Foredrag om HR - Human Resources

Dyktige medarbeidere og ansatte skaper en lønnsom og motiverende arbeidsplass. HR-faget blir stadig viktigere og mer sentralt i bedriften. Talerlisten formidler profesjonelle foredragsholdere som snakker om god personaloppfølging, ledelsestrening, krisehåndtering og utvikling av organisasjoner.  Bestill et foredrag om Human Resources, en viktig bærebjelke i dyktige bedrifter.

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

Trine Landøy

Fremtidens arbeidsliv og digitale ansettelsesprosesser

Harald S. Harung

Harald S. Harung

Førsteamanuensis og professor, snakker om vinnerhjernen og høyere menneskelig utvikling

2023 © Talerlisten AS