For å være listet på Talerlisten, må du først godkjennes av oss. Å være på Talerlisten fungerer som et medlemsskap, og Talerlisten tilbyr jevnlig kurs, foredrag, seminarer, turer og faglige samlinger til medlemmene.

Det er veldig mange som vil være med, og vi vurderer hver enkelt foredragsholder ut i fra erfaring, interesse for temaene du snakker om og hvor mange vi har som holder foredrag om akkurat det.

Som regel har vi et møte og et prøveforedrag før vi oppretter en profil. Fyll gjerne inn dette skjemaet, så hører du fra oss.

    2022 © Talerlisten AS