Foredrag om Grønne skiftet

Det grønne skiftet blir svært hyppig omtalt av politikere og media. Omstilling, bærekraft, miljø og klima. Ungdommen krever bedre miljø og vi vet at det må et grønt skifte til, for å nå FNs bærekraftsmål. Klimaklok innovasjon og teknologi er en god start for å nå målene. Talerlisten tilbyr spennende foredragsholdere som snakker om bærekraftig verdiskapning, matsvinn, grønn transport og innovasjon. Se vårt brede utvalg og bestill et givende foredrag om det grønne skiftet!

Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Atle Gulbrandsen

Atle Gulbrandsen

Foredrag knyttet til Formel 1 og hva vi kan lære av den bransjen

2024 © Talerlisten AS