Talerlisten åpner opp markedet

Talerlisten hjelper arrangører å finne gode foredragsholdere, kursholdere og konferansierer. Du kan tenke på oss som en blanding av Tripavisor og Airbnb. Vi samler, viser fram og formidler foredragsholdere.

Hos oss får du raskt og enkelt tilgang til gode navn, og kan sende dem en forespørsel direkte. Du får svar innen 24 timer.

Talerlisten ønsker å tilby stor bredde, slik vi mener det bør være på en digital markedsplass. Vi ønsker også å løfte fram nye navn og stemmer i foredragsmarkedet.

Foruten å formidle foredragsholdere, kursholdere og konferansierer, kan vi også bidra i valget av foredragsholder eller sette sammen program til konferanser.

Kontakt oss gjerne på hjelp@talerlisten.no eller telefon 400 600 35.

Du betaler ikke noe ekstra og ingen gebyrer når du bruker Talerlisten, men får personlig service og oppfølging.

2019 © Talerlisten AS