foredragsholder, som både engasjerer, lytter og fasiliterer interessante diskusjoner med og mellom tilhørerne. Vi kan anbefale Tom Georg på det varmeste.

Ivar Hillestad

6. desember 2016

Hammervoll Pind Advokatfirma

6

Jeg har vært på flere foredrag som Tom Georg har holdt, og har vært svært fornøyd hver gang.

Tom Georg er meget inspirerende og engasjerer sitt publikum. Jeg er særlig imponert over hvor langt fremme oppdatert han er ift ledelse av kompetansebedrifter. Han har bygget en unik bedriftskultur i Miles, som også er solid forankret rent faglig i moderne forskning på Harvard, NHH og ved øvrige tilsvarende institusjoner.

Jeg anbefaler alle kompetansebedrifter å bruke Tom Georg som ressurs; typisk ved å benytte ham som foreleser/seminarleder el..

Sonja Hauan

4. desember 2016

NorSea AS

6

Tom Georg får oss til å våkne. Han forteller om hvordan vi kan tenke annerledes, han utfordrer vår evne til å stole på kollegaer, vår evne til å være pragmatisk og ikke minst viser han til resultater av tillitsbasert lederskap og «beyond budgetting». Han taler som en moderne leder og hans praksis har feste i akademia. Han er veltalende og engasjerende. Etter å ha hørt Tom Georg og historien om Miles, inviterte jeg han, som medlem av programkomiteen, til Petro media sin HR og lederkonferanse i Stavanger i november 2015. Tilbakemeldingen fra publikum var strålende.

Camilla Schutz

27. november 2016

Salgs- og Reklameforreningen i Bergen

5

Jeg samarbeidet med Tom Georg rundt et foredrag fra han på Markedssymposiet i Bergen tilbake i januar 2014. Vi hadde 12 dyktige foredragsholdere og Tom Georg var den som fikk aller best tilbakemeldinger fra de nærmere 170 deltakerne når vi oppsummerte evalueringen. Tom Georg oppleves som svært dyktig. Han er behagelig å samarbeide med og jeg opplevde at han snakker på en meget forståelig måte til sine tilhørere. Jeg kan på det varmeste anbefale Tom Georg.

Hans Kristian Skjold

23. november 2016

Inventura AS

6

Tom Georg Olsen deler sin solide leder- og livserfaring med tilhørerne på et vis som gir dem relevant og nyttig kunnskap samtidig som formidlingen stimulerer til å reflektere selv ut fra egen kontekst.

Det deles ikke ut fasitsvar fra Tom Georg, men vi som søker inspirasjon til nytenking rundt egne utfordringer får nettopp det fra Tom Georg.

Patricia Reid

21. november 2016

Greenleaf Centre for Servant-Leadership UK

6

Tom came to London to deliver a very informative presentation , «From Philosophy to Results».
He is a great presenter and gave us practical insights based on his experience at Miles AG.
I like the way he was bale to show how his implementation style had translated into great tangiable results in such a simple way. I was left wanting to work for Miles AG.Fantastic presentation.

Lars Haatveit Jenssen

21. november 2016

Inventura AS

6

Tom Georg er en engasjert foredragsholder! Hans erfaringer om hvordan man transformerer selskapsfilosofi til selskapskultur og hvordan dette igjen skaper en felles læringsglede og lojalitet i bedriften var spesielt inspirerende. Jeg tror alle kunnskapsbedrifter kunne hatt glede av en prat med Tom Georg.

Bjarte Bogsnes

21. november 2016

Statoil

6

Jeg har hatt gleden av å høre Tom Georg holde foredrag flere ganger, både i Norge og utenlands. Hans sterke og klare budskap om behovet for mer varme, smidighet og profesjonalitet i virksomhetene våre, og hvordan dette praktiseres i Miles, fremføres med et genuint engasjement og med stor troverdighet. Tom Georg og Miles har vært en aktiv og viktig bidragsyter i Beyond Budgeting nettverket vårt både i Norge og internasjonalt. Han anbefales på det varmeste.

Peter Arason

21. november 2016

Manino

6

For me Tom Georg is a brilliant example of an authentic leader. He is true to his belief that companies are first and last made of people and his entrepreneurial approach to lead people is visionary. Tom Georg is a humble and servant leader and curious to try new things all elements that is needed for the future of management. The Miles story is a story all people interested in management innovation need to hear and learn from. In fact the Miles story is for anyone that wants to be inspired to do great things!

