Talerlisten vil være med å løse miljøproblemer, ikke skape nye. Vi er også opptatt av å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Her er noe av det vi gjør konkret for å redusere vårt klimaavtrykk og bidra til balanse i arbeidslivet.

Bærekraft

På Talerlistens kontor resirkulerer vi alt avfall og bruker ikke engangsservise. Vi går og tar offentlig transport til jobben og eier ingen fossile kjøretøy. Når en foredragsholder reiser utenbys for å holde foredrag, er fly ofte naturlig reisemåte. Vi tilstreber imidlertid å finne «kortreiste» foredragsholdere fra arrangørens egen by og region. Talerlisten bidrar også ved å løfte fram foredragsholdere som holder foredrag om bærekraft og det grønne skiftet.

Likestilling

Talerlisten har 50 % prosent kvinnelige og mannlige ansatte og jobber for balanse her. Talerlisten tilstreber også balanse når det gjelder kjønn på foredragsholderne og løfter fram kvinnelige foredragsholdere, som for eksempel i denne artikkelen.

Mangfold og inkludering

Vi er åpne for foredragsholdere av alle slag, og har trolig bransjens beste bredde både når det gjelder, kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Vi har også mange foredragsholdere som snakker om mangfold og inkludering.

Trenger du hjelp til å finne foredragsholder?

Vi kan hjelpe deg. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Nils Apeland
Daglig leder

+47 916 44 266
nils@talerlisten.no

Nils Apeland

2023 © Talerlisten AS