Talerlisten
Trygve Svensson

Trygve Svensson

Retoriker, snakker om budskap, språk og presentasjonsteknikk | Hordaland

Pris / 45 min

NOK 15.000,- (eks. mva)

Beskrivelse

Trygve Svensson holder foredrag om retorikk, overbevisning og presentasjonsteknikk. Han har jobbet som statssekretær i Nærings – og handelsdepartementet, rådgiver i Arbeiderpartiet og Geelmuyden.Kiese. Nå forsker og underviser han ved Universitetet i Bergen. Som foredragsholder har han vært landet rundt og snakket for næringsliv og fagbevegelse, ungdomspartier og seniorgrupper. Trygve tømmer retorikkens verktøykasse på gulvet foran publikum og viser frem dens hemmeligheter på en måte alle kan forstå. Praktiske øvelser i kombinasjon med heftige eksempler gjør det umulig å gå fra et foredrag uten å ha lært noe. Trygve er høsten 2016 TV2s retorikk-ekspert under USA-valget og generelt mye brukt som kommentator. Foto: Tove K. Breistein

Foredrag

Ild og vann: Retorikk på 1-2-3

Hvorfor treffer noen budskap oss midt i hjertet, mens andres faller som en våt vaskeklut til gulvet? En reise i fra retorikkens klassiske fødsel til dagens fragmenterte mediebilde. Vi bruker retorikkens grunnprinsipper (som de tre appellformene, bilder i språket og fortellingens makt) for å forstå dette fantastiske fenomenet som kalles menneskelig kommunikasjon.

Dagskurs i retorikk

Retorikk som fag oppstår i møtet mellom teori og praksis. Dette er også målet for dagen vi setter av til å studere hva man kan oppnå med språket. Vi skal snakke om retorikk, se eksempler på både god og dårlig kommunikasjon. Dessuten skal vi øve på vår egen retorikk. Kurset består av tre hovedbolker, med øvelser og diskusjon tilknyttet hver bolk: 1. De tre klassiske regler for overbevisning 2. Forførende fortellinger 3. Mektige metaforer

Fredens retorikk: Om konfliktløsning i språket.

Ord er vår kanskje vanligste form for handling. Ord kan såre og hele, bygge og rive i stykker. Min hovedinteresse er fredens retorikk. Det er vanskeligere å bygge fred enn krig ved hjelp av kommunikasjon. Derfor bør vi strebe, både etter å gjøre det og forstå det. Jeg har skrevet både fagfellevurderte og populærvitenskapelige artikler om fred og retorikk. Et fint sted å begynne kan være med denne artikkelen: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ord-er-det-beste-vapen-264134b.html

Medietrening

Møte med media kan være alt fra dypt skremmende til spennende og nyttig. I en stadig mer fragmentert offentlighet er det viktig å beherske både tradisjonelle intervjuer og sosiale medier. Etter mange års arbeid i rollen som rådgiver, politiker eller forsker har jeg gjort noen dyrkjøpte erfaringer. Medietrening er først og fremst veldig gøy. Øvelse gjør mester. Med intens teori og mer intense øvelser får vi sjansen til å tabbe oss ut, legge en strategi, lære, prøve igjen, feile igjen.

Talerlisten mener

Trygve Svensson er en kunnskapsrik og erfaren retoriker og kommunikasjonsekspert, som formidler hvordan å bruke retorikkens virkemidler i kommunikasjon og påvirkning. Han er energisk, morsom og poengtert - og flink til å fenge sitt publikum. Han har mange eksempler folk kjenner igjen, og huskeregler for å dra nytte av det han formidler, etter foredraget. Et frisk pust på den norske retorikk-scenen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Trygve Svensson har 6 vurderinger

Trine Rogndokken

12. september 2017

Oslo katedralskole

6

Vi inviterte Trygve Svensson til å holde et foredrag om makt og fiksjon i retorikken for sisteårselever ved Oslo katedralskole. Svensson er en dyktig og levende formidler og skapte god dialog med publikum. Han holdt en engasjerende forelesning med gode historiske eksempler. Vi inviterer gjerne Svensson igjen.

Bernt Flekke

8. september 2017

Statens Vegvesen

6

Vi brukte Trygve både til eit føredrag om retorisk argumentasjon og meir ein samtale om historieforteljing som verkemiddel i kommunikasjon. Anledninga var ein intern konferanse. Trygve leverte i begge format – med stor kunnskap, vidd og presisjon. Tilbakemeldingane frå publikum var svært positive – og frå arrangørsida var det godt og trygt å møte ein som var så opptatt av førebu seg best mogeleg. Vi har lyst å bruke Trygve igjen.

Irèn Langhelle Nordhus

10. november 2016

NITO

5

Trygve var ein kunnskapsrik kurshaldar, inspirerande og ein svært god formidlar.

Irèn Langhelle Nordhus

10. november 2016

NITO

6

Ein lærerik og inspirerande kurskveld med retorikk og språkets makt, for NITO sine medlemmer i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Dette ønskjer vi oss meir av!

Stian Nyhus

10. november 2016

NITO Vestlandet

6

NITO (Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon) på Vestlandet har brukt Trygve som kurshaldar i retorikk i våre avdelingar sidan 2015.
Tilbakemeldingane vi får frå våre medlemmer at veldig gode, dei trekker fram Trygve som ein veldig god foredragshaldar som får fram bodskapen på ein klår og tydeleg måte. I tillegg er han god til å
skape engasjement blant dei som deltek, ikkje minst gjennom praktiske døme.
Påmeldinga til retorikk-kursa har også vore veldig god.
Trygve kjem til å bli brukt som foredragshaldar av NITO Vestlandet også i framtida.

Edvin Rødal

8. november 2016

Fræna ungdomsskole

5

For oss på Fræna ungdomsskole var det nyttig med bevisstgjøring rundt bruket av språket. Det var godt bare å ta inn samtidig som du følte at du satt igjen med noe etter en hyggelig opplevelse eller reise i språket. Vi opplevde Trygve som en troverdig formidler som greide å holde publikum i ånde i to timer.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2017 Talerlisten AS