Majken Askeland

21. november 2016

Comoxie AS

6

Tom Georg forteller levende og engasjert om reisen Miles har vært gjennom fra start til pris for Fremragende Arbeidsplass og strålende resultater. Med klokskap og engasjement deler han sin filosofi rundt tjenende lederskap, åpenhet, tillitt og transparens. Jeg vil anbefale Tom Georg som foredragsholder for alle som jobber med kunnskapsmedarbeidere og som ønsker å legge til rette for en kultur som stimulerer innovasjon, kvalitet og engasjement.

Benedikte O. Toftesund

21. november 2016

Sparebanken Vest

5

Tom Georg er en veldig engasjert og spennende foredragsholder. Jeg hadde gleden av å engasjere ham til et foredrag i Sparebanken Vest når vi skulle ha et glødetreff for våre rådgivere med påfyll av energi og nytenkning. Tom Georg er inspirerende, nytenkende, har et fantastisk vesen som gir tillitt og trygghet til seminar deltakerne. Han er uttrykksfull og bygger kultur i en bedrift som er langt over gjennomsnittstanken. Tuftet på hans filosofi rundt det å være daglig tjener for bedriften sin, vitner om stor forståelse for måten han omgås mennesker på. En fabelaktig foredragsholder som jeg gjerne bruker ved en annen anledning.

Truls Berg

21. november 2016

Inspirator AS

6

Tom Georg var foredragsholder på «Innovasjonsdagen 2015» og leverte et inspirerende og engasjert foredrag med mange gode poeng på en overbevisende måte. Historien om Miles er en annerledes norsk suksesshistorie muliggjort fordi Tom Georg og hans kollegaer tør å tenke annerledes, – og jeg har ingen problemer med å anbefale Tom Georg som foredragsholder for alle som er på jakt etter nye tanker om ledelse.

Birgitte Lange

21. november 2016

UDI

6

Tom Georg Olsen holdt et miniforedrag for toppledelsen i UDI høsten 2016. Foredraget hadde fokus på Miles ledelsesfilosofi og hvordan denne praktiseres i praksis. Jeg opplevde foredraget som vært inspirerende og nyttig. Tom Georg Olsen og Miles har vist over flere år at selskapets visjon ikke bare er retorikk for fest-talene, men en visjon som har konsevenser for hele selskapet; fra rekruttering til målinger, strategi og utviklingsarbeid. Tom Georg Olsens ståsted i praktisk business kombinert med en evne til å løfte blikket til noe mer generelt og relevant for andre virksomheter, gjorde foredraget veldig godt og annerledes.

Therese Sverdrup

20. november 2016

NHH

6

Jeg har brukt Tom Georg Olsen som foredragsholder for studentene ved NHH gjentatte ganger, både fordi han representerer en bedrift som våger å tenke nytt innen ledelse og oppfølging av sine ansatte, og fordi han leverer foredragene sine på en svært engasjerende måte, med gode illustrasjoner og eksempler. Hvis du er ute etter en ny og spennende forretningsmodell som både er bra for bunnlinjen og for trivselen til ansatte, så er Tom Georg Olsen den du bør engasjere.

Edvard Bjørkliås

20. november 2016

Accommodate AS

Tom Georg var foredragsholder på den første utgaven av Suksesskonferansen i Bergen og hans bidrag ble svært godt mottatt blant deltakerene. Han leverte et engasjert innlegg med beskrivelse av sitt firmas filosofi og verdier som ga ham toppscore (5,6 av 6) blant konferansens foredragsholdere. Vi kan på det varmeste anbefale Tom Georg som foredragsholder der fokuset er på nytenkning innen bedriftsledelse.

Ralph Lewis

20. november 2016

Ralph Lewis Associates

6

Tom is a brilliant speaker. His delivery is flowing, sparkling with humour and he totally engages his audience. He is one of the best speakers I have ever heard – and his content is superb.

Kirsten Berg

20. november 2016

Statnett

6

Skaper strategisk link mellom mål og tiltak. Sterk motivator for endring. God til å forklare rasjonalet for egen virksomhetsmodell. Ærlige tilbakemeldinger og svar på spørsmål.

Høy energi i foredraget.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS