Din forespørsel

Foredragsholder

Kyrre Texnæs

Pris per foredrag

Fra 40,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2022 © Talerlisten AS