Talerlisten vil være med å løse miljøproblemer, ikke skape nye. Vi er også opptatt av å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Her er noe av det vi gjør konkret for å redusere vårt klimaavtrykk og bidra til balanse i arbeidslivet.

Bærekraft

På Talerlistens kontor resirkulerer vi alt avfall og bruker ikke engangsservise. Vi går og tar offentlig transport til jobben og eier ingen fossile kjøretøy. Når en foredragsholder reiser utenbys for å holde foredrag, er fly ofte naturlig reisemåte. Vi tilstreber imidlertid å finne «kortreiste» foredragsholdere fra arrangørens egen by og region. Talerlisten bidrar også ved å løfte fram foredragsholdere som holder foredrag om bærekraft og det grønne skiftet.

Likestilling

Talerlisten har 75 % prosent kvinnelige ansatte og jobber for kjønnsbalanse. Talerlisten tilstreber også balanse når det gjelder kjønn på foredragsholderne og løfter fram kvinnelige foredragsholdere, som for eksempel i denne artikkelen.

Mangfold og inkludering

Vi er åpne for foredragsholdere av alle slag, og har trolig bransjens beste bredde både når det gjelder, kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Vi har talere som har sittet i fengsel og vært flyktninger, vi har talere som er homofile og bevegelseshemmede, også mange foredragsholdere som snakker om mangfold og inkludering.

2024 © Talerlisten AS