Foredrag om Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø legger grunnlaget for solid rekruttering og fornøyde ansatte. Ønsker du en foredragsholder som snakker om hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø?  Talerlisten tilbyr et bredt spekter av ulike foredragsholdere som kan snakke om arbeidskultur, lederroller, arbeidsglede og kulturbygging. Se vårt utvalg og bestill et inspirerende foredrag!

Olav Østbye

Olav Østbye

Konsulent, holder kurs i konflikthåndtering og underslag

Martin Haug

Martin Haug

Teambuilding og trivsel på arbeidsplassen

Anders Imenes

Anders Imenes

Psykolog, spesialisert seg i organisasjonspsykologi og team

2019 © Talerlisten AS