Foredrag om Selvutvikling og identitet

Hvordan utvikler vi den beste versjonen av oss selv? Hva skal til for å endre en identitet vi ikke er tilfreds med? Motivasjon og inspirasjon kan være viktige faktorer for selvutvikling og identitetsforbedring. På Talerlisten tilbyr vi foredragsholdere og motivatorer med ulik bakgrunn og erfaring innenfor temaet selvutvikling og identitet. Se vårt utvalg av foredrag og bestill foredrag!

Harald S. Harung

Harald S. Harung

Førsteamanuensis og professor, snakker om vinnerhjernen og høyere menneskelig utvikling

Elaine Bloom

Karriereveileder, gründer, pedagog, konferansier

2023 © Talerlisten AS