Aktuelt

Fire foredragsholdere kan bli «Årets ildsjel»

Hvert år deler Talerlisten ut en pris til en foredragsholder som brenner for noe de tror på. Som kjemper utrettelig for en god sak, eller setter andre foran seg selv. De nominerte i år er Hanne-Lene Dahlgren, Frida Marie Grande, Mette Nygård Havre og Kimiya Sajjadi.

Tre foredragsholdere kan bli «Årets ildsjel»

Gode foredragsholdere har ofte én egenskap felles. De brenner for noe. For et fag. For en sak. For å endre folks atferd. Det heier Talerlisten på. Derfor kårer vi hvert år «Årets ildsjel». Prisen går til en foredragsholder som brenner for noe som er større enn seg selv, og som gjennom ord og handling forsøker […]

Fem nye styremedlemmer styrker Talerlisten

Susanne Kaluza, Thomas Golizade Moen, Torstein Harildstad, Mats Weltz og Tone E. Jakobsen er valgt inn som nye styremedlemmer i Talerlisten AS. – Jeg er glad for å ha fått med meg en skarp gjeng med variert kompetanse til å utvikle selskapet videre, sier toastmaster og styreleder Nils Apeland.

Hvorfor er arbeidsglede så mye viktigere enn du tror?

«Hva vet du om hva jeg tror?» vil du kanskje svare. «Ingenting» vil jeg svare tilbake, men jeg har vært rundt i bedrifter, og som innleid foredragsholder til konferanser siden 1994, og det er lite som tyder på at bedrifter tar viktigheten av sann arbeidsglede på alvor.

2023 © Talerlisten AS