Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø legger grunnlaget for solid rekruttering og fornøyde ansatte. Ønsker du en foredragsholder som snakker om hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø?  Talerlisten tilbyr et bredt spekter av ulike foredragsholdere som kan snakke om arbeidskultur, lederroller, arbeidsglede og kulturbygging. Se vårt utvalg og bestill et inspirerende foredrag!

Mirha Sunagic

Snakker om å skape et positivt ytringsklima på jobben

Anders Imenes

Anders Imenes

Psykolog, spesialisert seg i organisasjonspsykologi og team

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

Psykolog og forfatter av "Psykologi på jobbet", "Jäkla människa" og "Den Lyckliga Pessimisten"

2020 © Talerlisten AS