Tema: Radio og podcast

Bår Stenvik

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

Erik Hanøy

Snakker om endring, arbeidsglede, motivasjon

2019 © Talerlisten AS