Er prisen på foredraget den samme uansett hvor det er?
Nei. Prisen på foredragsholders profil er for et 45 minutters foredrag i foredragsholderens region. Innebærer foredraget lang reisevei eller mye reisetid, vil prisen normalt være høyere. Dette avklares alltid mellom arrangør, foredragsholder og Talerlisten i forkant, og bekreftes i oppdragsavtalen.

Er reisekostnader inkludert?
Nei. Reisekostnader faktureres i tillegg, etter dokumentasjon om ønskelig. (Normalt vil foredragsholderne reise med taxi, buss, tog og fly etter vanlige priser.) Ingen ekstra gebyr eller avgifter tilkommer.

Kan foredrag eller kurs faktureres uten mva. (moms)?
Ja. Er det undervisning eller underholdning, kan det faktureres uten mva. Mange organisasjoner og offentlige virksomheter ønsker dette. Si fra om dette er aktuelt i forbindelse med din forespørsel.

Når betaler man?
Betaling skjer etterskuddsvis, med 15 dagers forfall. Se våre samarbeidsbetingelser.

Hva skjer hvis foredragsholder blir syk?
Hvis mulig, finner vi en erstatter. Hvis ikke beholder vi avtalen, men setter opp foredraget for dere en annen dato.

Hva skjer hvis arrangementet avlyses?
Hvis oppdraget kanselleres lengre tid enn 60 dager før oppdraget skal utføres, faktureres 50 % av avtalt honorar. Hvis oppdraget kanselleres senere enn 30 dager før, faktureres 100 % av avtalt honorar. Dette er fordi foredragsholder har holdt av dagen, og taper potensiell inntekt.

Hva skjer hvis man ikke er fornøyd med foredragsholderen?
Talerlisten lever av fornøyde kunder. Derfor er det aller viktigst at vi først får vite om det, og kan snakke om hva som ikke er bra. Ut fra det forsøker vi å finne en rimelig løsning.

2024 © Talerlisten AS