Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Trygve Skibeli

Glødende opptatt av teknologitrender

Fra 20.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Trygve Skibeli

Trygve Skibeli er ansvarlig for forretningsrådgivning i Miles AS. Han er utdannet sivilingeniør, og har mer enn 30 års erfaring fra IT og management consulting i Norge og USA. Trygve holder foredrag om åpen innovasjon og innovasjonskultur. Han forsterker også budskapet med konkrete erfaringer som grunnlegger av IT outsourcing selskapet Intility, diverse konkrete innovasjonsprosjekter i finansbransjen og i offentlig sektor. I tillegg er han fasilitator for nettverket Digitale Toppledere og Ekspertgruppen «Datadeling og Regelverksforenkling». Han er glødende opptatt av teknologitrender og sammenhengen med de store spørsmål som global oppvarming og bærekraft (FNs 17 Sustainable Development Goals). I tillegg har han fasilitert mange konferanser (100+ deltagere), strategi workshops og innovation jam sessions. Trygve holder foredrag både på norsk og engelsk (Asia, USA, og Europa). Profil/CV på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trygveskibeli/

Foredrag med Trygve Skibeli

Teknologi endrer alt - hvordan møter vi dette?

Fra innledning om spennende nye teknologier som bakteppe for hvorfor man bør gjøre grep for å endre prosesser, eventuelt organisasjon og tjenester man tilbyr til sine kunder. Endringsevne blir en kritisk suksessfaktor - og foredraget tar for seg Lean Innovation (MVP), innovasjonskultur mm. Foredraget passer både for små og store ledergrupper, samt på konferanser. Tid: 60-90 min. Temaet kan også bearbeides i form av en workshop, men da med noe utvidede rammer.

Innovation Jam Session

Etter en innledning om spennende nye teknologier arrangeres en innovasjons-konkurranse som både engasjerer, bidrar til å bygge en innovasjonskultur og resulterer i en mengde nye gode idéer det er verd å jobbe videre med. Etter gruppene har jobbet med oppgaven, er det presentasjoner og kåring av vinnere. Dette opplegget passer både mindre grupper og på konferanser. Tid: 90-120 min.

Trygve Skibeli har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS