Pellegrino Riccardi

Slik skaper du et bedre arbeidsklima

Publisert i Tips og råd av

Pellegrino Riccardi vil være en endringsagent. Den språkutdannede foredragsholderen med italienske foreldre holder inspirerende foredrag om forandring.

Han mener det er litt for hyggelig på norske arbeidsplasser, og at folk må ta tak i sin egen daglige atferd.
– Små, positive endringer kan skape store effekter i organisasjoner, sier han.

Du kaller deg change-maker, Pellegrino: Forklar!

– Vi lever i en tid med store forandringer og mye usikkerhet. Spesielt når det gjelder innføring av ny teknologi som kunstig intelligens, og hvordan dette vil påvirke måten vi jobber på.

– På mange arbeidsplasser i dag jobber det dessuten folk fra ulike land og kulturer. Mange opplever derfor at arbeidsplassen er et mer utfordrende farvann enn før å navigere i. Vi vet ikke hvordan framtiden vil se ut. Men vi vet at menneskers holdninger til forandring og deres atferd mot andre er det som vil bestemme om man lykkes eller mislykkes.

– Min jobb er å skape små endringer i atferd hos mennesker, slik at de kan være den beste utgaven av seg selv, og få det beste ut av andre. Små endringer hos mange kan gjøre store forskjeller for organisasjonen. Gjennom mine foredrag vil jeg være med å skape de forandringene, sier han.

Du har selv bakgrunn fra flere kulturer. Hva er viktig ved kulturen på jobben for at folk skal trives?

– Kulturen består jo av mennesker. Og de menneskene som bidrar til å skape god kultur og kulturelt mangfold på jobben har tre egenskaper.

For det første er de åpne for andres synspunkter og perspektiv, og for mennesker som tenker annerledes enn dem.

For det andre er de nysgjerrige og ikke redde for å stille spørsmål for å få en dypere forståelse av andre.

For det tredje er de modige, fordi det krever mot å gå inn i et medmenneske sin verden og virkelig forsøke å forstå verden fra den andres ståsted, på en positiv, ikke-dømmende måte.

Det kreves dessuten mot å innrømme at en kollega har en bedre idé eller måte å jobbe på enn deg. Jeg kaller dette RESPEKT, som kommer fra latin og betyr: Å se på nytt.

Du hevder i dine foredrag at kommunikasjon er en viktig nøkkel til et godt arbeidsklima – på hvilken måte?

– Vel, den beste måten å sabotere et hvilket som helst forhold på, er å IKKE snakke sammen. Mange bruker stillhet som et virkemiddel for å straffe sin ektefelle, samboer eller partner. Virker det? Selvsagt ikke! Kommunikasjon – ærlig, modig, respektfull og direkte kommunikasjon – er veien å gå for å skape gode relasjoner.

– I mine foredrag om kommunikasjon, kultur og arbeidsglede fokuserer jeg på seks grunnleggende menneskelige behov som må være på plass for å skape et produktivt og positivt arbeidsmiljø, sier Riccardi.

Hva er det for lite av på norske arbeidsplasser?

– Konflikt. Og da mener jeg ikke slåsskamper! Jeg tenker på åpen, direkte uenighet som skaper nok friksjon til at kreativiteten blomstrer og folks hjerner blir utfordret uten at dette brenner dem ut eller skaper splid. Forskning viser for eksempel at ledergrupper med mye saklig og sunn uenighet, og der mange tenker ulikt, tar bedre beslutninger.

– På norske arbeidsplasser kan det bli litt for koselig. Eller folk bruker mye energi på å være passivt aggressive. Det betyr at kollegene har stilltiende motforestillinger mot hverandre. De er inn-agerende og ikke utagerende. Som oftest har de et kroppsspråk og en mimikk som viser til alle at de er uenige, men de sier det ikke. Det skaper IKKE et godt arbeidsmiljø. Jeg skulle også ønske nordmenn feiret og verdsatte hverdagsheltene, ikke bare skiløperne, smiler han.

Hva sitter tilhørerne igjen etter et foredrag med deg?

– Jeg tar dem med på en reise hvor de virkelig får føle inni seg hva det betyr å være menneske, og hva vi mennesker trenger for å vokse og å ønske å bidra sammen med andre.

– På slutten av mine foredrag vet publikum hvilke holdninger de bør ha og hvilke handlinger de kan gjøre, for å skape små forandringer allerede dagen etter. Da kan de selv være endringsagenter, og være med å skape det gode liv på jobben – eller La Dolce Vita, som de sier i mitt elskede Italia.

Kan du gi tre råd som helt vanlige folk kan bruke for å selv være med å skape et godt arbeidsmiljø?
1) Vær åpen
2) Vær nysgjerrig
3) Vær modig

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2023 © Talerlisten AS