1. Tjenesten

Avtalepart er Talerlisten AS – org. nr. 917 416 788 på vegne av foredragsholder.

2. Pris og oppgjør

Prisene på talerlisten.no er cirkapriser, uten mva. og reisekostnader. Endelig pris er derfor beskrevet i avtalen som gjøres mellom Talerlisten og arrangør.

Foredrag og kurs som er å anse som undervisning, vil kunne faktureres uten mva. Dette må i så fall avtales spesifikt. Betaling skjer etter faktura fra Talerlisten AS med 15 dagers forfall.

3. Brukeromtaler og vurdering

Din vurdering er til stor hjelp for både taler og andre arrangører, så etter endt oppdrag må du gi en ærlig vurdering av taler på talerlisten.no. Vurderingen skjer med fullt navn/virksomhet og blir synlig på talerlisten.no. Hvis du som arrangør ikke er fornøyd, bør dette fremkomme i vurderingen.

4. Personvern

Talerlisten AS vil ikke innhente flere opplysninger enn det vi trenger for å kunne formidle en taler til dere. Vurderinger du har gitt på talerlisten.no blir ikke slettet med mindre det gis beskjed om dette.

5. Rettigheter

Talerlisten AS eier navnet Talerlisten og har opphavsrett til alt innhold på talerlisten.no. Eierskapet inkluderer rettigheter til logo, layout, bilder, katalogstruktur, lyd og video. Det er ikke tillatt å foreta kopiering og tilgjengeliggjøring av opphavsretts-beskyttet materiale på nettsiden.

6. Endring

Hvis taleren dere har bestilt blir forhindret, vil vi forsøke å tilby en erstatter eller sette opp en ny dato. Tilgjengelighet vil avhenge av tema, sted og tidspunkt. Om det ikke lykkes å finne en erstatter, betaler dere ingenting. Talerlisten betaler heller ingen kompensasjon om det ikke skulle lykkes oss å finne en erstatter.

7. Kansellering

Hvis oppdraget kanselleres etter avtale er gjort og lengre tid enn 60 dager før oppdraget skal utføres, faktureres 50 % av avtalt honorar. Hvis oppdraget kanselleres senere enn 60 dager før, faktureres 100 % av avtalt honorar.

8. Force majeure

Hvis foredragsholder blir forhindret grunnet hendelser utenfor hans/hennes kontroll (for eksempel streik, ulykker, flystans, dødsfall, ekstremvær, brann, terror eller forsinkelse på offentlig transport) vil Talerlisten i samarbeid med deg og foredragsholder forsøke å finne en ny anledning. Om dette ikke er mulig, vil 25 % av oppdragets pris + evt. påløpte reisekostnader bli fakturert.

9. Ansvar

Talerlisten AS er ikke ansvarlig for skade, økonomisk tap eller andre krav om erstatning som følge av bruk av tjenesten, eller som følge av feil eller mangler ved den. Dette inkluderer direkte og indirekte tap som følge av talers handlinger eller forsinkelse/uteblivelse på grunn av forhold som trafikkuhell eller forsinkelse på offentlig transportmiddel.

10. Åpenhet og dialog

Talerlisten AS tror på åpenhet og dialog. Vi vil søke å løse alle eventuelle uenigheter ved hjelp av konstruktiv samtale. Arrangør, taler og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre og i media og sosiale medier.

2020 © Talerlisten AS