Trygve Skibeli

Trygve Skibeli

Glødende opptatt av teknologitrender

Fra 10.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Trygve Skibeli

Trygve Skibeli er ansvarlig for forretningsrådgivning i Miles AS. Han er utdannet sivilingeniør, og har mer enn 30 års erfaring fra IT og management consulting i Norge og USA. Trygve holder foredrag om innovasjon og innovasjonskultur. Han forsterker også budskapet med konkrete erfaringer som grunnlegger av IT outsourcing selskapet Intility og hvordan samfunnet kan høste i størrelsesorden 40 milliarder i gevinster gjennom programmet Digital Samhandling Offentlig- Privat (DSOP). Han er glødende opptatt av teknologitrender og sammenhengen med de store spørsmål som global oppvarming, hvordan skaffe mat/vann nok til 9 milliarder mennesker, hva gjør vi når maskinene har tatt over alle jobbene osv. I tillegg har han fasilitert mange konferanser (100+ deltagere), strategi workshops og innovation jam sessions. Trygve holder foredrag både på norsk og engelsk (Asia, USA, og Europa). Profil/CV på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trygveskibeli/

Foredrag med Trygve Skibeli

Teknologi endrer alt - hvordan møter vi dette?

Fra innledning om spennende nye teknologier som bakteppe for hvorfor man bør gjøre grep for å endre prosesser, eventuelt organisasjon og tjenester man tilbyr til sine kunder. Endringsevne blir en kritisk suksessfaktor - og foredraget tar for seg Lean Innovation (MVP), innovasjonskultur mm. Foredraget passer både for små og store ledergrupper, samt på konferanser. Tid: 60-90 min. Temaet kan også bearbeides i form av en workshop, men da med noe utvidede rammer.

Innovation Jam Session

Etter en innledning om spennende nye teknologier arrangeres en innovasjons-konkurranse som både engasjerer, bidrar til å bygge en innovasjonskultur og resulterer i en mengde nye gode idéer det er verd å jobbe videre med. Etter gruppene har jobbet med oppgaven, er det presentasjoner og kåring av vinnere. Dette opplegget passer både mindre grupper og på konferanser. Tid: 90-120 min.

Trygve Skibeli har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS